Menneet tapahtumat

30.10.2018 Yhdessä ääni kuuluviin -tilaisuus.

Tilaisuus järjestettiin Lounatuulet Yhteisötalon Pihlajasalissa. Tilaisuus oli suunnattu sosiaali- ja terveysalan järjestöille sekä muille terveyttä ja hyvinvointia edistäville järjestöille. Lue tarkempi ohjelma oheisesta liitteestä.

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin:

Järjestöt tulevaisuuden kunnissa -esityksen tallenne:

Järjestöt tulevaisuuden kunnissa
Turun A-killan kokemusasiantuntijakoulutus
Nuorten raati – TUAS:in ja Oma Koutsin nuoret

25.10.2018 Järjestöt vaikuttajina hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varsinais-Suomen maakunnassa -seminaari

Tutustu seminaarin materiaaleihin:

Innostus tarttuu! Varsinais-Suomen järjestötiekartta
Järjestöjen rooli uudessa sote- ja maakuntamallissa

24.10.2018 Työikäisten ja ikäihmisten kohderyhmien järjestömessut TYKS:ssä, Turku

JärjestöSotehanke 113:n ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyö jatkui syksyn järjestöpäivällä. Keväällä 2018 vastaava tilaisuus järjestettiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohderyhmän järjestöedustajille.
Tilaisuudessa TYKS:in sairaanhoitohenkilökunta pääsi keskustelemaan ja tutustumaan järjestöjen toimintaan sekä hakemaan esitteitä ja vinkkejä potilastyöhön.

10.10.2018 Vakka-Suomen seudun sote-järjestöjen seutukunnallinen tapaaminen, Uusikaupunki

Sote- ja maakuntauudistus pohdituttaa: Miten uudistus meihin vaikuttaa? Mihin uudistus velvoittaa järjestöjä ja mitä mahdollisuuksia se tuo? Moni asia on edelleen päätöksiä vailla ja kysymyksiä on enemmän kuin valmiita vastauksia. On tärkeää, että järjestöt ovat nyt aktiivisesti mukana vaikuttamassa niissä paikoissa, missä kehittämistyötä tehdään. Tapahtumassa kuultiin järjestötoiminnan ajankohtaiset viestit ja tulevaisuuden näkymät, sekä mietittiin yhdessä, miten niihin vastataan ja millaista tietoa, koulutusta ja tukea yhdistykset tarvitsevat toimintakulttuurin muutoksessa.
Tapaaminen järjestettiin Virastotalo Mörnessä (Välskärintie 2 C) yhdessä Fingerroosin säätiön kanssa.

3.9.2018 Turun vaikuttajatilaisuus

Uudenkaupungin ja Salon jälkeen järjestösotehanke järjesti vaikuttajakeskustelutilaisuuden myös Turussa. Tilaisuus pidettiin Meri-Karinassa maanantaina 3.9. Tilaisuudessa päättäjät keskustelivat sote-alan järjestöjen edustajien kanssa tulevan sote-muutoksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan. Lue lisää.

15.5.2018 Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen iltapäivä, Turku.

Työpaja järjestettiin 15.5. klo 12–16 Lounatuulet-talossa.

Tutustu työpajan materiaaleihin:

Ajankohtaista,

Niina Jalo – EPT kehittäminen Varsinais-Suomessa

Hyte rakenteet Varsinais-Suomessa.

4.4.2018 Uudenkaupungin vaikuttajatilaisuus

Järjestösotehanke järjesti viime vuonna vaikuttajatilaisuuden Salossa, ja seuraavaksi oli Uudenkaupungin vuoro. Sote-alan järjestöjen edustajat tapasivat maakunnan päättäjiä Novidan auditoriossa keskiviikkona 4.4.2018. Paneelikeskustelu käytiin aiheesta järjestöjen rooli sote-muutoksessa.

6.2.2018 Kunta-järjestö -yhteistyötilaisuus

Järjestimme 6.2.2018 yhteistyössä Turun hyvinvointitoimialan kanssa Kunta-järjestö -yhteistyö on kaikkien etu -tilaisuuden. Tilaisuudessa käytiin läpi aluksi Järjestösotehanke113:n kuulumiset. Sen jälkeen kuultiin STEA:n erityisasiantuntija Elina Varjosen ajatuksia järjestöjen ja julkistoimijoiden välisestä yhteistyöstä. Kahvitauon jälkeen jaettiin Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä Salon ja Loimaan kaupunkien kunta-järjestö -yhteistyön hyviä käytäntöjä. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin: Hyvinvointitoimialan ja kolmannen sektorin yhteistyö Turussa, 113-hankkeen ajankohtaiset asiat, Salon kaupungin kunta-järjestö -yhteistyö, Turun malli A-killan näkökulmasta, Loimaan yhteistyön muotoja, Katja Suomisen esitys, Monikuntakumppanuus 2018 ja STEA:n Elina Varjosen esitys.

15.11.2017 Salon vaikuttajatilaisuus

Järjestimme keskiviikkona 15.11.2017 klo 17–19 Salon kaupungintalon Tammi-salissa avoimen tilaisuuden, jossa maakunnan päättäjät keskustelivat sote-alan järjestöjen edustajien kanssa tulevan sote-muutoksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan. Paikalla oli runsaasti edustajia monesta sote-järjestöstä kuulemassa ja kyselemässä päättäjien mielipiteitä. Voit katsoa videotallenteen tilaisuudesta Salon Syty ry:n Youtube-kanavalta.

30.10.2017 Starttiristeily

Hankkeen Starttiristeilylle osallistui yhteensä 117 henkilöä ja edustettuna oli 81 eri sosiaali- ja terveysalan järjestöä ympäri maakuntaa. Aivan mahtava ja monipuolinen osallistujajoukko!

Aamupäivällä saimme kuulla Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston toimintakyky-tulosryhmän johtajan Taru Koiviston esityksen sote- ja maakuntauudistuksen tämän hetkisestä tilanteesta. Yleisö toi myös esiin ajankohtaisia asioita uudistukseen liittyen. Erityisen paljon keskustelua herätti palvelutoiminnan ja yleishyödyllisen toiminnan eriyttäminen.

STM:n esityksen jälkeen JärjestöSotehanke 113 -asiantuntijat kertoivat lyhyesti hankkeesta. Tämän jälkeen osallistujat siirtyivät ennalta sovittuihin neljään pienryhmään pohtimaan yhteisesti mm. sitä, miten osallistujat näkevät järjestöjen aseman tulevassa sote-uudistuksessa, miten osallistujien mielestä 113-hankkeen pitäisi tehdä järjestöjen aseman vahvistamiseksi uudistuksessa ja minkälaista konkreettista osaamista osallistujat kokevat tarvitsevansa sote-muutoksessa.