Kuulumisia Perhelinjalta

Perhelinjan ensimmäinen vuosi alkaa olla takanapäin ja katseet on jo suunnattu vahvasti ensi kevääseen. Perhelinjassa eletään tällä hetkellä eräänlaista nivelvaihetta, sillä kevät ja syksy on rakennettu Perhelinjan raameja ja ”alustaa” sekä tehty perusmarkkinointia. Ensi vuosi tulee olemaan Perhelinjan ensimmäinen täyden toiminnan vuosi, jolloin työn painopiste kääntyy sisältöihin ja rakenteelliseen verkostoyhteistyöhön. Alueilla tullaan aloittamaan erilaisia toimintoja kuten ryhmiä, koulutuksia ym. alueellisten tarpein mukaan ja Perhelinjan pop up neuvonta jatkaa siinä rinnalla. Tarkastelemme ja rakennamme alueellista verkostoyhteistyötä, jotta saamme yhteistä rajapintaa selkeämmin näkyväksi kunnan toimijoiden kanssa ja asiakasohjauksen käyntiin. Käymme parhaillamme kuntien kanssa arviointia kuluneesta vuodesta ja joitakin korjausliikkeitä, esim. pysäkkeihin on tulossa ja selkeää viitettä verkostoyhteistyön tiivistymisestä on näiden neuvottelujen myötä jo ilmassa.

Perhelinja tien päällä erilaisten toimijoiden kanssa

Perhelinja on ollut vuoden aikana alueilla 70 päivää ja pyörät ovat rullanneet mittariin lähes 11 000 km. Perhelinjan ”toimitusvarmuus” on huippuluokkaa, sillä peruuntuneita lähtöjä on ollut ainoastaan kolme koko vuoden aikana. Auto on toiminut moitteettomasti ja vienyt meidät turvallisesti paikasta a paikkaan b. Perhelinjassa on nyt mukana yhteensä 13 järjestöä. Perhelinjan matkassa on ollut yhteensä 36 eri työntekijää eri organisaatioista ja on ollut hieno huomata miten ennakkoluulottomasti esim. Kela ja Turun kaupungin työntekijät ovat hypänneet kyytiimme mukaan. Opiskelijoita matkassa on ollut viisi ja Turun Amk opiskelijat kartoittivat tuen tarpeita Runosmäen alueella. Perhelinjan alueellisissa verkostoissa on tällä hetkellä 140 henkeä ja alueilla pidettiin/ osallistuttiin toimintavuonna yhteensä 52 eri palaveriin, tapahtumaan, työpajaan tai verkostopalaveriin, jossa tavattiin alueiden ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita.
Perhelinjan pop up palveluneuvonnassa kävi kaikilla alueilla yhteensä noin 30 asiakasta ison tai pienen asian kanssa. Muita kohtaamisia oli lokakuun loppuun mennessä vanhempien kanssa reilut 530, lasten ja nuorten kanssa noin 300 ja ammattilaisten kanssa reilut 510. Pääpaino kohtaamisissa on ollut Perhelinjan tunnetuksi tekemisessä.

Uudenlaiset verkostot ja työskentelymallit

Perhelinjasta saadut kokemukset ovat jo nyt rohkaisevia, sillä saatujen palautteiden perusteella esim. kunnan työntekijät kokevat Perhelinjan yhdeksi työkaluksi lisää ohjeistaa perheitä matalan kynnyksen palveluihin ja parityöpilotoinnin kautta mahdollistaa asiakkaille erityisen ja asiantuntevan avun. On myös koettu, että tiettyihin ennen sanoittamattomiin ongelmiin päästään parityön mallilla nopeasti käsiksi ja työntekijät kokevat saavansa tukea omaan työhönsä vaikeissa asiakassuhteissa. Samalla se lisää työssä jaksamista.

Järjestötoimijat ovat nostaneet tärkeäksi sen, että he saavat kosketuksen alueellisiin tarpeisiin ja mahdollisuuden luoda uusia verkostoja. Perhelinjan myötä järjestöt kokevat saaneensa myös myönteistä näkyvyyttä alueilla ja se on tuonut uusia asiakkaita järjestöille. Järjestötoimijoiden keskinäinen tutustuminen ja konkreettinen yhteistyö on saanut myös paljon kiitosta.

Näillä kokemuksilla ja on hyvä jatkaa työtä ensi vuonna eteenpäin. Tekemistä riittää niin yhteisen tekemisen hiomisen, asiakastavoitettavuuden, viestinnän kuin sisältöjenkin saralla. Lämmin kiitos kaikille mukana oleville toimijoille antoisasta ja rakentavasta yhteistyöstä sekä kaikille taustajoukoissa olleille. Jokaisella meistä on tässä kokonaisuudessa tärkeä osamme. Kevätkausi käynnistyy taas tammikuun 15. Uudessakaupungissa.

Lämmintä Joulun aikaa ja onnellista Uutta vuotta kaikille!

Perhelinjan aikataulu, pysäkit ja yhteystiedot löydät osoitteesta: www.perhelinja.fi
Facebookista voi myös seurata, missä auto milloinkin liikkuu.
.

Julkaistu: 13.12.2018