Familjedax – fokus på familjers hälsa – föreläsningar online

Familjedax – fokus på familjers välmående


I 100 år har Folkhälsan främjat väntande och familjers hälsa. Som ett led i detta arbete uppmärksammar föreläsningsserien “Familjedax” Folkhälsans jubileumsår genom åtta fristående webbinarier som belyser frågor som är viktiga för familjers välmående. Väntande, förälder samt professionella och frivilliga som möter småbarnsfamiljer är hjärtligt välkomna med! Föreläsningarna är gratis och du kan delta på en eller alla. Välj de teman som intresserar Dig. Varmt välkommen med!

ANMÄLAN:

Anmäl dig till respektive föreläsning genom att klicka på föreläsningsrubrikerna nedan. Föreläsningarna hålls via programmet Zoom. En länk till föreläsningarna skickas samma dag som föreläsningen sker åt alla som anmält sig. Observera att du behöver anmäla dig skilt till varje föreläsning som du vill delta på.

VÅREN 2021

 Förlossningsdepression och hopp i den nyblivna familjen 18.3.
Föreläsare: Sabina Westerbäck Psykolog (PsM), PM Utvecklingspsykologi

21 april: 
En välmående kropp under graviditeten och efter förlossningen 21.4.
Föreläsare: Marika Ståhl-Railila, mödrafysioterapeut och sexualrådgivare

Att hitta hem i föräldrarollen 20.5.
Föreläsare: Britt-Helen Tuomela-Holti, sakkunnig i familjearbete; Maria Lindell, Familjeterapeut

HÖSTEN 2021

Att umgås tillsammans som familj och använda naturen som en kraftkälla 14.9.
Föreläsare: Nea Törnwall och Annika Wiklund-Engblom, projektledare inom Naturkraft

Språk och samspel – en viktig ingrediens i barnets hälsa och välbefinnande 26.10
Föreläsare: Johanna Sallinen, sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagog

Stöd och träning med bäckenbotten i fokus 17.11.
Föreläsare: Jonna Snellman, Pregnancy and postpartum coach

Familjens första 1000 dagar – en värdefull tid i babyns och de nyblivna föräldrarnas liv 8.12.

Föreläsare: Liisa Jungar, sakkunnig i föräldraskap och hälsa; Nina Finnäs, projektkoordinator

Arrangörer: Folkhälsans förbund, Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland. Folkhälsan förbehåller sig rätten till ändringar!

Vid frågor kontakta:

petra.turja@folkhalsan.fi; liisa.jungar@folkhalsan.fi eller linda.adolfsson@folkhalsan.ax

Julkaistu: 05.03.2021