Lastensuojelujärjestöt Minna Arven vieraina 18.4.2018

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöt keskustelivat 18.4 kaupunginjohtaja Minna Arven kanssa lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilasta järjestöjen näkökulmasta sekä siitä, miten yhdessä kaupungin kanssa voitaisiin ehkäistä eriarvoistumista. Lisäksi käytiin keskustelua järjestöjen muuttuvasta tilanteesta maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen ja yhteistyön kehittämisestä sivistystoimen kanssa.

Eriarvoistumiseen liittyen lastensuojelujärjestöt toivat vahvasti esiin yksinäisyyden, köyhyyden, mielenterveysongelmat ja kiusaamisen. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten määrän lisääntyminen ja eriarvoistuminen näkyy järjestöjen arjessa. Varhainen tuki ja toimiminen siellä, missä lapset, nuoret ja perheet ovat, on järjestöjen perustyötä. Avun perille saamista parantaisi rakenteellinen yhteistyö päiväkotien ja koulujen kanssa. Näin apua saisi läheltä oikea-aikaisesti. Tavoitteeksi voisi asettaa varhaiskasvatuksen ja koulun kehittämisen hyvinvointiyhteisöiksi. Resurssiniukuudesta johtuen eriarvoistumisen pysäyttämiseksi ehdotettiin positiivista diskriminaatiota ja sosiaalialan jalkauttamista päiväkotien ja koulujen arkeen.  Lisäksi erityisesti nuorten palveluissa asiakasmäärät ovat vahvasti kasvussa ja avun piiriin ei useinkaan päästä ajoissa. Järjestöt toivat esiin myös järjestöjen rahoituksen ja kumppanuuksien turvaamisen maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä.

Minna Arve kuuli järjestöjä arvostaen. Kuulemastaan hän nosti esiin kentän pirstaloituneisuuden, jota kannusti vähentämään yhä vahvemmalla järjestöjen keskinäisellä yhteistyöllä. Kaupunginjohtaja lupasi tarttua varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön ja rakenteen kehittämiseen, jotta eri alueiden lapset ja nuoret olisivat yhdenvertaisessa asemassa. Hän lupasi myös omalta osaltaan työskennellä sen eteen, että yhteistyö järjestöjen kanssa on jatkossakin mahdollista.

Lastensuojelujärjestöt jatkavat merkityksellistä työtään ja kiittävät kaupunginjohtaja Arvea yhteisestä työskentelystä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Järjestöt ilahtuivat kaupunginjohtajan ehdotuksesta keskustelun ottamisesta vuotuiseksi perinteeksi.

 

Julkaistu: 20.04.2018