Järjestöt on the Road- hanke on käynnistynyt

Järjestöt on the Road- hanke käynnistyi helmikuun lopulla, kun hankekoordinaattori Sanna Jokinen pääsi aloittamaan työnsä. Uusi toiminta on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen kumppanuushanke, jonka tarkoituksena on jalkauttaa lastensuojelujärjestöjen matalan kynnyksen palveluita lasten, nuorten ja perheiden tueksi Turkuun (Runosmäki ja Jäkärlä-Maaria), Kemiönsaareen, Laitilaan ja Uuteenkaupunkiin. Palveluita viedään näille kohdistetuille alueille säännöllisesti liikkuvan palvelubussin avulla. Järjestöjen liikkuvia palveluita voi olla esim. palveluohjaus, erilaiset neuvontapalvelut ja vertaisryhmät.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat palvelubussipaikkakuntien lapset, nuoret ja perheet. Erityisesti tavoitellaan ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen tarpeessa olevia perheitä, joilla syrjäytymisriski on eri syistä johtuen kasvanut. Yksilöllisen ja räätälöidyn palveluohjauksen, neuvonnan ja tuen avulla edistetään ja vahvistetaan toimijuutta ja voimavaroja sekä tuetaan vanhemmuutta. Tällaisia perheitä ovat esim.
– eroperheet
– maahanmuuttajaperheet
– perheet, joissa on työttömyyttä tai yksinäisyyttä
– perheet, joissa on mielenterveys- tai päihdeongelma
– perheet, joissa on jokin terveydellinen tai sosiaalinen rajoite

Hankkeen aikana pyritään aktivoimaan ja löytämään myös uusia vapaaehtoisia, jotka voivat toimia järjestöjen paikallistoiminnassa lasten, nuorten ja perheiden tukena tai esim. vertaisryhmien vetäjinä.

Yhteistyötä

Toimintaa toteutetaan yhteistyössä alueellisten toimijoiden ja ammattilaisten kanssa. Yhteistyöllä sekä vahvistetaan että kehitetään kuntien ja järjestöjen välistä palveluohjauksellista yhteistyötä sekä valmistaudutaan tulevaan soteuudistukseen ja maakunnallista perhekeskusmallia varten.

Järjestöt on the Road- hanke (2018-2020) on STEA:n rahoittama ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n koordinoima hanke. Järjestöt on the Road on 113-järjestöhankkeen konkreettinen toimintaväline ja se tekee yhteistyötä myös Lupa auttaa- hankkeen, Turun AMK:n ja Turun Yliopiston kanssa.

Lisätietoja:
Sanna Jokinen
hankekoordinaattori, Järjestöt on the Road
sanna.jokinen@vslapset.fi
P. 044- 535 5140

 

Julkaistu: 08.03.2018