Anna ääni lapselle eduskuntavaaleissa

Eduskuntavaalit lähestyvät ja nyt viimeistään on aika alkaa etsiä omaa ehdokasta eduskuntaan äänestettäväksi. Anna ääni lapselle -kampanjassa nostetaan esiin lapsiin ja heidän hyvinvointiinsa liittyviä teemoja, joihin tulevat kansanedustajat voivat pureutua tulevalla vaalikaudella eduskunnassa. Löydät kaikki Anna ääni lapselle -ehdokkaat Lastensuojelun keskusliiton sivulta.  Sieltä löydät myös kaikki tähän mennessä eduskuntaehdokkaille lähetetyt agenttikirjeet, joissa on tuotu esiin lasten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kuten lapsiperheköyhyys ja osallisuus.

Jos ehdokkaasi ei vielä ole Anna ääni lapselle -ehdokas, on korkea aika pyytää häntä kirjaamaan itsensä sellaiseksi:Ilmoittautuminen agentiksi.

Eduskuntavaaliehdokkaat voivat myös testata tietonsa lapsen oikeuksista tietovisasta, jonka tekeminen on suositeltavaa ihan kaikille aikuisille.

Anna ääni lapselle -kampanja

Anna ääni lapselle -kampanja perustuu joukkovoimaan ja hengenheimolaisuuteen: kuka tahansa voi tulla mukaan. Tavoitteena on, että meillä on mahdollisimman paljon päättäjiä, jotka tuntevat lapsen oikeudet ja kunnioittavat niitä päätöksenteossa sekä selvittävät päätösten vaikutukset lapsiin. Kampanjassa nostetaan esiin seuraavat tavoitteet:

  • Lapsiperheköyhyyttä torjutaan aktiivisesti
  • Lapsen osallisuus toteutuu kaikilla yhteiskunnan tasoilla
  • Jokaisella lapsella on turvallinen lapsuus
  • Lasten tulevaisuus turvataan laadukkaalla koulutuksella ja varhaiskasvatuksella

Seuraa siis kampanjaa Twitterissä @AaniLapselle 

 

Julkaistu: 13.03.2019