Uutiset

18.12.2020

Minnan mietteitä

Miten nopeasti onkaan kolme ja puoli vuotta kulunut! Juuri hetki sitten istuimme isolla järjestöporukalla Perhetalo Heidekenillä pohtimassa, lähdemmekö yhdessä suunnittelemaan järjestöjen sote-vaikuttamishanketta. Eipä olisi silloin voinut edes kuvitella, miten hieno ja tärkeä matka oli alkamassa.

Onnistuneen yhteistyömme taustalla on ensimmäisestä tapaamisesta asti kantanut järjestöjen yhteinen tahto ja sitoutuminen, nämä tulokset todellakin tehtiin yhdessä. Kiitos kuuluu myös maakunnallista sote-muutosta tavalla toisella tekeville julkisen sektorin vastuuvalmistelijoille, jotka ovat nähneet sote-järjestöjen järjestäytyneen yhteistyön hyödyt ja tukeneet järjestöjä ja niiden mukanaoloa osana virallista valmistelua.

Lue lisää Minnan mietteitä tästä

 

18.12.2020

Mitä kuuluu sote-uudistukselle sote-järjestöjen näkökulmasta?

Eduskunta ryhtyi ruotimaan hallituksen sote-esitystä 14.12. Lausuntokierroksen jälkeen lakiin saatiin sote-järjestöjen näkövinkkelistä joitakin parannuksia. Muun muassa yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien käyttäminen on tuleville hyvinvointialueille vapaampaa kuin alkuperäisessä esityksessä kaavailtiin. Hyvinvointialueen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Meille sote-järjestöille sote-uudistuksen lakipaketti on mahdollistaja, mutta ei varmistaja hyvälle tulevaisuudelle. Sote-järjestöjen tulevaisuus jää vahvasti kiinni hyvinvointialueen/sote-maakunnan viisaudesta ja erityisesti valmistelevien virkamiesten näkemyksellisyydestä. Viimeistään demokraattisen päätöksenteon alkaessa olisi tärkeää, että uudessa organisaatiossa löytyisi selkeä rakenne ja vastuutaho sote-järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön hoitamiseen.

Lue lisää 113 analyysista tästä

 

18.12.2020

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman työryhmien kuulumisia

”Mielenterveys- ja päihdepalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut-teemaryhmän” alainen vammaispalveluiden projektiryhmä on aloittanut toimintansa ja sote-järjestöjä edustavat VAPI ry:n Pirkko Heino ja Avustajakeskuksen ja Kynnys ry:n Olli Nordberg. Hyte-teemaryhmän alle on perustettu uusi liikunnan projektiryhmä, jossa sote-järjestöjä tulee edustamaan Turun seudun Reumayhdistyksen Satu Gustafsson.

Hyte-teemaryhmän alainen järjestöprojektiryhmä on saanut ensimmäisen tehtävänsä päätökseen, kun järjestöystävällisen kunnan toimintamalli ilmestyi syksyllä. Uutena tehtävänä on kuvata tulevan hyvinvointialueen järjestöystävällisen toimintamallia. Työryhmän osaamista on vahvistettu ja kokoa laajennettu. Ryhmä tiedottaa toiminnasta ja kutsuu sote-järjestöjä mukaan kehittämiseen tehtävän edistyessä.

Työryhmät ja niissä työskentelevät sote-järjestöjen edustajat jatkavat toimintaansa. Kaikki JärjestöSotehanke 113:n kautta työryhmissä mukana olevat edustajat yhteystietoineen löydät kotisivuilta: https://vslj.fi/jarjestosotehanke-113/tyoryhmat/. Jatkossa työryhmien järjestöedustajien valinnan koordinoinnista ja tuesta vastaa sote-järjestöjen neuvottelukunta.

 

18.12.2020

Järjestöyhteistyö osaksi Arkeen voimaa – toiminnan juurruttamista Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen sote-valmistelu etenee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman pohjalta. Hyte-työn osahankkeeseen sisältyy Arkeen Voimaa -toimintamallin käyttöönotto ja levittäminen maakunnan alueella. ArVo-toimintamalli on kehitetty Stanfordin yliopiston tutkimusprojektissa ja se on hyväksytty myös Suomessa käytettäväksi vertaistuellisen itsehoitoryhmän toimintamallina.

Järjestöyhteistyön kehittämiseen on 113-hanke yhdessä Arkeen voimaa-toimijoiden kanssa löytänyt mm. seuraavat näkökulmat: 1. Järjestöjen työntekijöiden kouluttautuminen Arvo-ohjaajiksi ja Arvon saaminen yhdeksi työmalliksi järjestöjen toimintaan. 2. Järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden ”työkyvyn” tukeminen osallistumalla Arkeen voimiin ryhmiin. 3. Palveluohjaus Arkeen voimaa-ryhmien päätyttyä järjestöjen toimintaan. Yhteistyö jatkuu vuonna 2021 sote-järjestöjen neuvottelukunnan kautta.

Lue lisää Arkeen voimaa -toimintamallista tästä

 

18.12.2020

Korona-epidemian aikana nousseiden ilmiöiden, huolenaiheiden ja hiljaisten signaalien kerääminen jatkuu

Turun kaupunki, JärjestöSotehanke 113 ja sen rinnakkaistoiminta Turun Järjestöt 113 ovat keränneet korona-aikana järjestöiltä koronan aiheuttamia ilmiöitä, huolenaiheita ja hiljaisia signaaleita tarpeista, joihin ei ole ollut riittävästi apua ja tukea saatavilla. Tarkoitus on ollut etsiä yhdessä ratkaisuja erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten arjen haasteisiin. Lue lisää hiljaisista signaaleista tästä

Turun Järjestöt 113 jatkaa korona-aikaista toimintaansa vielä kevään 2021. Haluatko mukaan Turun järjestöt 113:n sähköpostituslistalle? Ilmoita yhteystietosi täältä: https://q.surveypal.com/Turun-jarjestot-113-postituslista/0 Turun Järjestöt 113 tiedottaa aktiivisesti myös Facebookissa, löydät sen täältä: https://www.facebook.com/turunjarjestot113/

 

18.12.2020

JärjestöSotehanke 113:n kokonaisuus ja toimintamallit löytyvät Innokylästä

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit on kuvattu tai tullaan kuvaamaan Innokylään, josta ne löytyvät kootusti myös hankkeen jälkeen. Löydät 113:n kokonaisuuden täältä: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/jarjestosotehanke-113-varsinais-suomi Kokonaisuuteen on liitettynä seuraavat toimintamallien kuvaukset:

 • Sote-järjestöjen hyte-toiminnan näkyväksi tekeminen yhteisen kuvaamisen mallilla
 •  Järjestöystävällisen kunnan toimintamallin luominen ja kuvaaminen, kuvaus matkasta yhteisen työkalun luomiseksi
 • Hyvä järjestöyhteistyö pienessä kunnassa (Koski Tl)
 • Hyvä järjestöyhteistyö keskisuuressa kunnassa (Salo)
 • Hyvä järjestöyhteistyö suuressa kaupungissa (Turku): Turun hyvinvointitoimialan kunta-järjestökumppanuusmalli ja Turun Järjestöt 113 – kaupungin ja järjestöjen yhteistyö korona-poikkeustilan aikana
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen neuvottelukunnan perustaminen ja toiminta kuvataan kevätkauden aikana 2021

 

18.12.2020

Avainhenkilöiden mietteitä sote-järjestöjen asemasta Varsinais-Suomesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, yhteistyö kuntien kanssa ja Veikkauksen alenevat tuotot aiheuttavat huolta meille sote-järjestöille. Osana 113:n vaikuttamistyötä vuoden 2020 aikana on tavattu useita Varsinais-Suomen avainhenkilöitä ja Janina Andersson on myös videoinut heidän pohdintojaan ja terveisiään sote-järjestöjen edustajille.

Lue lisää 113-videoista tästä

 

18.12.2020

113-viestikapula Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunnalle!

JärjestöSotehanke 113:n loppuraportti toimitetaan STEA:n ohjeiden mukaan 31.12.2020. Samalla päättyy hankkeen toiminta sen suuruisena, kun se tähän mennessä on ollut. Hankkeella on kuitenkin ns. siirtyviä avustuksia, jonka turvin osaa toiminnasta toteutetaan vielä vuonna 2021. Toiminta suunnataan ohjausryhmän ja sopimuskumppanien linjausten mukaisesti sote-järjestöjen neuvottelukunnan toiminnan ja viestinnän käynnistämiseen ja tukeen sekä vaikuttamistyöhön julkisen sektorin järjestöavustusten turvaamiseksi.

Sote-järjestöjen yhteisen vaikuttamistyön mandaatti siirtyy 113-hankkeelta sote-järjestöjen neuvottelukunnalle. Neuvottelukunnan ensimmäinen vuosi onkin heti työntäyteinen, sillä oman järjestäytymisen ja toimintasäännön luomisen lisäksi suunnitelmissa on jo mm. viestinnän suunnittelu, sote-valmistelun työryhmissä toimivien järjestöedustajien tapaaminen ja suunnitelma yhteistyölle jatkossa sekä sote-järjestöjen yhteisen järjestöfoorumin järjestäminen. Neuvottelukunnan ensimmäinen virallinen kokous on helmikuussa 2021, jonka jälkeen neuvottelukunta aloittanee myös järjestöviestintänsä. Perästä siis kuuluu!

 

18.12.2020

JärjestöSotehanke 113:n yhteystietolistan tietojen siirto?

JärjestöSotehanke 113 on kerännyt koko hankekauden ajan sote-järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteystietoja tiedottamista varten. Kyseessä on sähköpostilista, jonka kautta on tapahtunut hankkeen viestintää. Viestintä on tapahtunut kahden rekisterin kautta: pelkän uutiskirjeiden tilanneiden rekisteri ja yleisen viestinnän rekisteri. Rekisteritietoja ei voi luovuttaa eteenpäin tai käyttää muuhun kuin hankkeen omaan viestintään ja hankkeen päättyessä molemmat rekisterit pitää lopettaa. Lähetämme alkuvuodesta 2021 kaikille yhteystietolistoillamme oleville kyselyn, haluatteko antaa tietonne Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunnan viestinnän käyttöön. Seuraa siis sähköpostiasi!

Lue lisää 113-hankkeen tietojen siirrosta tästä

 

18.12.2020

Oletko sinä uusi aluekoordinaattori Järjestöjen sote-muutostuki-hankkeessa 2021-2023?

Ensi vuoden alussa käynnistyy SOSTEn koordinoima ja maakuntien verkostojärjestöjen kanssa yhteisesti toteuttama sote-muutostuki-hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea järjestöjä sotemuutoksessa. Tätä toteutetaan valtakunnallisten ja maakunnallisten järjestöjen sekä paikallisyhteisöjen yhteistyössä. Hanketta toteuttamaan haetaan seitsemää aluekoordinaattoria eri puolille maata. Oma maakuntamme kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan aluekokonaisuuteen, jonka toiminnasta vastaa Satakunnan yhteisökeskus. 113-hanke on ollut osaltaan suunnittelemassa kokonaisuutta ja toiveissamme on tietysti löytää alueellemme Suomen paras aluekoordinaattori. Oletko se sinä? Lue lisää mielenkiintoisesta aluekoordinaattorin tehtävistä ja hakuohjeista täältä: https://www.verkostojarjestot.fi/

 

24.9.2020

Sote-uudistuksen lakipaketin kommentointiaika päättyy pe 25.9. Mitä asioita lakipaketista nousee ja miltä se näyttää sote-järjestöjen näkökulmasta?

JärjestöSotehanke 113:n asiantuntija Janina Andersson on kahlannut koko valtavan lakipaketin läpi ja hän toteaa mm. näin:  ”Lakipaketissa ei ole mielestäni mitään uutta huolestuttavaa ja edelliseen verrattuna on myös poistunut joitakin huolenaiheita. Järjestöjen näkövinkkelistä lakipaketti on mahdollistaja, mutta ei varmistaja hyvälle tulevaisuudelle. Sote-järjestöjen tulevaisuus jää nyt tässä versiossa vahvasti sote- maakunnan viisaudesta kiinni ja eritysesti valmistelevien virkamiesten näkemyksellisyydestä.”

Lue lisää sote-uudistuksen koonnista

 

 

24.9.2020

Mitä Järjestö 2.0-hankkeiden jälkeen? Sosiaali- ja terveysjärjestöjen sote-muutostuki, valtakunnallinen suunnitelma 2021-2023

SOSTE ry, valtakunnallinen maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta ja STEA ovat yhdessä suunnitelleet valtakunnallista kolmivuotista toimintakokonaisuutta Järjestö 2.0-ohjelmakauden jälkeen.  Yhteisen suunnitelman mukaan toiminnan valtakunnallisesta osuudesta vastaisi SOSTE ry, joka hakee 3 henkilötyövuoden henkilöresurssia. Maakuntien kokonaisuuteen on suunniteltu 7 henkilötyövuotta ja tämän kokonaisuuden hakisi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, joka delegoi sen kuudelle eri alueelliselle vastuutaholle. Varsinais-Suomi kuuluisi samaan alueeseen Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien kanssa.

Lue lisää valtakunnallisesta suunnitelmasta

 

 

24.9.2020

Varsinais-Suomen sote-järjestöjen ensimmäinen neuvottelukunta perustettu 18.9.2020

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia sote-järjestöjen yhteisenä edustajana tulevan sote-maakunnan valmisteluyhteistyössä. Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta ja ensimmäisen toimintavuoden tehtävänä tulee olemaan neuvottelukunnan toimintasäännön luominen ja suunnitelma sote-järjestöjen yhteistyön rakentamiselle ja viestinnälle JärjestöSotehanke 113:n jälkeen.

Lue lisää neuvottelukunnan perustamisesta 

 

 

24.9.2020

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman työryhmien kuulumisia

Kaikki JärjestöSotehanke 113:n kautta työryhmissä mukana olevat järjestöedustajat löydät kotisivuiltamme: https://vslj.fi/jarjestosotehanke-113/tyoryhmat/ . Hyte-teemaryhmän alainen järjestöprojektiryhmä on saamassa ensimmäisen tehtävänsä päätökseen ja järjestöystävällisen kunnan toimintamalli ilmestyy syksyn aikana. Järjestöprojektiryhmä on saanut juuri myös uuden tehtävän, jossa se alkaa suunnitella tulevan sote-maakunnan järjestöystävällisen toimintamallin kuvausta. Tässä uutiskirjeessä on esittelyvuorossa samaisen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaryhmän Ravitsemuksen projektiryhmä, jossa sote-järjestöjä edustaa Varsinais-Suomen Sydänpiirin toiminnanjohtaja Nanette Huovinen.

Lue lisää Ravitsemuksen projektiryhmästä

 

 

24.9.2020

Turun kaupunki ja JärjestöSotehanke 113 keräävät edelleen korona-epidemian aiheuttamia ilmiöitä, huolenaiheita ja hiljaisia signaaleja

Turun kaupunki ja JärjestöSotehanke 113 keräävät edelleen yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa korona- epidemian aiheuttamia ilmiöitä, huolenaiheita ja hiljaisia signaaleita kaupungin asukkailla olevista tarpeista, joihin ei ole tällä hetkellä riittävästi apua ja tukea saatavilla. Tarkoitus on etsiä yhdessä ratkaisuja erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten arjen haasteisiin. Tutustu kesä-syyskuun väliseen yhteenvetoon.

Lue lisää hiljaisten signaalien koonnista

 

 

24.9.2020

Sote-akatemia tiedottaa: Maksuton hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutuskokonaisuus

Moniammatillinen ja maksuton HYTE-täydennyskoulutus on suunnattu hyte-työn parissa työskenteleville ammattilaisille kunnissa, kuntayhtymissä, sairaanhoitopiireissä ja järjestöissä ympäri Suomen. Täydennyskoulutus auttaa syventämään asiantuntemusta monitoimijaisesta hyte-työstä, hyvinvointijohtamisesta ja tutkimustiedon hyödyntämisestä osana hyte-työtä. Koulutus toteutetaan verkko- ja etäopetuksena, joten opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa. Hakuaika koulutukseen alkaa maanantaina 28.9. osoitteessa: www.ty.fi/hyte2021. Lisätietoa HYTE-osaamiskokonaisuudesta: www.utu.fi/hyte​.

 

 

24.9.2020

Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry tiedottaa:

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA selvitti loppuvuonna 2019 alueemme kiinnostusta arviointikoulutukseen liittyen. STEA lähestyi asiassa nyt uudelleen, sillä alueemme ei mahtunut keväällä mukaan kiertueelle.  STEAn terveiset: “Tulemme osallistumaan syksyn 2020 aikana 5-7 (1,5-2 t) tilaisuuteen, jossa pidämme alustuksen arvioinnista. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä STEAn asiantuntijoille. Koulutuksen aiheena on erityisesti STEAn uudistuva raportointi ja sen vaikutukset järjestöille.” Koulutus järjestetään, jos siihen osallistuu vähintään 5 eri järjestöä. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä ja siihen varataan aikaa myös ajankohtaisille asioille. Vastaathan ystävällisesti 29.9. mennessä osoitteessa https://forms.gle/XjBtHpPgV1VN9Mgv5. Lisätietoja: Päivi Kukkonen, paivi.kukkonen@vapiry.fi, p. 040 715 0004.

 

 

2.6.2020

Valtakunnallinen maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta on perustettu

JärjestöSotehanke 113:n huhtikuun sote-järjestöjen keskustelutilaisuudessa yhtenä aiheena oli, halutaanko Varsinais-Suomesta asettaa edustaja uuteen valtakunnalliseen neuvottelukuntaan. Maakuntamme sote-järjestöjen edustus katsottiin tärkeäksi neuvottelukunnassa ja JärjestöSotehanke 113 valtuutettiin valitsemaan edustaja. 113-hankkeen ohjausryhmään ja sopimuskumppaneihin kuuluvat järjestöt valitsivat edustajaksemme 113-hankkeen aluejohtaja Minna Rosendahlin. Neuvottelukunnan ensimmäinen virallinen etäkokous pidettiin 7.5. Kokouksesta julkaistiin tiedote 11.5., löydät sen tästä liitteestä:

Lue lisää

 

2.6.2020

Tulevaisuuden sote-keskusohjelma ja Varsinais-Suomen maakunnan sote-valmistelutilanne

Muutosjohtaja Antti Parpo lähettää 113-hankkeemme videotervehdyksessä 14.5. terveiset Varsinais-Suomen sote-järjestöjen edustajille. Tulevaisuuden sote-keskusohjelman ja rakennerahoituksen hakemukset ovat lähteneet ja päätöksiä odotetaan kesäkuussa. Soteuudistuksen lakiluonnokset saattavat tulla lausunnoille vielä kesäkuun aikana ja sote-uudistus näyttää etenevän niin, että syksyllä päästäisiin toimeenpanoon. Palvelujen sisältö on Varsinais-Suomessa ollut uudistuksen pääosassa ja järjestöjen rooli on ollut ja pitää jatkossakin olla tärkeä osa uudistusta. Kuuntele myös, mitä Antti kertoo mahdollisista suunnitelmista tulevien sote-keskusten osalta! Videotervehdykseen pääset tästä linkistä.

 

2.6.2020

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisen vaikuttamistyön tulevaisuus – Järjestöjen rooli tulevassa uudistuksessa 113-hankkeen jälkeen?

Sote-järjestöjen toiveiden mukaisen maakunnallisen sote-järjestöjen neuvottelukunnan suunnittelu on käynnistynyt osana JärjestöSotehanke 113:ssa luodun yhteistyön juurruttamista. Toimintaa suunnitellaan 113-hankkeen arvojen mukaisesti eli suunnittelusta ja perustamiseen liittyvästä päätöksenteosta vastaavat kaikki halukkaat sote-järjestöt yhdessä. 113-hanke toimii hankesuunnitelmansa mukaisesti sote-järjestöjen työrukkasena, koollekutsujana ja koordinoijana. Neuvottelukunnasta ja sen toimintatavoista, mandaatista yms, päättävät Varsinais-Suomen sote-järjestöt yhdessä. Maakunnallisen sote-järjestöjen neuvottelukunnan suunnittelua ja perustamista varten 113-hanke järjestää etäkokouksen 8.6. Lisätietoa tapahtumakalenterissa ja tässä liitteessä:

Lue lisää

 

 

2.6.2020

Järjestöystävällisen kunnan toimintamallin kuvaus

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on nimennyt järjestöprojektiryhmän kuvaamaan Varsinais-Suomen kunnille ja järjestöille yhteistä järjestöystävällisen kunnan toimintamallia. Mallissa kuvataan yhteisiä linjauksia, perusperiaatteita ja toimintatapoja, joilla yhtenäistetään ja helpotetaan yhteistyötä kuntien ja järjestöjen välillä Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti kuntien ja järjestöjen yhteisen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuutta. Ensimmäinen kuvausluonnos on ollut kommenttikierroksella toukokuussa. Järjestöprojektiryhmä jatkotyöstää kuvausta kesän aikana, jonka jälkeen sitä käsitellään Varsinais-Suomen kuntien hyte-koordinaattorien verkostossa. Kuvaus valmistuu syksyn 2020 aikana. Ensimmäiseen kuvausluonnokseen voit tutustua tästä:

Lue lisää

 

 

2.6.2020

YKSIN EI JÄTETÄ. Uusi ” Turun järjestöt 113” yhteistyö on alkanut Turun kaupungin ja JärjestöSotehanke 113-vastuujärjestöjen kanssa

Korona-viruksesta ja sen aiheuttamista poikkeusoloista johtuen kuntalaisilla on lisääntynyttä tiedon ja tuen tarvetta, johon Turun kaupunki ei yksin pysty vastaamaan. Tämän vuoksi kaupungin on ollut tarpeen tiivistää kolmannen sektorin ja kaupungin toimijoiden välistä yhteistyötä kuntalaisten tavoittamiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Turun seudun järjestökenttä on hyvin laaja. Yhteistyön tiivistämistä edesauttaa koordinaatiorakenne, jossa kaupungin vastinparina toimii järjestökentän tiedonkulkua ja yhteistyötä koordinoiva taho. Akuutista tarpeesta johtuen toiminta on välttämätöntä rakentaa sellaisen toimijan kanssa, jolla on entuudestaan laaja verkosto erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestökentällä. JärjestöSotehanke 113:n vastuujärjestöt ovat sopineet yhteistyön laajentamisesta Turun kaupungin konsernihallinnon kanssa vuodeksi 2020. Lue lisää liitteestä ja liity samalla Turun kaupungin järjestöviestintää koordinoivan Turun järjestöt 113:n postituslistalle!

Lue lisää

 

 

2.6.2020

Yhteenvetoa korona-poikkeusajan ajan ilmiöistä, huolenaiheista ja hiljaisista signaaleista

Turun kaupunki ja JärjestöSotehanke 113 ovat keränneet 14.4.2020 alkaen yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa korona-poikkeustilan aiheuttamia ilmiöitä, huolenaiheita ja hiljaisia signaaleita kaupungin asukkailla olevista tarpeista, joihin ei ole tällä hetkellä riittävästi apua ja tukea saatavilla. Tarkoitus on etsiä yhdessä ratkaisuja erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten arjen haasteisiin. Turun järjestöt 113 käsittelee vastaukset viikon välein ja ne toimitetaan kootusti Turun kaupungin järjestötiimille jatkokäsittelyä varten. Turun kaupunki tulee myös tiedottamaan tietojen käsittelystä ja niiden vaikutuksista kaupungin toimintaan. Kyselyn tuloksia hyödynnetään JärjestöSotehanke 113-hankkeessa ja toivomme, että yhteenvetokoonti vastauksista ja järjestöjen ratkaisuehdotuksista tuo näkökulmia eri tahoille toiminnan kehittämisessä. Yksittäiset vastaajat eivät ole näistä koonneista tunnistettavissa. Tutustu Järjestösotehanke 113:n ensimmäiseen yhteenvetoon tästä:

Lue lisää

 

 

Syksyn 2019 työpajat: JärjestöSotehanke 113:n toiminta loppuu 2020, miten jatkuu Varsinais-Suomen sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyö?

Hei sote-järjestön edustaja Varsinais-Suomessa!
Haluatko olla mukana vaikuttamassa kaikkien sote-järjestöjen yhteistyön tulevaisuuteen Varsinais-Suomessa? Yhteisen JärjestöSotehanke 113-toiminnan rahoitus loppuu v. 2020 lopussa. 113 kartoitti loppukeväästä sote-järjestöjen toiveita yhteistyölle hankekauden jälkeen ja yhteisen vaikuttamistyön jatkumista pidettiin erittäin tärkeänä.

113-hanke koordinoi nyt  yhteisen tulevaisuustyöskentelyn aloitusta järjestämällä työpajat, joiden tarkoituksena on luoda pohja Varsinais-Suomen sote-järjestöjen yhteiselle STEA-hankesuunnitelmalle vuosille 2021-2023. Toiminnan tavoitteiden, toimenpiteiden, hallinnointitavan ja vastuutahojen selkiydyttyä mahdollisen tulevan hankkeen ”omistajajärjestö” jatkaa yhteistyötä ja ensi kevään avustushakua.
Lähde siis mukaan johonkin syksyn työpajoistamme ideoimaan ja luomaan juuri sinun järjestöllesi tarpeellista ja sopivaa tulevaisuuden vaikuttamisyhteistyötä!

Lue lisää

Ilmoittautuminen työpajoihin

Lisätietoa:
marjut.aalto@muistiturku.fi, p. 040 527 1665

 

Sote-järjestöjen palaute ja toiveet 113-hankkeen toiminnasta

JärjestöSotehanke 113 teki hankeaikaisesta toiminnastaan sähköisen palautekyselyn sosiaali- ja terveysalan järjestöille loppukeväästä 2019. Kyselyssä kartoitettiin alan järjestöjen näkemyksiä hankkeen tähänastisesta toiminnasta sekä toiveita hankkeen loppuajalle ja tulevalle jatkohankkeelle.

Palaute 113-hankkeen tähänastisesta toiminnasta
Toiveet 113-hankkeen loppuajalle
Toiveet jatkohankkeelle

Maakunta- ja sote-uudistus kaatui – mitä nyt?

Pääministeri Juha Sipilä pyysi 8. maaliskuuta hallituksen eroa. Eronpyynnön vuoksi maakunta- ja soteuudistuksen jatkovalmisteluun ei ole edellytyksiä. Tuleva hallitus päättää, jatketaanko uudistamiseen liittyvää työtä ja tekee ratkaisut tehdyn työn mahdollisesta hyödyntämisestä. Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen valmistelijat näkevät sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen valitettavana. Tämä tarkoittaa, ettei pitkään valmisteltua uudistusta saada maaliin toivotulla aikataululla.

Lue lisää

Järjestösotehanke 113 ja sote-järjestöjen vaikuttamistyön tulevaisuus

JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi on osa STEA:n Järjestö 2.0 – Järjestöt mukana muutoksessa avustusohjelmaa vuosille 2017-2020. STEA on sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen linjannut avustuskriteerejään ja 2.0-hankkeiden toimintaa. Työ jatkuu, mutta muuttunut toimintaympäristö tulee huomioida. Maakuntatason yhteistyössä mm. varmistamme osaltamme, että Varsinais-Suomen muutosorganisaation kanssa jo tehdyn työn tulokset jäävät elämään. Tässä tärkeänä työkaluna on mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Nyt on myös aika vahvistaa mm. sote-järjestöjen kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lue lisää

Tärkeä kysely sote-järjestöjen edustajille (kyselyyn vastaaminen on päättynyt)

12.2.2019

Hei sote-järjestön edustaja!

Sinulle on lähetetty erittäin tärkeä kysely liittyen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tämän hetkisiin avustuksiin Varsinais-Suomen maakunnassa ja sen kunnissa. Kysely on osa maakunnan ja kuntien järjestöavustuksiin liittyvien avustuskäytäntöjen ja järjestöyhteistyön valmistelua ja tulevaisuuden suunnittelua.

Työskentelystä vastaa Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän järjestötyöryhmä. Työ tehdään Varsinais-Suomen maakunnan muutosorganisaation pyynnöstä ja sitä hyödynnetään maakunnan ja kuntien järjestöyhteistyön valmistelussa. Lisätietoja JärjestöSotehanke 113:n aluejohtaja Minna Rosendahlilta, joka toimii järjestötyöryhmän puheenjohtajana.

Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeää! Vain vastaamalla teette tällä hetkellä saamanne avustuksen näkyväksi ja näin varmistamme, että kyseiset avustuskohteet on huomioitu myös tulevien maakunta- ja kunta-avustusten suunnittelussa. Tulevaisuuden avustuskäytäntöjen suunnittelun tarkoituksena on järjestöavustusten säilyminen ja varmistaa, että avustuskäytännöt ovat selkeitä ja toimivia ja avustuskulttuuri tasapuolinen ja oikeudenmukainen.

Vastausaikaa on pe 22.2.2019 klo 16 asti.

Käytännön ohjeita vastaamiseen:

 1. Sopikaa, kuka järjestöstänne/yhdistyksestänne vastaa kyselyyn. Yksi vastaus / järjestö siis riittää.
 2. Älkää pelästykö kyselyn pituutta, joudutte vastaamaan tarkemmin vain teidän järjestönne toimintaan koskeviin kysymyksiin.
 3. Voitte halutessanne selata kysymykset läpi ennen vastaamista ja tarvittaessa myös palata taaksepäin. Kun vastauksenne ovat mielestänne valmiit, painakaa LÄHETÄ-painiketta kyselyn lopussa.
 4. Järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta on kyselyssä jaettu yhteisten perusotsikoiden alle. Voitte halutessanne tutustua termeihin tarkemmin täällä: https://www.innokyla.fi/documents/5613734/b531fc2e-ea9e-4fb4-a11e-4ab68c348f01
 5. Järjestönne/yhdistyksenne avustusmuodolla ei ole väliä. Vastatkaa siis kyllä, jos saatte kysyttävään toimintaan esim. suoraan kohdennettua avustusta tai jos saatte yleisavustusta, jota käytätte mm. kyseiseen toimintaan.
 6. Avustus-termillä emme tarkoita ostopalveluja, myytäviä tuotteitanne tai esim. lahjoituksia tai saamianne testamenttituottoja. Vastatkaa siis vain siitä näkökulmasta, saatteko varsinaista julkisen toimijan antamaa avustusta.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä

Suuri kiitos jo etukäteen vaivannäöstänne! Järjestötyöryhmä jatkaa tämän kyselyn päätyttyä avustuskäytäntöjen valmistelua yhdessä Varsinais-Suomen sote-järjestöjen kanssa. Pysykää siis kuulolla, pääsette vaikuttamaan myös työskentelyn seuraaviin vaiheisiin vielä kevään aikana!

Etkö aistirajoitteen tms. syyn vuoksi pysty vastaamaan sähköiseen kyselyyn? Ole yhteydessä 113-hankkeen hankekoordinaattori Marjut Aaltoon (marjut.aalto@muistiturku.fi, p. 040 527 1665), niin voitte miettiä sinulle parhaan tavan osallistua.

Yhteistyöterveisin,
Järjestötyöryhmän ja JärjestöSotehanke 113:n  puolesta
Rosendahlin Minna

Kunta-avustusten yhteenveto 2019

Työryhmien kuulumisia 11/2018

Lue lisää

Järjestöystävällistä maakuntaa rakentamassa

Lue Varsinais-Suomen sote- ja maku-uudistuksen muutosorganisaation Karoliina Luukkaisen ja JärjestöSotehanke 113:n Minna Rosendahlin kirjoitus alueuudistus.fi -sivulla:

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhdessa-teemme-enemman-jarjestoystavallista-maakuntaa-rakentamassa

Kysely sosiaali- tai terveysalan järjestöille Varsinais-Suomessa – kyselyyn vastaaminen on päättynyt

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on nimennyt järjestötyöryhmän kokoamaan ja kuvaamaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yleishyödyllisiä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintoja. Kuvaustyö toimii pohjana maakunnan hyte-koordinaatiotoiminnan sote-järjestöyhteistyön suunnittelussa.

Kuvausta tehdään Varsinais-Suomen maakunnan ja sen sote-järjestöjen tarpeita varten. Tarkoituksena ei ole kuvata yksittäisten järjestöjen toimintaa, vaan yhdistää sote-järjestöjen toimintaa maakunnalliseksi kokonaisuudeksi. Järjestöjen yleishyödyllisen hyvinvointia ja terveyden edistävän toiminnan luokittelun ja kuvauksen taustana on käytetty ESKO-koordinaatiohankkeen Järjestötoiminnan luokittelu -julkaisua (2013): https://www.innokyla.fi/documents/194730/61470cd2-af55-4a39-b99e-b984d685c249

Intressityöryhmän ja hyte-työryhmän kuulumisia 9/2018

Lue lisää

Kunta-järjestöyhteistyön kartoitus

Varsinais-Suomen kuntien järjestöyhteistyön yleistä kartoitusta tehtiin hankkeessamme keväällä 2018. Kartoituksen tavoitteena oli selvittää mm. yhteistyön muotoja, tilojen käyttöä sekä avustuskäytäntöjä. Kartoitusta tehtiin Varsinais-Suomen kaikkien 27 kunnan tilanteesta pääsääntöisesti maalis-toukokuun 2018 aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 16 kunnasta.

Lue lisää

Järjestöjen tiekartta

Kysely Varsinais-Suomen järjestötoimijoille työllisyyteen liittyvistä asioista – kyselyyn vastaaminen on päättynyt

Vates-säätiön KeKo-hanke toteuttaa kyselyn Varsinais-Suomen järjestötoimijoille työllisyyteen liittyvistä asioista. Kyselyssä kartoitetaan Varsinais-Suomen alueella toimivien järjestöjen tuottamia työllisyyspalveluita. Lisäksi kyselyn avulla selvitetään, mitä työllisyyteen liittyviä asioita osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden toimijaverkostossa tällä hetkellä tapahtuu. Tulevien maakunta- ja sotemuutosten lähestyessä on tärkeää koota yhteen järjestöjen tuottamia palveluita myös työllistymisen tuen palveluiden osalta, jotta tämä tärkeä työ tulee näkyväksi valmistellessa muutoksia.

Lue lisää
Vastaa kyselyyn

Osallisuus- ja esteettömyysasiaa

Varsinais-Suomen maakunta- ja sote-valmistelun hyte-työryhmän osallisuuden ja esteettömyyden alatyöryhmä jatkaa kesän jälkeen osallisuus-käsikirjan työstöä työryhmän puheenjohtajan Anri Niskalan johdolla. Kesälomien jälkeen vahvistui hieno uutinen: Turun kaupunki toimii esteettömyysraadin pilottina! Turku haluaa edistää esteettömyyttä perustamalla esteettömyysraadin. Esteettömyysraati on keskustelu- ja kehittämisryhmä, jossa raatilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yhdessä muiden jäsenten kanssa eri palveluihin sekä ehdottaa ja ideoida uusia palveluja. Haku raatiin on päättynyt.

JärjestöSotehanke 113 on mukana yhteistyössä, sillä hankkeen yksilötason tavoitteena on luoda ja tarjota järjestöjen jäsenistölle ja asiakkaiden edustajille vaikutusmahdollisuuksia asiakkaan äänen vahvistamiseksi. 113:n yhteyshenkilö esteettömyys- ja osallisuusasioissa: Marjut Aalto, marjut.aalto@muistiturku.fi tai 040 5271665.

Lue lisää