Att mötas i familjecentret -utbildning i Åbo 19.3.2020

PROJEKTET FAMILJER I FOKUS! Att mötas i familjecentret -utbildning

Åbo 19.3.2020 Perhetalo Heideken, Smedsgatan 3

Välkommen att höra samt diskutera hur vi möter och stöttar familjer i olika livssituationer. Fortbildningsdagen är delad i två sessioner. På förmiddagen är temat Stöd för barnfamiljers hälsa och välbefinnande och på eftermiddagen Stöd till barnfamiljer i utmanande livssituationer.

När du anmäler dig kan du välja mellan att delta hela dagen eller i någondera session. Fortbildningen är riktad till alla som jobbar med barn och barnfamiljer, bl.a. personal inom undervisning och småbarnspedagogik, social- och hälsovård samt föreningar och församlingar. Som handledare verkar föreningarnas sakkunniga.

Fortbildningen är gratis för deltagarna. På fortbidningen bjuder vi på kaffe, lunchen är på egen bekostnad.

Anmälan till fortbildningsdagen via länken https://www.lyyti.in/svensksprakig_abo Sista anmälningsdatum 12.3.2020

Ladda ner utbildningsprogram här

För mer information, kontakta: sonia.kuutti@lskl.fi, 040 848 6381

 

Perheet keskiöön -hanke järjestää Turussa 19.3.2020 ruotsinkielisen koulutuspäivän Perhetalo Heidekenin tiloissa teemoilla Stöd för barnfamiljers hälsa och välbefinnande

ja Stöd till barnfamiljer i utmanande livssituationer. Molemmat ovat puolen päivän pituisia kokonaisuuksia ja osallistua voi kumpaankin tai vain toiseen.

Koulutus liittyy perhekeskuksen kehittämistyöhön ja on erityisesti suunnattu lapsiperheiden parissa toimiville mm. opetuksen ja varhaiskasvatuksen, terveys- ja sosiaalitoimen henkilöstölle sekä järjestöjen ja seurakuntien toimijoille. Kouluttajina toimivat järjestöjen ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat. Koulutukset ovat maksuttomia.

Ilmoittautuminen viimeistään 12.3.2020

Lisätietoja: sonia.kuutti@lskl.fi, 040 848 6381

 

 

Julkaistu: 13.02.2020