Lapset puheeksi- keskustelu ja neuvonpitokoulutus Turussa syksyllä 2019

Osaava vanhemmuus -hanke on Suomen Mielenterveys ry:n koordinoima, Sosiaali- ja terveysministeriön veikkauksen tuotoilla tukema hanke. Hanke tarjoaa järjestöjen työntekijöille mahdollisuuden kouluttautua Lapset puheeksi -menetelmäosaajaksi ja materiaalia järjestöjen vapaaehtoisten Hyvä arki lapselle -koulutukseen.

Lapset puheeksi -menetelmä perustuu Suomen Mielenterveys ry:n koordinoimien Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmien joukkoon. Päämääränä on tukea lapsen hyvää kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Menetelmää käytetään tilanteissa, joissa vanhemmuuden voimavaroja verottaa jokin iso tekijä perheen arjessa, esimerkiksi vanhemman fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, työttömyys tai avioero.

Koulutus

Maksuton Lapset puheeksi- keskustelu ja neuvonpitokoulutus järjestetään Turussa Perhetalo Heideken, 2.krs, Sepänkatu 3, 25.9.19, 23.10.19 ja 27.11.19 klo 9.30-15.30.

Koulutus on suunnattu järjestöissä työskenteleville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi menetelmän tausta ja pureudutaan käytäntöön. Toisena koulutuspäivänä keskitytään koulutettavien menetelmäohjaukseen ja käydään läpi vapaaehtoisille suunnatun Hyvä arki lapselle -koulutuksen materiaali. Kolmantena koulutuspäivänä jatketaan menetelmäohjausta ja opiskellaan Lapset puheeksi -neuvonpidon perusteet. Koulutukseen mahtuu max. 20 osallistujaa.

Kouluttajina toimivat Marja Uotila (Osaava vanhemmuus –hankkeen projektipäällikkö) ja Karin Tokola, TLP-kouluttaja
Lounas ja kahvi ovat omakustanteiset.
Ilmoittautuminen 26.8.19 mennessä jenni.tolvanen@mieli.fi

Lisätietoja:
Osaava vanhemmuus -hyvä arki lapselle
Lapset puheeksi (LP) -menetelmä

Lataa ohjelma

Julkaistu: 12.06.2019