Kaupunginjohtajan tapaaminen Villa Solinissa

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n hallitus tapasi Turun kaupunginjohtaja Minna Arvea vuotuisessa kohtaamisessa Villa Solinissa. Mukana oli myös palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen. Teemoina olivat post-sote järjestöjen näkökulmasta, järjestöt kehittäjinä sekä eriarvoistuminen.

Palveluntuotantoon liittyen VSLJ ry nosti esiin uudenlaisia lastensuojelupalvelujen hankintamalleja, joita muualla on kokeiltu esim. käänteinen kilpailutus sekä allianssi malli. Erityisesti uudenlaisen kilpailutuksen mallia peräänkuulutettiin, myös Minna Arve totesi tarpeen uudenlaisten kilpailutusten malleista. Sirpa Kuronen kertoi seuraavansa tarkkaan mm. Hämeenlinnan SIB-mallin etenemistä ja uusimpana selvitetään Oulun mallin kokemuksia. Varsinais-Suomessa ollaan siis korvat höröllä mistä löytyisi malli kilpailutuksen kehittämiseksi. SIB:istä mm. SOS-Lapsikylällä hyviä kokemuksia.

Arven mukaan olisi tärkeää löytää uusi laatuun sidottu palvelujen tuottamisen tapa nykyisen tilalle. Huostaanottojen vähentäminen on kaupungille säästö pienissäkin määrin. Kurosen mukaan kaikki järjestöjen tekemä työ koulujen ja päiväkotien kanssa on etu kaupungille ja tuo pitkässä juoksussa säästöjä.

Sirpa Kuronen painotti järjestöjen suurta roolia kansalaisyhteiskunnan toteuttajana ja totesi, että järjestöillä on paljon suurempi tarttumapinta asiakkaisiin kuin kaupungin palveluilla, missä esim. neuvolassa käydään ensimmäisen vuoden jälkeen vain kerran vuodessa.

Hyvänä uutisena kaikki pitivät valvonnan lisääntymistä. Lastensuojelun valvonta on lisääntynyt ja tämä vaikutus on lisännyt myös kaupungin omia tarkastuskäyntejä. Nykyisin lapsia kuullaan järjestelmällisesti ilman työntekijän läsnäoloa.

SOTEen valmistautuminen toi mukanaan LAPE-työn ja eri tahojen yhteistyön tiivistymisen, jonka toivotaan jatkuvan SOTE:n kaatumisesta huolimatta. Järjestöt kiittivät aitoa yhteistyötä Kimpassa-muutosorganisaation kanssa. Minna Arven mukaan SOTE-uudistusta ei kannata jäädä odottamaan, vaan edetä nykyisellä tiedolla ja vahvistuneilla yhteistyörakenteilla ja LAPE-työn hedelmillä nykyisessä toimintaympäristössä.

Eriarvoistuminen

Kiusaamisen siirtyminen verkkoon on voimistunut ja tämä herättää huolta eri toimialoilla. Järjestöt ovat jo tarjoamassa tähän apua, mutta lisää tarvitaan kipeästi. Lapsiperheköyhyys näkyy vahvasti lastensuojelujärjestöjen arjessa. Lisäksi nuorilla yhä enemmän talousvaikeuksia – pikavippiä on helpompi hakea kuin toimeentulotukea. Eriarvoistuminen näkyy myös alueellisena eriarvoisuutena hyvin vahvasti Turussa. Järjestöjen työssä erot nousevat vahvasti esiin. Esim. tietyillä alueilla kesä tarkoittaa lapselle sitä, että hän viettää sen vanhempansa kanssa käymättä kertaakaan edes Turun keskustassa, samalla kun toisessa kaupunginosassa lapset menevät leiriltä toiselle ja vielä yhteiselle kesälomamatkalle. Eriarvoistuminen näkyy myös järjestöjen ryhmätoimintojen käytännössä.

Uusi ilmiö on nuoret eristäytyneet miehet, joiden on vaikea olla yhdessä muiden kanssa. Eräs nuori mies oli ottanut yhteyttä ja todennut: “Mä taidan kohta olla ihan syrjäytynyt.” Lisäksi täysin näköalattomien nuorten osuuden kasvu herättää huolta, sillä näillä nuorilla ei ole mitään menetettävää.

Psykiatrian liian vähäinen saatavuus näkyy vahvasti asiakastyössä. Järjestöt pitävät Turkuun kaavailtua uutta psykiatrista sairaalaa ehdottoman tärkeänä lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmän parantamisessa. Uudessa sairaalassa järjestöjen palvelut on sisällytetty kokonaisuuteen, mikä tukee asiakaslähtöisyyttä mutta myös julkisen ja järjestöjen yhteistyön tiivistymistä.

Vahvistuvana ilmiönä järjestöt toivat esiin viranomaispelon, joka estää hakemasta apua. Lastensuojelun maine on valitettavan negatiivissävytteistä, vaikka joka päivä syntyy työssä paljon onnistumisia. Tämän ilmiön taklaaminen on järjestöjen ja kuntatoimijoiden yhteinen huoli.

Tapaamisen lopputuloksena päätettiin käynnistää vuotuinen Turun kaupungin ja lastensuojelujärjestöjen round table -keskustelu, jonka yhteydessä voidaan keskustella ilmiöistä sekä kehittämistarpeista. Järjestöt kertoivat myös itseyhteensovittavansa palvelujaan esim. kesällä aukioloaikoja limittämällä nuorilla on aina jokin paikka, mistä saada apua. Lastensuojelujärjestöt kiittivät kaupunginjohtajaa aidosta sitoutumisesta lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Julkaistu: 23.05.2019