Työryhmät

JärjestöSotehanke 113 ja Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman työryhmät

 

Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät sopivat yhteisistä, sektori- ja organisaatiorajat ylittävistä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön tavoitteista ja toimenpiteistä alueellisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa. Varsinais-Suomen kuntajohtajien kokouksessa 18.9.2019 on valtuutettu Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kokoamaan teemaryhmät järjestämissuunnitelman käytännön kehittämistyön ohjaamiseen. Teemaryhmien alle toteutukseen kootaan lisäksi tarvittava määrä projektiryhmiä käytännön toimeenpanoa varten. Teemaryhmiä kootaan tässä vaiheessa 9:

  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  • Somaattiset terveyspalvelut (ml. akuuttipalvelut)
  • Suun terveydenhuollon palvelut
  • Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja hoivapalvelut
  • Lasten nuorten ja perheiden palvelut
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut
  • Sähköiset palvelut
  • Tietojohtaminen
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen

Teemaryhmien ensimmäisenä tehtävänä on kuntajohtajakokouksen linjauksen mukaisesti priorisoida järjestämissuunnitelmassa esitetyt, ryhmän omaan kehittämiskokonaisuuteen kuuluvat toimenpiteet sekä laatia täsmennetty esitys toimenpiteiden toteutusaikataulusta ja niiden edellyttämästä resursoinnista.

JärjestöSotehanke 113 työskentelee aktiivisesti järjestämissuunnitelman vastuuvalmistelijoiden kanssa ja koordinoi yhteistyötä. Hanke toimii työryhmissä sote-järjestöjen kohderyhmien sekä kolmannen sektorin asiantuntijana ja yhteistyön kehittäjänä. Hanke välittää työryhmiin niiden tarvitsemia sote-järjestöjen edustajia. 113 valitsee sote-järjestöjen edustajat työryhmien esittämien erityisosaamistarpeiden perusteella.

113:n työntekijät ja sen nimeämät järjestöedustajat tekevät mielellään vaikuttamisyhteistyötä järjestöjen kanssa. Ajantasaiset tiedot työryhmistä ja edustajien yhteystiedot löydät alta.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan liittyvät teemaryhmien ja projektiryhmien JärjestöSotehanke 113:n sote-järjestöedustajat (päivittyy työryhmien aloittaessa toimintansa ja projektiryhmien tarpeen selvitessä):

   1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaryhmä

JärjestöSotehanke 113: Aluejohtaja Minna Rosendahl, p. 0400 653 379, minna.rosendahl@muistiturku.fi

a. Järjestötyön projektiryhmä

PJ: Aluejohtaja Minna Rosendahl, JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi p. 0400 653 379, minna.rosendahl@muistiturku.fi
Siht: Asiantuntija Päivi Rouvali, JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi, p. 040 8378 730, paivi.rouvali@tukenasi.fi

Työryhmän jäsenet:

Järjestöpäällikkö, järjestöagentti Katja Rippstein, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry ja Perheet keskiöön –hanke (LSKL), p. 045 132 6736, katja.rippstein@mll.fi
Yksikönjohtaja Mia Oksa, Diakonissalaitos, Vamos Turku, p. 050 463 4926, mia.oksa@hdl.fi
Toiminnanjohtaja Eeva Siivonen, Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry, p. 0400 969 393, eeva.siivonen@itu.fi
Järjestöasiantuntija Sanna Leppäjoki-Tiistola, Invalidiliitto ry, Lounais-Suomi, p. 044 765 0579,

sanna.leppajoki-tiistola@invalidiliitto.fi
Koordinaattori Terhi Pihlajaniemi, Turun TULE-tietokeskus, p. 044 700 5066, terhi.pihlajaniemi@tule.fi Toiminnanjohtaja Heli Paasio, Turun ensi- ja turvakoti ry, p. 050 471 1309, heli.paasio@tuentu.fi

Toiminnanjohtaja Minna Härmä, Lounais-Suomen neuroyhdistys, p. 0400 174 402, minna.harma@neurolo.fi

Toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen, Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry,

p. 040 715 0004,  paivi.kukkonen@vapiry.fi 

Säätiön johtaja Katariina Pärnä, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö,

p. 040 861 4855, katariina.parna@mll.fi 

Kaupunki- ja aluetutkija Tapio Peltomaa,  p. 050 575 2549, peltomaa.tapio@gmail.com 

Johtaja Sami Peltola, Raisio-Naantali Fountain House yhdistys ry, p. 044 539 1054, sami.peltola@karvetinklubitalo.fi

 

b. Ravitsemuksen projektiryhmä

113:n edustajana: Varsinais-Suomen Sydänpiiri, toiminnanjohtaja Nanette Huovinen p.040 059 4834, nanette.huovinen@sydan.fi

c. Kulttuurihyvinvoinnin projektityöryhmä

113:n edustajana: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry, toiminnanjohtaja Milla Roos p. p. 044 793 0581, milla.roos@vsfinfami.fi

d. Osallisuuden projektiryhmä

JärjestöSotehanke 113: Hankekoordinaattori, asiantuntija Marjut Aalto, p. 040 527 1665, marjut.aalto@muistiturku.fi

e. Ehkäisevän päihdetyön projektiryhmä

113:n edustajana: Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt – VSLJ, hallinto- ja kehittämispäällikkö Johanna Syrjänen, p. 044 5355 139, johanna.syrjanen@vslj.fi

f. Elintavat-projektiryhmä

113:n edustaja valitaan, kun tarkemman asiantuntemuksen tarve on selvinnyt.

g. Liikunnan projektiryhmä

113:n edustajana: Turun seudun Reumayhdistys ry, toiminnanjohtaja Satu Gustafsson puh. 0400 808082, satu.gustafsson@turunreumayhdistys.fi

 

     2. Mielenterveys- ja päihdepalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut-teemaryhmä

a. Vammaispalveluiden projektiryhmä

113:n edustajana: Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry: kunniapuheenjohtaja Pirkko Heino, p. 0400600906, pirkko.h.heino@gmail.com 

113:n edustajana: Avustajakeskus ja Kynnys ry: aluejohtaja Olli Nordberg, p. 045 7732 4114,  olli.nordberg@kynnys.fi

 

3. Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskusohjelman viestintätyöryhmä

113:n edustajana: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, toiminnnanjohtaja Janina Andersson, p. 040 509 8998, janina.andersson@mll.fi