Järjestösotehanke 113

JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi on varsinaissuomalaisten sote-järjestöjen yhteinen hanke, jolla vahvistetaan järjestöjen roolia osana tulevaa sote-aluetta ja maakuntaa. Numeroilla 113 viitataan kolmannen sektorin hätänumeroon sote-uudistuksen myllerryksessä: hankkeen tavoitteena on varmistaa, että järjestöt ovat mukana sote- ja maakuntavalmistelussa ja että kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ovat turvattuja peruskuntatasolla myös tulevaisuudessa.

Hankkeen avulla lisätään järjestöjen yhteistyötä ja muutosvalmiutta. Lisäksi hankkeen etenemisen myötä sote-järjestöt toimivat entistäkin vahvemmin asiakkaiden äänenä, asiakaskokemuksen esiin tuojina sekä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden mahdollistajina. Hanke käynnistyi 1.8.2017, ja se toteutetaan STM:n tukemana Veikkauksen tuotoilla osana STEA:n Järjestö 2.0. -avustuskokonaisuutta, jonka valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Soste. Hanke kestää kolme ja puoli vuotta.

 

JärjestöSote 113 vastuualueet

Hankkeesta vastaavat Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Turun Kaupunkilähetys ry ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry.

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry (Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi) 

  • Hankekokonaisuuden johto ja koordinaatio
  • Ikäihmisiin liittyvän järjestötyön osaprojekti
  • Yksilötason asiakkaan kuulemisen vahvistaminen, järjestöyhteistyön vahvistaminen

Turun Kaupunkilähetys ry

  • Työikäisiin liittyvän järjestötyön osaprojekti
  • Peruskuntatason yhteistyön vahvistaminen, järjestöyhteistyön vahvistaminen

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

  • Lapsiin ja nuoriin liittyvän järjestötyön osaprojekti
  • Maakuntatason yhteistyön vahvistaminen, vaikuttamistyön ja hankeviestinnän vahvistaminen

 

Olemme myös Facebookissa ja Twitterissä @sote113, #sote113 

 

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä voit seurata Kimpassa – Allihopa -sivustolla.

Sivustolle Kimpassa Allihopa