Mielenterveys voimaksi nuorisotyöhön

Syrjäytymisen ehkäisemisen –painopistealue järjestää Mielenterveys voimaksi –koulutusta nuorten kanssa toimiville ammattilaisille ja nuoria työssään kohtaaville aikuisille. Koulutus tarjoaa erittäin käytännönläheistä materiaalia ja harjoituksia, joita voi soveltaa myös omassa elämässään. Tavoitteena tässä hankkeessa onkin, että mahdollisimman moni kaupungin toimija saisi koulutusta ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön.

Koulutuksen tavoitteet

  • Mielenterveyden avaaminen voimavarana ja elämäntaitona
  • Ymmärryksen lisääminen mielenterveyden edistämisestä opeteltavina taitoina
  • Mielenterveystaitoja vahvistaviin työvälineisiin tutustuminen
  • Nuorten kanssa työskentelevän omien mahdollisuuksien avaaminen nuoren mielenterveyden vahvistajana
  • Osallistujan oma ammatillinen vahvistuminen

Koulutuksen sisältö

Mielenterveys voimaksi nuorisotyöhön -koulutuksessa avataan mielenterveyden käsitettä sekä tutustutaan mielenterveyteen voimavarana ja resurssina sekä opittavana taitona. Koulutuksessa pohditaan, miten mielenterveyden edistämisen teemat voisi huomioida entistä paremmin omassa työssä. Koulutus sisältää tietoa ja konkreettisia keinoja, joilla nuoren mielenterveyttä voidaan edistää. Koulutuksessa käsitellään muun muassa tunnetaitoja, arjen hallintaa sekä pettymyksistä ja suruista selviytymistä. Jokainen osallistuja saa koulutuksesta mukaansa kattavan materiaalipaketin.
(Marja Snellman-Aittola, kouluttaja)

Koulutuksen ajankohdat

Torstaina 6.2. klo 9-15 Vimman tiloissa (Aurakatu 16)
Mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumislinkki 6.2. koulutukseen.

Tiistaina 3.3. klo 9.00-15.00 Vimman tiloissa (Aurakatu 16)
Mukaan mahtuu 30 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Ilmoittautumislinkki 3.3. koulutukseen.

 

Julkaistu: 10.12.2019