Suomen Uusperheiden Liiton SteppApp -valmennus® on nimettu ehdokkaaksi 2020 Suunnannäyttäjät -kilpailuun

Siilottomaan ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen kannustavaan Vuoden 2020 Suunnannäyttäjät-kilpailuun on nimetty SUPLI:n SteppApp -valmennus yhdeksi kymmenestä ehdokkaasta. Vuoden 2020 Suunnannäyttäjät-kilpailun teemana on yhdenvertaisuus digitaalisissa palveluissa. Kilpailun järjestää Digi- ja väestötietovirasto ja sillä etsitään julkishallinnossa toteutettuja digitekoja, jotka toimivat muille esimerkkeinä digitalisaation edistämisestä ja hyvistä käytännöistä. Yleisöäänestys on auki 1.5. saakka.

SteppApp – yhteistyössä Raisio ja Järvenpää

StepApp-konseptissa on kehitetty uusperheille suunnattu ryhmämuotoinen, digiavusteinen perheinterventio (StepApp-valmennus®) ja 8 opintopisteen StepApp-valmentajakoulutus sote- ja kasvatusalan ammattilaisille.
StepApp-valmennuksen® pääyhteistyökumppaneina ovat olleet julkisen puolen perhepalvelut Raisiossa (koskien myös Naantalin, Maskun, Ruskon, Mynämäen ja Nousiaisen uusperheitä) ja Keski-Uudellamaalla. Kuntien henkilöstöä on koulutettu StepApp-valmentajiksi ja alueilla on toteutettu StepApp-valmennuksia.

Hankkeessa toteutetun Stepping-soveltuvuustutkimuksen (2019) mukaan 94% (n=33) StepApp-valmennukseen osallistuneista uusperheiden aikuisista koki valmennuksen hyödylliseksi. Temaattisen analyysin pohjalta havaittiin, että uusperheen aikuiset saivat valmennuksesta seuraavia hyötyjä: vertaistuki, käytännön vinkit, työkalut & ideat, ajatuksia ja keskustelua herättävä, uusi tieto ja ymmärryksen lisääntyminen.
-Kertoo hankesuunnittelija Laura Selänne Stepping-hankkeesta

Lue lisää

Julkaistu: 23.04.2020