Maailma muuttuu – niin julkinen sektorikin!

Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi,
mutta ei vanhan vastustamiseen,
vaan uuden rakentamiseen.

Sokrates

Tulevaisuuden palveluiden järjestäminen on tällä hetkellä suurennuslasin alla ja epävarmuus vallitsee niin kunta- kuin järjestösektorilla. Turun kaupungin hyvinvointitoimiala vastaa kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista (organisaatiokaavio), joista perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueelle kuuluvat:

  • ehkäisevä terveydenhuolto, kuten neuvolat ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto,
  • psykososiaaliset palvelut eli kasvatus- ja perheneuvola ja psykologipalvelut,
  • avohuollon sosiaalityö sisältäen aikuis- ja lapsiperhesosiaalityön, lastensuojelun sosiaalityön ja ulkomaalaisille suunnatut sosiaalipalvelut ja sosiaalipäivystyksen sekä
  • sijaishuollon sosiaalityön, johon sisältyy huostaanotettujen lasten sosiaalityö ja perheoikeudelliset palvelut.

Perhe- ja sosiaalipalveluita kehitetään jatkuvasti. Meillä on parhaillaan menossa noin 30 kehittämisprojektia, jotka sijoittuvat seuraavien otsikoiden alle:

  • STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan osallistuminen
  • Lastensuojelun rakennemuutos
  • Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen
  • Aikuispalvelujen kehittäminen
  • Perhe- ja sosiaalipalvelujen kehittäminen vuoteen 2019.

Monissa projekteissa on mukana järjestöyhteistyötä, ja useammassa on valtakunnallisesti asetettu tavoite. Kehittämisessä parannamme nykyistä toimintaa, mutta myös valmistaudumme hiukan hämärässä olevaan, mutta kiintoisaan tulevaisuuteen.

Tulevaisuuden muutosta kohti

Julkinenkin sektori toimii nykyään enemmän kysymysten kuin vastausten parissa. Tietämättömyyttä ei suinkaan aiheuta pelkästään valtakunnalliset muutoshankkeet, kuten maakunta- ja soteuudistus. Asiakkaiden tavat, tottumukset ja toiveet palveluiden suhteen muuttuvat. Tarpeet pysyvät toki lähtökohtaisesti samoina, mutta tiedämme, ettei tapamme vastata niihin aina vastaa tarkoitusta. Monista toimintatavoista on vankkaa kokemukseen perustuvaa tietoa, mutta vaikuttavuustutkimusta puuttuu monista asiakkaiden kannalta merkittävistä palveluista. Digitalisaatio mahdollistaa aivan uudenlaisen tavan tarjota palvelua, seurata sen käyttöä sekä tukea ihmisiä. Kiinnikkeet tämänhetkiseen käytössä olevaan tekniikkaan, nykyinen lainsäädäntö sekä nopea kehitys ovat kuitenkin vielä hidasteina muutoksien toteutuksessa. Älykäs digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen vapauttaa resursseja yksilöllisempään palveluun, asiakkaiden kohtaamiseen ja palvelutarpeiden tunnistamiseen. Kaikessa muutoksessa korostuu asiakas- ja palveluohjauksen tarve. Sen tarjoaminen kuntalaisille monialaisesti ja fiksusti on yksi tärkeimpiä kehitettäviä palvelumuotoja.

Uteliaan ihmisen elämässä tämä kaikki aiheuttaa suurta ihmetystä ja iloa, sillä me kaikki olemme saman uuden äärellä jakamassa yhteisiä vielä ratkaisemattomia haasteita ja mahdollisuuksia. Tässä taannoin näin hienon esimerkin siitä, miten yksityinen sektori (Google) ja järjestö (YK:n aids-toimisto) ovat yhdistäessään visionäärisyytensä ja osaamisensa julkisen sektorin (Kenian valtion) avuksi. Voittajia tässä kokonaisuudessa ovat kansalaiset. Katsokaapa, oletteko samaa mieltä.

Uusi aika uusine haasteineen haastaa lähes kaikki totutut toimintatavat kuin myös kumppanuudet. Ratkaisu monisyiseen ongelmaan voi löytyä aivan muualta kuin mistä olemme sitä tottuneet hakemaan. Voi olla, että paras tieto ihmisten palveluiden käytöstä löytyykin vaikka instagram-kuvia analysoimalla ja parhaan ratkaisun voikin keksiä asiakas itse ammattilaisen toimiessa mahdollistajana rinnalla. Kaikista muutoksista huolimatta yksi asia pysyy: ihmisten kaipuu kohtaamiseen. Mitä kuuluu? Miten voit?

Keväisin terveisin,
Päivi Penkkala
kehityspäällikkö
puh. 040 7661099, paivi.penkkala@turku.fi

Julkaistu: 21.04.2017