Haussa kokenut sote-järjestöosaaja

Oletko kokenut sote-järjestöosaaja? Omaatko mahdollisesti paikallisen toiminnan lisäksi kokemusta maakunnallisesta tai laajemmasta yhdistystoiminnasta? Näetkö sote-järjestöjen toiminnan laajana kokonaisuutena, johon kuuluu yleishyödyllisen järjestötoiminnan lisäksi myös myytävät/kilpailutettavat palvelut? Oletko hyvä hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia ja sinulla on monipuolista kokemusta yhteistyöstä julkisen sektorin kanssa? Oletko tottunut yhteistyöosaaja, mutta kykenet myös itsenäiseen työskentelyyn pienen paineenkin alla? Oletko hyvä kirjoittamaan ja kuvaamaan asioita selkeästi ja tiivistetysti?

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään perustettiin vuosi sitten järjestöprojektiryhmä, johon etsitään nyt täydennystä uuden tehtävän myötä. Työryhmän tehtäviin on kuulunut mm. KUNTIEN yhteisen maakunnallisen järjestöyhteistyömallin luominen ja kuvaaminen, mitä varten perustettiin järjestöprojektiryhmä.  Tuo mallikuvaus valmistuu näillä hetkillä ja järjestöprojektiryhmä on saanut uuden tehtävän: ”Seuraavana tulee laajentaa mallia kattamaan maakunnan näkökulma, eli mitä järjestöystävällinen SOTE-MAAKUNTA tarkoittaisi ja miten sen tulisi näkyä tulevan sote-maakunnan tekemisissä ja resurssoinnissa?”

Uuden tehtävän kuvauksessa hyödynnetään järjestöystävällisen kunnan toimintamallissa jo tehtyä työtä ja kuvauksen rakennetta. Tehtävä on kuitenkin haasteellinen, ja siihen liittyy paljon pohdittavia asioita mm. mahdolliseen järjestöavustamiseen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet sekä yleishyödyllisen hyte-toiminnan ja sote-palvelujen yhdyspinnoilla olevien järjestötoimintojen rajaukset.

Haussa on nyt järjestöjen projektiryhmään muutama sote-järjestöjen edustaja täydentämään kokoonpanoa ja tuomaan siihen osaamista erityisesti maakunnallisesta järjestöyhteistyöstä ja siihen liittyvien hyte-toimintojen ja sote-palvelujen rajapinnoista.

Järjestöjen projektityöryhmä EI ole edustuksellinen vaikuttajaryhmä, vaan pieni ns. työnyrkki. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa arkipäivisin päiväsaikaan. Kokousten välissä työryhmän jäsenet työskentelevät itsenäisesti tai parityöskentelynä työryhmän tehtävien mukaisesti, esim. etsivät tausta-aineistoja, kirjoittavat tekstejä, kommentoivat muiden tuotoksia jne. Projektiryhmällä ei ole budjettia, joten jokainen jäsen työskentelee omalla työajallaan ja vastaa omista mahdollisista kustannuksistaan. Työskentelyalustana on TEAMS ja vuonna 2020 kokoukset on pidetty pääasiassa etäkokouksina. Läsnäolokokoukset ovat myös mahdollisia jatkossa tarvittaessa.

Työskentely aloitetaan loppuvuodesta 2020.

Tarjolla on siis paljon sitoutumista vaativaa työtä, mutta samalla pääsy mukaan yhteistyöhön maakunnallisen järjestöyhteistyön kehittämiseksi. Ilmoita siis halukkuutesi osallistua ryhmän työskentelyyn viimeistään pe 30.10. klo 15 mennessä sähköpostitse työryhmän puheenjohtajalle Minnalle Rosendahlille (minna.rosendahl@muistiturku.fi).

Jos halukkaita on useampia, ovat etusijalla kriteerit täyttävät järjestöedustajat, jotka eivät jo edusta sote-järjestöjä mahdollisissa muissa järjestämissuunnitelman työryhmissä ja jotka osaltaan monipuolistavat työryhmän yleistä kokoonpanoa järjestökohderyhmän mukaisesti (esim.lapset/nuoret, työikäiset, ikäihmiset, pitkäaikaissairaat/vammaiset tai yleiset terveysjärjestöt)

Julkaistu: 19.10.2020