Om något inte står rätt till kan vi hjälpa dig

Perhelinja/Familjelinjen erbjuder organisationsbaserad och opartisk fritidsverksamhet, rådgivning och samtalshjälp för barn och unga i olika livssituationer i Egentliga Finland.

Perhelinja/Familjelinjens service är konfidentiell och avgiftsfri. Du kan vända dig till oss om du behöver råd eller få tala ut om något som bekymrar dig. Grubblar du över hur du ska orka i din nuvarande livssituation? Kanske du redan får hjälp men märker att du behöver ytterligare stöd? Då är Perhelinja/Familjelinjens tjänster avsedda just för dig. Eller är det kanske någon av dina nära och kära som du oroar dig för?

Vid Perhelinja/Familjelinjen arbetar utbildade yrkespersoner som dagligen möter människor i mycket varierande livssituationer.