Kulttuurisensitiivisiä menetelmiä pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden toimintakyvyn ja mielenterveyden tukemiseen 7.5.2020 klo 10-12

Auta Lasta ry:n Veturointi kouluttautuu ja kutsuu VSLJ ry:n jäsenjärjestöjä mukaan koulutukseen
Verkkokoulutusta tarjolla torstaina 7.5.2020 klo 10-12

Ilmaista koulutusta tarjolla:
Kulttuurisensitiivisiä menetelmiä pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden toimintakyvyn ja mielenterveyden tukemiseen

Valomo-valmennus -hanke on kartoittanut vuodesta 2017 koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien pakolaistaustaisten nuorten miesten erityisiä tarpeita. Useat pakolaistaustaiset nuoret huomaavat kaipaavansa apua traumaperäisiin oireisiinsa vasta kotoutumissuunnitelman mukaisten palveluiden loppumisen jälkeen. Pakolaisnuorten tuki ry:llä on huomattu, että pakolaiserityistä tukea tarvitaan silloin, kun yleiset ja kaikille avoimet palvelut eivät tavoita nuorten erityistarpeita.

Pakolaiserityisiä kysymyksiä ovat identiteetin hajanaisuus, mahdollinen traumatausta, rasistiset kokemukset, suomen kielen vajanaisuus ja palvelujärjestelmän koettu sekavuus. Hanke on kehittänyt matalan kynnyksen menetelmiä vastaamaan niihin. Menetelmät on kehitetty ylläpitämään toimintakykyä ja mielenterveyttä ja niitä voi hyödyntää myös muiden pakolais- tai maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa.
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tulee kiinnittää erityistä huomiota kulttuurisensitiiviseen työotteeseen, sillä työssä kuin työssä tulee vastaan ihmisiä erilaisista kulttuuritaustoista ja heidät kaikki tulee kohdata yhdenvertaisesti ja arvostaen. Kannustamme ammattilaisia ottamaan mielenterveyden ja toimintakyvyn kysymykset puheeksi kotoutumisajan jälkeenkin.

Voit tutustua etukäteen jo Valomon ohjaajan oppaaseen

Ilmoittautumiset tästä linkistä 4.5.2020 mennessä.

Saatte linkin/kutsun koulutukseen sähköpostitse ennen koulutuksen alkua

Julkaistu: 02.04.2020