Menneet tapahtumat

JärjestöSotehanke 113 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispalvelut: Järjestöpäivä

  • 15.12.2020 klo 11.00-13.00 Tyksin Johan Haartman -salin aulassa. Tähän päivään osallistuvat ne järjestöt, jotka olivat ilmoittautuneet keväällä peruuntuneeseen järjestöpäivään.

 

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen kunnissa sote-uudistuksen jälkeen

  •  24.11.2020 etäkeskustelutilaisuus klo 10.00-11.30 Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajille, joilla on toimintaa työikäisille ja/tai ikääntyneille. Tilaisuuden tarkoituksena on edistää järjestöjen toiminnan hyvinvointi- ja terveysvaikutusten näkyväksi tekemistä kunnassa ja pohtia miten tämä tärkeä työ jatkuu kunnissa sote-uudistuksen jälkeen.

 

JärjestöSotehanke 113-päätöstilaisuus: Järjestöjen kohtalon vuodet – järjestöjen asema ja rooli sote-uudistuksen jälkeen.

  • 13.11.2020 etäyhteys klo 10.00-15.00 (sis. lounastauon): Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajille. Tilaisuuden tarkoituksena on järjestöjen näkökulmasta päivittää tietoja uudesta sote-lakien paketista sekä pohtia järjestöjen asemaa tulevan sote-maakunnan ja kuntien yhteistyön näkökulmasta. Asiantuntijana mukana mm. muutosjohtaja Antti Parpo.

 

JärjestöSotehanke 113: Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa sote-uudistuksen jälkeen – etätilaisuudet

  • 13.10.2020 klo 12.30-14.30: Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajille, joilla on toimintaa lapsille tai lapsiperheille. Keskusteluissa mukana Turun palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen ja Ruskon hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen. Miten tehdä järjestöjen hyte-toiminta näkyviksi kunnissa ja miten kuntayhteistyö jatkuu sote-uudistuksen jälkeen?

 

 

18.9. klo 10.00-12.00  Zoom-etäkokous Varsinais-Suomen sote-järjestöille:

Sote-järjestöjen neuvottelukunnan  perustava kokous.

Lue lisää Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunnan perustavasta kokouksesta

 

Zoom-etäkokous Varsinais-Suomen sote-järjestöille, 8.6.2020

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisen vaikuttamistyön tulevaisuus – Järjestöjen rooli tulevassa uudistuksessa 113-hankkeen jälkeen?

Lue lisää

 

Ikäihmisten järjestöjen tilaisuus, 2.12.2019

Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja muille terveyttä ja hyvinvointia edistäville järjestöille, jotka toimivat ikäihmisten parissa sekä Varsinais-Suomen kuntien vanhusneuvostoille. Tilaisuuden tarkoituksena oli antaa osallistujille ajankohtaista tietoa ikäihmisten turvallisuuteen ja palveluohjaukseen liittyen ja täten parantaa heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaa.

Tilaisuuden kutsu
Turvallisesti kotona -esitys
Löytävä vanhustyö -esitys
Mummon markan vartijat -esitys

 

Parempia tuloksia ja vaikuttavuutta asiantuntijaprofiileihin tukeutuvalla markkinoinnilla ja viestinnällä -tilaisuus, 26.11.2019

Tilaisuus oli tarkoitettu Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka toimivat työikäisten parissa. Koulutuksessa tutustuttiin yhteiskunnallisen markkinoinnin periaatteisiin ja malliin sekä asiantuntijaprofiilin luomiseen ja ylläpitämiseen erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän keinovalikoimalla. Kouluttaja tilaisuudessa toimi KTM, FM Jani Wahlman.

Tilaisuuden kutsu

 

Kunta-järjestö -yhteistyötilaisuus, Parainen / Samarbetsträff för föreningar tillsammans med Pargas stad, 14.11.2019

Tilaisuuden tavoitteena oli Paraisten kaupungin ja järjestöjen/yhdistysten yhteistyön tiivistäminen sekä järjestöjen keskinäisen tuntemuksen lisääminen. Tilaisuus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan järjestöille.

Målet med tillfället var att utveckla samarbete mellan Pargas stad och de social- och hälsovårdsorganisationer-/föreningar som är aktiva på orten samt att fördjupa kunskapen om varandra bland organisationerna.

Tilaisuuden kutsu

Työpajat Varsinais-Suomen sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyön tulevaisuudesta, 3.10.–19.11.2019

113-hanke järjesti syksyllä 2019 viisi samansisältöistä työpajaa, joissa sote-järjestöjen edustajat pääsivät ideoimaan ja luomaan uutta yhteistyöhanketta, sen sisältöä ja rakennetta. Työpajat järjestettiin Turussa 3.10., Salossa 10.10., Laitilassa 22.10., Loimaalla 6.11. sekä Paraisilla 19.11.

Tilaisuuden kutsu

Osallisuus osana arkea, osa II -tilaisuus 5.11.2019

Lounatuulet Yhteisötalolla järjestetyn tilaisuuden tarkoituksena oli lisätä osallistujien osaamista yksilöiden hyvän arjen ja osallisuuden vahvistamisessa. Tilaisuus oli toinen osa keväällä 2019 pidettyä koulutusta. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry (ent. TVJ ry).

Tutustu päivän esityksiin:

Tilaisuuden kutsu
Osallisuus Varsinais-Suomessa -esitys
Osallisuus Turussa -esitys
Vammaisneuvosto osallisuuden edistäjänä -esitys

Maakunta, kunnat ja sote-järjestöt – tarvitsemmeko toisiamme? -tilaisuus 17.10.2019

Valtion virastotalolla 17.10. järjestetyn tilaisuuden tarkoituksena oli vahvistaa yhteistä näkemystä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja kuntatoimijoiden maakunnallisen yhteistyön kehittämisestä. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä: JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry (ent. TVJ ry) ja Turun kaupungin hyvinvointitoimiala.

Tutustu päivän esityksiin:

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma -esitys
Kunta-järjestöyhteistyö – yhdyspinnat, mahdollisuudet ja haasteet -esitys
Uusi sote-turnaus käynnistyy -esitys
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta Varsinais-Suomessa -esitys
Sote-historia -esitys
Yhteisjärjestöt yhteistyön edistäjinä -esitys
Tilaisuuden kutsu

 

Sosiaalihuollon Kanta-asiaa järjestöille 15.10.2019

15.10. Perhetalo Heidekenillä oli tarjolla tiivis paketti SOSIAALIHUOLLON KANTA-ASIAA JÄRJESTÖILLE. Tilaisuuden tavoitteena oli tutustua sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottovalmisteluihin ja uusien kirjaamiskäytäntöjen tukeen. Tilaisuuden järjesti Vasso ja Kansakoulu2 yhteistyössä JärjestöSotehanke 113:n kanssa.

Mukana puhujina ensimmäisten joukossa asiakastiedon arkistoon liittynyt Ensi-ja turvakotien liitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat sekä paikalliset kirjaamisen ja käyttöönottojen asiantuntijat Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Katso tilaisuuden taltiointi täältä

 

STEA:n ja Sosten aluekierros, Turku, 24.9.2019

Tilaisuuksissa keskusteltiin yhdessä siitä, mikä on muuttunut neljän vuoden sote-työskentelyn aikana ja minkälaisen kokonaisuuden osia järjestöt ovat ja etsittiin yhdessä vastauksia kysymykseen, mikä on järjestöjen asema ja rooli osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä.

Lue lisää

Liite: Järjestöjen sote-tulevaisuus -kiertue

 

Soteuttamo 25.9.2019

https://media.sitra.fi/2019/06/14095931/finalsoteuttamo-25.9.-kutsu-004.pdf

 

Mielenterveys- ja päihdetyössä toimivat järjestöt yhteistyökumppaneina -tilaisuus 4.4.2019

Mielenterveys- ja päihdetyössä toimivat järjestöt yhteistyökumppaneina -tilaisuus järjestettiin 4.4. yhteistyössä TYKS Psykiatrian kanssa Turussa Medisiina D:n  Alhopuro-salissa. Hyviä asiakaslähtöisiä toimintakäytäntöjään oli esittelemässä 17 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Tapahtuma oli tarkoitettu erikoissairaanhoidon ja kuntien mielenterveys- ja päihdetoimijoille, sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Tutustu päivän esityksiin:

Järjestöt yhteistyökumppaneina -esitys
60+ vuotiaille suunnattu tuki -esitys
113 hankkeen esitys
Laaja-alainen mielenterveystyö järjestöissä -esitys
Nuoret aikuiset -esitys
Tästä eteenpäin -esitys
Päihdetyön yhdistykset -esitys

 

Osallisuus osana arkea -tilaisuus 19.3.2019

Osallisuus osana arkea -tilaisuus järjestettiin 19.3. Lounatuulet Yhteisötalolla Turussa. Tilaisuus oli tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan järjestöille sekä muille terveyttä ja hyvinvointia edistäville järjestöille, vammais- ja vanhusneuvostoille sekä JärjestöSotehanke 113:n ja TVJ ry:n yhteistyökumppaneille. Tilaisuudessa keskusteltiin osallisuuden merkityksestä ja sen toteutumisesta järjestötyössä.

Tutustu päivän esityksiin:

Tiina Valtasen ja Ritva Savolaisen esitys, järjestöt osallistajina
Veera Laurilan esitys, osallisuus osana arkea

 

Vaalivaikuttamisvalmennukset Salossa 12.2. ja Turussa 13.2. sekä 15.2.2019

Tilaisuuksissa kuultiin 113-hankkeen asiantuntija Janina Anderssonin vinkkejä SoTe-järjestöjen vaikutusmahdollisuuksista eduskuntavaaleissa ja mahdollisissa maakuntavaaleissa.

 

Ajankohtaista sote- ja maakuntauudistuksesta järjestöille -tilaisuus Turussa 16.1.2019

Valtion virastotalolla järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaisimmat uutiset. Päivän puhujina kuultiin valtiovarainministeri Petteri Orpoa, sote-muutosjohtajat Antti Parpoa, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Myllymäkeä sekä Kuntaliiton hankekoordinaattori Riikka Korhosta.

Tutustu päivän esityksiin:

Antti Parpon esitys
Pekka Myllymäen esitys
113-hankkeen kuulumiset

Katso tallenteet päivän puheenvuoroista:

 

3.12. klo 12-16 Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteinen tilaisuus, Turku

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteinen tilaisuus järjestettiin Lounatuulet Yhteisötalolla 3.12. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Järjestösotehanke 113 ja Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry. Tilaisuudessa kuultiin Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen aikuissosiaalityön erikoissuunnittelija Jenni Kiviluotoa ja sote-koordinaattori Olli Orantaa. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin marraskuussa 2018 sote-järjestöille tehdyn Järjestöjen rooli mielenterveys- ja päihdetyössä -kyselyn tuloksia. Tavoitteena oli kyselyn avulla kartoittaa järjestöjen roolia mielenterveys- ja päihdetyössä.

Tutustu päivän esityksiin: 

Jenni Kiviluodon esitys
Olli Orannan esitys
Järjestöjen rooli mielenterveys- ja päihdetyössä -kyselyn tulokset


29.11. klo 11:30-15:30 Ikäihmisten palvelut ja järjestöjen yhteistyö tulevassa maakunnassa -keskustelutilaisuus, Naantali

Ikäihmisten palvelut ja järjestöjen yhteistyö tulevassa maakunnassa -tilaisuus järjestettiin Naantalin kylpylässä 29.11. Lue lisää ja tutustu päivän ohjelmaan

 

30.10.2018 Yhdessä ääni kuuluviin -tilaisuus.

Tilaisuus järjestettiin Lounatuulet Yhteisötalon Pihlajasalissa. Tilaisuus oli suunnattu sosiaali- ja terveysalan järjestöille sekä muille terveyttä ja hyvinvointia edistäville järjestöille. Lue tarkempi ohjelma oheisesta liitteestä.

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin:

Järjestöt tulevaisuuden kunnissa -esityksen tallenne:

Järjestöt tulevaisuuden kunnissa
Turun A-killan kokemusasiantuntijakoulutus
Nuorten raati – TUAS:in ja Oma Koutsin nuoret

25.10.2018 Järjestöt vaikuttajina hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varsinais-Suomen maakunnassa -seminaari

Tallenne tilaisuudesta:
00:00 Tuija Brax, STM/Sydänliitto: Järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toimintamahdollisuudet uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon mallissa
59:10 Kokemusasiantuntijat Risto Savolainen ja Henrik Laakkonen: Todellisia kokemuksia aivovammautumisesta

Tutustu seminaarin materiaaleihin:

Innostus tarttuu! Varsinais-Suomen järjestötiekartta
Järjestöjen rooli uudessa sote- ja maakuntamallissa

24.10.2018 Työikäisten ja ikäihmisten kohderyhmien järjestömessut TYKS:ssä, Turku

JärjestöSotehanke 113:n ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyö jatkui syksyn järjestöpäivällä. Keväällä 2018 vastaava tilaisuus järjestettiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden kohderyhmän järjestöedustajille.
Tilaisuudessa TYKS:in sairaanhoitohenkilökunta pääsi keskustelemaan ja tutustumaan järjestöjen toimintaan sekä hakemaan esitteitä ja vinkkejä potilastyöhön.

10.10.2018 Vakka-Suomen seudun sote-järjestöjen seutukunnallinen tapaaminen, Uusikaupunki

Sote- ja maakuntauudistus pohdituttaa: Miten uudistus meihin vaikuttaa? Mihin uudistus velvoittaa järjestöjä ja mitä mahdollisuuksia se tuo? Moni asia on edelleen päätöksiä vailla ja kysymyksiä on enemmän kuin valmiita vastauksia. On tärkeää, että järjestöt ovat nyt aktiivisesti mukana vaikuttamassa niissä paikoissa, missä kehittämistyötä tehdään. Tapahtumassa kuultiin järjestötoiminnan ajankohtaiset viestit ja tulevaisuuden näkymät, sekä mietittiin yhdessä, miten niihin vastataan ja millaista tietoa, koulutusta ja tukea yhdistykset tarvitsevat toimintakulttuurin muutoksessa.
Tapaaminen järjestettiin Virastotalo Mörnessä (Välskärintie 2 C) yhdessä Fingerroosin säätiön kanssa.

3.9.2018 Turun vaikuttajatilaisuus

Uudenkaupungin ja Salon jälkeen järjestösotehanke järjesti vaikuttajakeskustelutilaisuuden myös Turussa. Tilaisuus pidettiin Meri-Karinassa maanantaina 3.9. Tilaisuudessa päättäjät keskustelivat sote-alan järjestöjen edustajien kanssa tulevan sote-muutoksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan. Lue lisää.

15.5.2018 Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen iltapäivä, Turku.

Työpaja järjestettiin 15.5. klo 12–16 Lounatuulet-talossa.

Tutustu työpajan materiaaleihin:

Ajankohtaista,

Niina Jalo – EPT kehittäminen Varsinais-Suomessa

Hyte rakenteet Varsinais-Suomessa.

4.4.2018 Uudenkaupungin vaikuttajatilaisuus

Järjestösotehanke järjesti viime vuonna vaikuttajatilaisuuden Salossa, ja seuraavaksi oli Uudenkaupungin vuoro. Sote-alan järjestöjen edustajat tapasivat maakunnan päättäjiä Novidan auditoriossa keskiviikkona 4.4.2018. Paneelikeskustelu käytiin aiheesta järjestöjen rooli sote-muutoksessa.

6.2.2018 Kunta-järjestö -yhteistyötilaisuus

Järjestimme 6.2.2018 yhteistyössä Turun hyvinvointitoimialan kanssa Kunta-järjestö -yhteistyö on kaikkien etu -tilaisuuden. Tilaisuudessa käytiin läpi aluksi Järjestösotehanke113:n kuulumiset. Sen jälkeen kuultiin STEA:n erityisasiantuntija Elina Varjosen ajatuksia järjestöjen ja julkistoimijoiden välisestä yhteistyöstä. Kahvitauon jälkeen jaettiin Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä Salon ja Loimaan kaupunkien kunta-järjestö -yhteistyön hyviä käytäntöjä. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin: Hyvinvointitoimialan ja kolmannen sektorin yhteistyö Turussa, 113-hankkeen ajankohtaiset asiat, Salon kaupungin kunta-järjestö -yhteistyö, Turun malli A-killan näkökulmasta, Loimaan yhteistyön muotoja, Katja Suomisen esitys, Monikuntakumppanuus 2018 ja STEA:n Elina Varjosen esitys.

15.11.2017 Salon vaikuttajatilaisuus

Järjestimme keskiviikkona 15.11.2017 klo 17–19 Salon kaupungintalon Tammi-salissa avoimen tilaisuuden, jossa maakunnan päättäjät keskustelivat sote-alan järjestöjen edustajien kanssa tulevan sote-muutoksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan. Paikalla oli runsaasti edustajia monesta sote-järjestöstä kuulemassa ja kyselemässä päättäjien mielipiteitä. Voit katsoa videotallenteen tilaisuudesta Salon Syty ry:n Youtube-kanavalta.

30.10.2017 Starttiristeily

Hankkeen Starttiristeilylle osallistui yhteensä 117 henkilöä ja edustettuna oli 81 eri sosiaali- ja terveysalan järjestöä ympäri maakuntaa. Aivan mahtava ja monipuolinen osallistujajoukko!

Aamupäivällä saimme kuulla Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston toimintakyky-tulosryhmän johtajan Taru Koiviston esityksen sote- ja maakuntauudistuksen tämän hetkisestä tilanteesta. Yleisö toi myös esiin ajankohtaisia asioita uudistukseen liittyen. Erityisen paljon keskustelua herätti palvelutoiminnan ja yleishyödyllisen toiminnan eriyttäminen.

STM:n esityksen jälkeen JärjestöSotehanke 113 -asiantuntijat kertoivat lyhyesti hankkeesta. Tämän jälkeen osallistujat siirtyivät ennalta sovittuihin neljään pienryhmään pohtimaan yhteisesti mm. sitä, miten osallistujat näkevät järjestöjen aseman tulevassa sote-uudistuksessa, miten osallistujien mielestä 113-hankkeen pitäisi tehdä järjestöjen aseman vahvistamiseksi uudistuksessa ja minkälaista konkreettista osaamista osallistujat kokevat tarvitsevansa sote-muutoksessa.