Turun NMKY on saanut lisää resursseja kiusaamisen ehkäisyyn ja katusovitteluun

Iloisia uutisia Turun NMKY:ltä: tulevana syksynä on käynnissä kaksi hanketta, jotka tähtäävät lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen. Toinen keskittyy koulujen kanssa tehtävään kiusaamista ehkäisevään työhön ja toinen taas jo syntymään päässeiden konfliktien selvittämiseen katusovittelun avulla.

Koulukiusaamista ehkäisevä toiminta

Turun NMKY tarjoaa kouluille lisäresurssia tilanteisiin, joissa oppilaat eivät oikein osaa olla yhdessä ja heidän suhteidensa selvittelyyn kuluu kohtuuttomasti opettajan aikaa. Koulussa tehtävän työn tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäisy. Toimintaa suunnitellaan tarpeen mukaan opettajan kanssa keskustelemalla ja luokkaan tutustumalla. Lukuvuonna 2018-19 alakouluissa oli tarvetta tunne- ja kaveritaitojen parantamiseen liittyvälle toiminnalle. Sitä toteutettiin koulupäivien aikana ja paikalla oli aina vähintään kaksi NMKY:n ohjaajaa. Työmuoto alkoi jo viime syksynä ja sille tuli juuri jatkorahoitus tulevalle lukuvuodelle.

Katusovittelu nuorten konflikteihin

Lasten ja nuorten pitkittyneissä konflikteissa Turun NMKY tarjoaa avuksi katusovittelua eli nuorten asioihin kehitettyä sovittelumenetelmää. Osa sovitteluista tehdään yhteistyössä Varsinais-Suomen sovittelutoimiston kanssa ja osa jutuista ohjautuu suoraan katusovitteluun poliisista tai kouluista. Useimmiten nämä “omat” jutut liittyvät kiusaamiseen tai muuhun lasten ja nuorten väliseen selvittämättä jääneeseen asiaan, jossa ei ole tehty rikosilmoitusta. Katusovittelijat voivat kaikissa tapauksissa tukea sovitteluprosessin jälkeen lasta tai nuorta ja hänen perhettään, jos siihen on tarvetta ja halukkuutta. Tuki voi olla esimerkiksi oikeanlaisiin palveluihin ohjaamista ja vierellä kulkemista.

Kiusaamista ehkäisevän kouluhankkeemme mahdollistaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettetin tuki lukuvuodelle 2019-2020. Katusovittelun käynnistämistä rahoittaa STEA vuosina 2019-2021. Asiakkaille kaikki toiminta on maksutonta.

NMKY:n talo Sirkkalankatu 27:ssä hiljenee kohta kokonaan kesälomien ajaksi. Työntekijät tavoittaa taas elokuussa koulujen alkaessa. Ihanaa ja rentouttavaa kesää kaikille Turun NMKY:n puolesta.

Lisätietoja hanketyöstä(jälleen elokuussa): Koordinaattori Paula Nurminen, puh. 050 340 6703, etunimi.sukunimi@ymca.fi

www.ymcaturku.fi

Julkaistu: 24.06.2019