Lastensuojelujärjestöjen toiminta tunnuslukuina vuonna 2018

Vuonna 2018 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n kaikki jäsenjärjestöt tekivät jälleen työtä suurella sydämellä ja vahvalla ammattitaidolla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuosittain VSLJ on kerännyt tietoa tästä järjestöjen monipuolisesta toiminnasta ja palveluista järjestökyselyn muodossa vaikuttamistyön tueksi. Tänä vuonna uudistimme tietojen keräämisen tapaamme yksinkertaisemmaksi ja tunnuslukujen kautta kuvataan  keskeisiä järjestöjen toiminnan osa-alueita.

VSLJ:ssä oli jäsenjärjestöjä vuonna 2018 yhteensä 38. Vuoden aikana VSLJ:n jäsenmäärä kasvoi, kun yhteensä 6 järjestöä; Elämäntaidon ja vanhemmuuden tuki ry, ICDP Suomi ry, Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry, Turun Valkonauha ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry sekä Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry liittyivät jäseniksi tehden jäsenjärjestöjen joukosta entistä moninaisemman.

Resurssit

Lastensuojelujärjestöjen työn mahdollisti moninainen rahoitus, joka koostui Varsinais-Suomen kuntien ostopalveluista, STEA rahoituksesta, omasta varainhankinnasta, kuntien avustuksista, valtion rahoituksesta ja muusta rahoituksesta. Muu rahoitus piti sisällään esimerkiksi ESR-rahoitusta, lahjoituksia ja säätiöiden avustuksia. Yhteensä järjestöjen rahoitus oli  lähes 29 miljoonaa euroa. Järjestöjen vahvaa osaamista oli jäsenjärjestöissämme yhteensä 791 palkatun työntekijän ja huiman 3492 vapaaehtoisen verran. Näillä taloudellisilla resursseilla ja ennen kaikkea näiden ihmisten avulla tavoitettiin yhteensä 71 044 ihmistä järjestöjen eri palveluissa.

Palveluiden kirjoa

Palveluja järjestöt tarjosivat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi ennaltaehkäisevästä toiminnasta aina lastensuojelulain mukaisiin jälkihuollon palveluihin asti. Ennaltaehkäisevät palvelut tukivat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä vanhemmuutta. Monella järjestöllä on esimerkiksi avoimia kohtaamispaikkoja ja kerhotoimintaa. Järjestöt tarjosivat myös varhaisen tuen palveluita kuten keskusteluapua tai kaveritoimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Yli 60 % jäsenjärjestöistämme tuotti ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita ja näissä palveluissa tavoitettiinkin eniten ihmisiä eli yhteensä yli 40 000 ihmistä.

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia palveluita tarjosi pienempi joukko jäsenjärjestöjämme. 10:n järjestön palveluihin kuului sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Lastensuojelulain avohuollon palveluita tarjosi 9 järjestöä ja sijais- ja jälkihuollon palveluita molempia 6 järjestöä. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisissa palveluissa oli yhteensä 2090 asiakasta vuonna 2018.

Järjestöillä oli myös runsaasti  erilaisia muita paveluja kuten neuvontapalveluja, palveluohjausta, jäsenpalveluja, materia-avustuksia, terapiapalveluja ja koulupalveluita. Erilaiset koulutukset ja valmennukset nousivat myös esiin useiden järjestöjen palvelutarjonnassa. Tässä palveluiden joukossa oli mukana vuonna 2018 yli 28 000 ihmistä.

Palvelujen saatavuus

Varsinais-Suomen jokaisessa kunnassa oli vähintään yhden jäsenjärjestömme palveluja saatavilla. Palvelut olivat keskittyneet kuitenkin suurimpiin kuntiin, joissa järjestöjen palvelujen tarjonta oli runsaampaa. Turussa oli 37:n eri järjestön toimipiste tai palvelua oli saatavilla paikan päällä, kun taas pienimmissä kunnissa palveluja tarjosi vain yksi järjestö.  Järjestöistä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin toiminta kattoi laajimmin kaikki kunnat. Asiakkaita oli ohjautunut järjestöjen palveluihin jokaisesta varsinaissuomalaisesta kunnasta.

Näiden numeroiden lisäksi vuoteen mahtui myös  paljon  kohtaamisia ja monenlaisia tarinoita ympäri Varsinais-Suomea. 

Katso tarkemmin tunnuslukuja raportista.

Julkaistu: 17.06.2019