VSLJ ry on nimennyt ehdokkaansa maakunnan yhteistyöryhmän MYR:n järjestöjaostoon

VSLJ ry:n hallitus on päättänyt ehdottaa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n puolesta maakunnan yhteistyöryhmän MYR:n järjestöjaostoon kaudelle 2019-2021 toiminnanjohtaja Regina Strandbergia (Folkhälsans förbund Åboland) edustamaan lastensuojelujärjestöjä.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on aluekehityslain mukainen maakunnan yhteistyöelin. Se päättää kehittämishankkeiden linjauksista ja rahoituskehyksen jakaantumisesta. Yhteistyöryhmä käsittelee myös maakunnan keskeisiä kehittämiskysymyksiä. MYR voi asettaa jaostoja, jotka toimivat neuvoa-antavina, kehittävinä ja koordinoivina foorumeina maakunnan kannalta merkittävissä teemoissa.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR päätti kokouksessaan 13.5.2019 perustaa järjestöjaoston, joka aloittaa työskentelynsä syksyllä 2019.

Järjestöjaoston tehtävä on toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toimimalla Varsinais-Suomen järjestöjen yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan omistajana.

Järjestöjaostossa on enintään 20 jäsentä, jotka edustavat eri järjestösektoreita sekä Varsinais-Suomen liittoa ja Lounais-Suomen aluehallintovirastoa. Jäsenjärjestöillä tulee olla Varsinais-Suomessa alueellista tai maakunnallista toimintaa. Jaoston kokoonpano vahvistetaan Varsinais-Suomen liiton ja järjestöjen tiekarttaryhmän yhteistyössä laatiman esityksen perusteella MYR:n kokouksessa 21.10.2019.

Julkaistu: 27.08.2019