Ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistavat ja siltä suojaavat tekijät 19.3.2020

Seminaari toteutetaan verkkoyhteydellä

Tervetuloa kuulemaan ”Ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistavat ja siltä suojaavat tekijät” -tutkimushankkeen tutkimustuloksia.

Hankkeessa tutkittiin ylisukupolvisen syrjäytymisen mekanismeja eri ikävaiheissa varhaislapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. Tutkimuksissa keskityttiin ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistaviin ja siltä suojaaviin ei-materiaalisiin tekijöihin. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi varhainen vuorovaikutus, perhesuhteet, kokemus osallisuudesta ja mielenterveys. Mahdollisista altistavista tekijöistä tarkasteltiin lapsen varhaista kotoa pois muuttamista ja varhaista perheellistymistä.

Tilaisuus järjestetään torstaina 19.3. klo 13-16

OHJELMA:

13.00 Seminaarin avaus
tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila ja projektipäällikkö Mari Kontio

13.05 Hankkeen tausta ja tavoitteet
professori Johanna Kallio

13.15 Huono-osaisuus, kriittiset siirtymät ja koulupudokkuus
tutkija Niko Eskelinen

13.45 Lapsuuden perheen huono-osaisuus ja varhainen vuorovaikutus
tutkija Helena Hautala

14.15 Kahvi

14.45 Huono-osaisuuden ajoitus ja kertautuminen sekä koulupudokkuus
tutkija Niko Eskelinen

15.15 Lapsuuden perheen huono-osaisuus ja osallisuuden kokemus
tutkija Helena Hautala

15.45 Yhteenveto ja jatkotutkimusaiheet
professori Johanna Kallio

Lataa tästä tilaisuuden ohjelma

Zoom verkkoseminaari (yhteys avautuu muutama minuutti ennen tilaisuuden aloitusta)
https://utu.zoom.us/j/498298211
Meeting ID: 498 298 211

 

Julkaistu: 15.03.2020