Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa – opas suunnitelmien tekoon ja varhaiseen tunnistamiseen

Oppilashuollolle ja kuntien sivistystoimelle suunnattu Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa- opas suunnitelmien tekoon ja varhaiseen tunnistamiseen on julkaistu Lounais-Suomen aluehallintoviraston julkaisuna. Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää alueen oppilaitosten päihdekasvatustyötä aina alakouluista lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin asti niin, että lapset ja nuoret saavat yhdenvertaisemmat lähtökohdat terveellisen ja turvallisen elämän rakentamiseen.

Ehkäisevä päihdetyö on osa oppilaitoksen perustyötä, toimintatapoja ja -kulttuuria, joilla tuetaan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilaitosten ehkäisevää päihdetyötä määrittelevät lainsäädäntö, opetussuunnitelmien perusteet sekä opiskeluhuollon käytännöt. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan opiskeluhuollon tulee olla ensisijaisesti ehkäisevää ja yhteisöllistä ja tästä näkökulmasta oppaassa on hyödyllistä tietoa ja tarkasti valikoituja työkaluja ehkäsevän päihde- ja pelikasvatuksen toteuttamiseen myös muille toimijoille.

Oppaan ovat koonneet:
Lainio-Peltola Minna, Jalo Niina,
Marjanen Katja, Iho Arja,
Kaupinsalo Kristiina, Aurasuo Joni,
Lahtinen Jenni, Rosenqvist Tellu

Lue tai lataa opas

Julkaisun tiivistelmä Lounais-Suomen Aluehallintoviraston sivuilla

Julkaistu: 11.06.2020