Uutiset

Syksyn 2019 työpajat: JärjestöSotehanke 113:n toiminta loppuu 2020, miten jatkuu Varsinais-Suomen sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyö?

Hei sote-järjestön edustaja Varsinais-Suomessa!
Haluatko olla mukana vaikuttamassa kaikkien sote-järjestöjen yhteistyön tulevaisuuteen Varsinais-Suomessa? Yhteisen JärjestöSotehanke 113-toiminnan rahoitus loppuu v. 2020 lopussa. 113 kartoitti loppukeväästä sote-järjestöjen toiveita yhteistyölle hankekauden jälkeen ja yhteisen vaikuttamistyön jatkumista pidettiin erittäin tärkeänä.

113-hanke koordinoi nyt  yhteisen tulevaisuustyöskentelyn aloitusta järjestämällä työpajat, joiden tarkoituksena on luoda pohja Varsinais-Suomen sote-järjestöjen yhteiselle STEA-hankesuunnitelmalle vuosille 2021-2023. Toiminnan tavoitteiden, toimenpiteiden, hallinnointitavan ja vastuutahojen selkiydyttyä mahdollisen tulevan hankkeen ”omistajajärjestö” jatkaa yhteistyötä ja ensi kevään avustushakua.
Lähde siis mukaan johonkin syksyn työpajoistamme ideoimaan ja luomaan juuri sinun järjestöllesi tarpeellista ja sopivaa tulevaisuuden vaikuttamisyhteistyötä!

Lue lisää

Ilmoittautuminen työpajoihin

Lisätietoa:
marjut.aalto@muistiturku.fi, p. 040 527 1665).

 

Sote-järjestöjen palaute ja toiveet 113-hankkeen toiminnasta

JärjestöSotehanke 113 teki hankeaikaisesta toiminnastaan sähköisen palautekyselyn sosiaali- ja terveysalan järjestöille loppukeväästä 2019. Kyselyssä kartoitettiin alan järjestöjen näkemyksiä hankkeen tähänastisesta toiminnasta sekä toiveita hankkeen loppuajalle ja tulevalle jatkohankkeelle.

Palaute 113-hankkeen tähänastisesta toiminnasta
Toiveet 113-hankkeen loppuajalle
Toiveet jatkohankkeelle

Maakunta- ja sote-uudistus kaatui – mitä nyt?

Pääministeri Juha Sipilä pyysi 8. maaliskuuta hallituksen eroa. Eronpyynnön vuoksi maakunta- ja soteuudistuksen jatkovalmisteluun ei ole edellytyksiä. Tuleva hallitus päättää, jatketaanko uudistamiseen liittyvää työtä ja tekee ratkaisut tehdyn työn mahdollisesta hyödyntämisestä. Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen valmistelijat näkevät sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen valitettavana. Tämä tarkoittaa, ettei pitkään valmisteltua uudistusta saada maaliin toivotulla aikataululla.

Lue lisää

Järjestösotehanke 113 ja sote-järjestöjen vaikuttamistyön tulevaisuus

JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi on osa STEA:n Järjestö 2.0 – Järjestöt mukana muutoksessa avustusohjelmaa vuosille 2017-2020. STEA on sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen linjannut avustuskriteerejään ja 2.0-hankkeiden toimintaa. Työ jatkuu, mutta muuttunut toimintaympäristö tulee huomioida. Maakuntatason yhteistyössä mm. varmistamme osaltamme, että Varsinais-Suomen muutosorganisaation kanssa jo tehdyn työn tulokset jäävät elämään. Tässä tärkeänä työkaluna on mm. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Nyt on myös aika vahvistaa mm. sote-järjestöjen kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lue lisää

Tärkeä kysely sote-järjestöjen edustajille (kyselyyn vastaaminen on päättynyt)

12.2.2019

Hei sote-järjestön edustaja!

Sinulle on lähetetty erittäin tärkeä kysely liittyen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tämän hetkisiin avustuksiin Varsinais-Suomen maakunnassa ja sen kunnissa. Kysely on osa maakunnan ja kuntien järjestöavustuksiin liittyvien avustuskäytäntöjen ja järjestöyhteistyön valmistelua ja tulevaisuuden suunnittelua.

Työskentelystä vastaa Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän järjestötyöryhmä. Työ tehdään Varsinais-Suomen maakunnan muutosorganisaation pyynnöstä ja sitä hyödynnetään maakunnan ja kuntien järjestöyhteistyön valmistelussa. Lisätietoja JärjestöSotehanke 113:n aluejohtaja Minna Rosendahlilta, joka toimii järjestötyöryhmän puheenjohtajana.

Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeää! Vain vastaamalla teette tällä hetkellä saamanne avustuksen näkyväksi ja näin varmistamme, että kyseiset avustuskohteet on huomioitu myös tulevien maakunta- ja kunta-avustusten suunnittelussa. Tulevaisuuden avustuskäytäntöjen suunnittelun tarkoituksena on järjestöavustusten säilyminen ja varmistaa, että avustuskäytännöt ovat selkeitä ja toimivia ja avustuskulttuuri tasapuolinen ja oikeudenmukainen.

Vastausaikaa on pe 22.2.2019 klo 16 asti.

Käytännön ohjeita vastaamiseen:

  1. Sopikaa, kuka järjestöstänne/yhdistyksestänne vastaa kyselyyn. Yksi vastaus / järjestö siis riittää.
  2. Älkää pelästykö kyselyn pituutta, joudutte vastaamaan tarkemmin vain teidän järjestönne toimintaan koskeviin kysymyksiin.
  3. Voitte halutessanne selata kysymykset läpi ennen vastaamista ja tarvittaessa myös palata taaksepäin. Kun vastauksenne ovat mielestänne valmiit, painakaa LÄHETÄ-painiketta kyselyn lopussa.
  4. Järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta on kyselyssä jaettu yhteisten perusotsikoiden alle. Voitte halutessanne tutustua termeihin tarkemmin täällä: https://www.innokyla.fi/documents/5613734/b531fc2e-ea9e-4fb4-a11e-4ab68c348f01
  5. Järjestönne/yhdistyksenne avustusmuodolla ei ole väliä. Vastatkaa siis kyllä, jos saatte kysyttävään toimintaan esim. suoraan kohdennettua avustusta tai jos saatte yleisavustusta, jota käytätte mm. kyseiseen toimintaan.
  6. Avustus-termillä emme tarkoita ostopalveluja, myytäviä tuotteitanne tai esim. lahjoituksia tai saamianne testamenttituottoja. Vastatkaa siis vain siitä näkökulmasta, saatteko varsinaista julkisen toimijan antamaa avustusta.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä

Suuri kiitos jo etukäteen vaivannäöstänne! Järjestötyöryhmä jatkaa tämän kyselyn päätyttyä avustuskäytäntöjen valmistelua yhdessä Varsinais-Suomen sote-järjestöjen kanssa. Pysykää siis kuulolla, pääsette vaikuttamaan myös työskentelyn seuraaviin vaiheisiin vielä kevään aikana!

Etkö aistirajoitteen tms. syyn vuoksi pysty vastaamaan sähköiseen kyselyyn? Ole yhteydessä 113-hankkeen hankekoordinaattori Marjut Aaltoon (marjut.aalto@muistiturku.fi, p. 040 527 1665), niin voitte miettiä sinulle parhaan tavan osallistua.

Yhteistyöterveisin,
Järjestötyöryhmän ja JärjestöSotehanke 113:n  puolesta
Rosendahlin Minna

Kunta-avustusten yhteenveto 2019

Työryhmien kuulumisia 11/2018

Lue lisää

Järjestöystävällistä maakuntaa rakentamassa

Lue Varsinais-Suomen sote- ja maku-uudistuksen muutosorganisaation Karoliina Luukkaisen ja JärjestöSotehanke 113:n Minna Rosendahlin kirjoitus alueuudistus.fi -sivulla:

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhdessa-teemme-enemman-jarjestoystavallista-maakuntaa-rakentamassa

Kysely sosiaali- tai terveysalan järjestöille Varsinais-Suomessa – kyselyyn vastaaminen on päättynyt

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on nimennyt järjestötyöryhmän kokoamaan ja kuvaamaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yleishyödyllisiä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintoja. Kuvaustyö toimii pohjana maakunnan hyte-koordinaatiotoiminnan sote-järjestöyhteistyön suunnittelussa.

Kuvausta tehdään Varsinais-Suomen maakunnan ja sen sote-järjestöjen tarpeita varten. Tarkoituksena ei ole kuvata yksittäisten järjestöjen toimintaa, vaan yhdistää sote-järjestöjen toimintaa maakunnalliseksi kokonaisuudeksi. Järjestöjen yleishyödyllisen hyvinvointia ja terveyden edistävän toiminnan luokittelun ja kuvauksen taustana on käytetty ESKO-koordinaatiohankkeen Järjestötoiminnan luokittelu -julkaisua (2013): https://www.innokyla.fi/documents/194730/61470cd2-af55-4a39-b99e-b984d685c249

Intressityöryhmän ja hyte-työryhmän kuulumisia 9/2018

Lue lisää

Kunta-järjestöyhteistyön kartoitus

Varsinais-Suomen kuntien järjestöyhteistyön yleistä kartoitusta tehtiin hankkeessamme keväällä 2018. Kartoituksen tavoitteena oli selvittää mm. yhteistyön muotoja, tilojen käyttöä sekä avustuskäytäntöjä. Kartoitusta tehtiin Varsinais-Suomen kaikkien 27 kunnan tilanteesta pääsääntöisesti maalis-toukokuun 2018 aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 16 kunnasta.

Lue lisää

Järjestöjen tiekartta

Kysely Varsinais-Suomen järjestötoimijoille työllisyyteen liittyvistä asioista – kyselyyn vastaaminen on päättynyt

Vates-säätiön KeKo-hanke toteuttaa kyselyn Varsinais-Suomen järjestötoimijoille työllisyyteen liittyvistä asioista. Kyselyssä kartoitetaan Varsinais-Suomen alueella toimivien järjestöjen tuottamia työllisyyspalveluita. Lisäksi kyselyn avulla selvitetään, mitä työllisyyteen liittyviä asioita osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden toimijaverkostossa tällä hetkellä tapahtuu. Tulevien maakunta- ja sotemuutosten lähestyessä on tärkeää koota yhteen järjestöjen tuottamia palveluita myös työllistymisen tuen palveluiden osalta, jotta tämä tärkeä työ tulee näkyväksi valmistellessa muutoksia.

Lue lisää
Vastaa kyselyyn

Osallisuus- ja esteettömyysasiaa

Varsinais-Suomen maakunta- ja sote-valmistelun hyte-työryhmän osallisuuden ja esteettömyyden alatyöryhmä jatkaa kesän jälkeen osallisuus-käsikirjan työstöä työryhmän puheenjohtajan Anri Niskalan johdolla. Kesälomien jälkeen vahvistui hieno uutinen: Turun kaupunki toimii esteettömyysraadin pilottina! Turku haluaa edistää esteettömyyttä perustamalla esteettömyysraadin. Esteettömyysraati on keskustelu- ja kehittämisryhmä, jossa raatilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yhdessä muiden jäsenten kanssa eri palveluihin sekä ehdottaa ja ideoida uusia palveluja. Haku raatiin on päättynyt.

JärjestöSotehanke 113 on mukana yhteistyössä, sillä hankkeen yksilötason tavoitteena on luoda ja tarjota järjestöjen jäsenistölle ja asiakkaiden edustajille vaikutusmahdollisuuksia asiakkaan äänen vahvistamiseksi. 113:n yhteyshenkilö esteettömyys- ja osallisuusasioissa: Marjut Aalto, marjut.aalto@muistiturku.fi tai 040 5271665.

Lue lisää