Uutiset

Työryhmien kuulumisia 11/2018

Lue lisää

Järjestöystävällistä maakuntaa rakentamassa

Lue Varsinais-Suomen sote- ja maku-uudistuksen muutosorganisaation Karoliina Luukkaisen ja JärjestöSotehanke 113:n Minna Rosendahlin kirjoitus alueuudistus.fi -sivulla:

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhdessa-teemme-enemman-jarjestoystavallista-maakuntaa-rakentamassa

Kysely sosiaali- tai terveysalan järjestöille Varsinais-Suomessa – kyselyyn vastaaminen on päättynyt

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on nimennyt järjestötyöryhmän kokoamaan ja kuvaamaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yleishyödyllisiä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintoja. Kuvaustyö toimii pohjana maakunnan hyte-koordinaatiotoiminnan sote-järjestöyhteistyön suunnittelussa.

Kuvausta tehdään Varsinais-Suomen maakunnan ja sen sote-järjestöjen tarpeita varten. Tarkoituksena ei ole kuvata yksittäisten järjestöjen toimintaa, vaan yhdistää sote-järjestöjen toimintaa maakunnalliseksi kokonaisuudeksi. Järjestöjen yleishyödyllisen hyvinvointia ja terveyden edistävän toiminnan luokittelun ja kuvauksen taustana on käytetty ESKO-koordinaatiohankkeen Järjestötoiminnan luokittelu -julkaisua (2013): https://www.innokyla.fi/documents/194730/61470cd2-af55-4a39-b99e-b984d685c249

Intressityöryhmän ja hyte-työryhmän kuulumisia 9/2018

Lue lisää

Kunta-järjestöyhteistyön kartoitus

Varsinais-Suomen kuntien järjestöyhteistyön yleistä kartoitusta tehtiin hankkeessamme keväällä 2018. Kartoituksen tavoitteena oli selvittää mm. yhteistyön muotoja, tilojen käyttöä sekä avustuskäytäntöjä. Kartoitusta tehtiin Varsinais-Suomen kaikkien 27 kunnan tilanteesta pääsääntöisesti maalis-toukokuun 2018 aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 16 kunnasta.

Lue lisää

Kysely Varsinais-Suomen järjestötoimijoille työllisyyteen liittyvistä asioista – kyselyyn vastaaminen on päättynyt

Vates-säätiön KeKo-hanke toteuttaa kyselyn Varsinais-Suomen järjestötoimijoille työllisyyteen liittyvistä asioista. Kyselyssä kartoitetaan Varsinais-Suomen alueella toimivien järjestöjen tuottamia työllisyyspalveluita. Lisäksi kyselyn avulla selvitetään, mitä työllisyyteen liittyviä asioita osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden toimijaverkostossa tällä hetkellä tapahtuu. Tulevien maakunta- ja sotemuutosten lähestyessä on tärkeää koota yhteen järjestöjen tuottamia palveluita myös työllistymisen tuen palveluiden osalta, jotta tämä tärkeä työ tulee näkyväksi valmistellessa muutoksia.

Lue lisää
Vastaa kyselyyn

Osallisuus- ja esteettömyysasiaa

Varsinais-Suomen maakunta- ja sote-valmistelun hyte-työryhmän osallisuuden ja esteettömyyden alatyöryhmä jatkaa kesän jälkeen osallisuus-käsikirjan työstöä työryhmän puheenjohtajan Anri Niskalan johdolla. Kesälomien jälkeen vahvistui hieno uutinen: Turun kaupunki toimii esteettömyysraadin pilottina! Turku haluaa edistää esteettömyyttä perustamalla esteettömyysraadin. Esteettömyysraati on keskustelu- ja kehittämisryhmä, jossa raatilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yhdessä muiden jäsenten kanssa eri palveluihin sekä ehdottaa ja ideoida uusia palveluja. Haku raatiin on päättynyt.

JärjestöSotehanke 113 on mukana yhteistyössä, sillä hankkeen yksilötason tavoitteena on luoda ja tarjota järjestöjen jäsenistölle ja asiakkaiden edustajille vaikutusmahdollisuuksia asiakkaan äänen vahvistamiseksi. 113:n yhteyshenkilö esteettömyys- ja osallisuusasioissa: Marjut Aalto, marjut.aalto@muistiturku.fi tai 040 5271665.

Lue lisää