Työryhmät

JärjestöSotehanke 113 ja Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman työryhmät

 

Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät sopivat yhteisistä, sektori- ja organisaatiorajat ylittävistä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön tavoitteista ja toimenpiteistä alueellisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa. Varsinais-Suomen kuntajohtajien kokouksessa 18.9.2019 on valtuutettu Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kokoamaan teemaryhmät järjestämissuunnitelman käytännön kehittämistyön ohjaamiseen. Teemaryhmien alle toteutukseen kootaan lisäksi tarvittava määrä projektiryhmiä käytännön toimeenpanoa varten. Teemaryhmiä kootaan tässä vaiheessa 9:

  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  • Somaattiset terveyspalvelut (ml. akuuttipalvelut)
  • Suun terveydenhuollon palvelut
  • Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja hoivapalvelut
  • Lasten nuorten ja perheiden palvelut
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut
  • Sähköiset palvelut
  • Tietojohtaminen
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen

Teemaryhmien ensimmäisenä tehtävänä on kuntajohtajakokouksen linjauksen mukaisesti priorisoida järjestämissuunnitelmassa esitetyt, ryhmän omaan kehittämiskokonaisuuteen kuuluvat toimenpiteet sekä laatia täsmennetty esitys toimenpiteiden toteutusaikataulusta ja niiden edellyttämästä resursoinnista.

JärjestöSotehanke 113 työskentelee aktiivisesti järjestämissuunnitelman vastuuvalmistelijoiden kanssa ja koordinoi yhteistyötä. Hanke toimii työryhmissä sote-järjestöjen kohderyhmien sekä kolmannen sektorin asiantuntijana ja yhteistyön kehittäjänä. Hanke välittää työryhmiin niiden tarvitsemia sote-järjestöjen edustajia. 113 valitsee sote-järjestöjen edustajat työryhmien esittämien erityisosaamistarpeiden perusteella.

113:n työntekijät ja sen nimeämät järjestöedustajat tekevät mielellään vaikuttamisyhteistyötä järjestöjen kanssa. Ajantasaiset tiedot työryhmistä ja edustajien yhteystiedot löydät alta.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan liittyvät teemaryhmien ja projektiryhmien JärjestöSotehanke 113:n sote-järjestöedustajat (päivittyy työryhmien aloittaessa toimintansa ja projektiryhmien tarpeen selvitessä):

  1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaryhmä

JärjestöSotehanke 113: Aluejohtaja Minna Rosendahl, p. 0400 653 379, minna.rosendahl@muistiturku.fi

a. Järjestötyön projektiryhmä

pj: JärjestöSotehanke 113: Aluejohtaja Minna Rosendahl, p. 0400 653 379, minna.rosendahl@muistiturku.fi

muut järjestöedustajat valitaan, kun ryhmän tehtävänanto on tarkentunut

b. Ravitsemuksen projektiryhmä

113:n edustajana: Varsinais-Suomen Sydänpiiri, toiminnanjohtaja Nanette Huovinen p.040 059 4834, huovinen@sydan.fi

c. Kulttuurihyvinvoinnin projektityöryhmä

113:n edustajana: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry, toiminnanjohtaja Milla Roos p. p. 044 793 0581, roos@vsfinfami.fi

d. Osallisuuden projektiryhmä

JärjestöSotehanke 113: Hankekoordinaattori, asiantuntija Marjut Aalto, p. 040 527 1665, aalto@muistiturku.fi

e. Ehkäisevän päihdetyön projektiryhmä

113:n edustaja valitaan, kun tarkemman asiantuntemuksen tarve on selvinnyt.

f. Elintavat-projektiryhmä

113:n edustaja valitaan, kun tarkemman asiantuntemuksen tarve on selvinnyt.