Sateenkaari Koto ry:n mentoritoiminta maahan muuttaneille naisille

Sateenkaari Koto ry:n Stea-rahoitteinen Yhdessä oppien -hanke käynnistyi vuonna 2020. Kolmivuotisessa hankkeessa kehitetään mentorointimalli maahan muuttaneiden naisten ja perheiden hyvinvoinnin, voimavarojen ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.

Hankkeen kohderyhminä ovat maahan muuttaneet naiset, erityisesti työelämän ulkopuolella olevat äidit, sekä mentoreiksi kouluttautuvat sidosryhmien vapaaehtoiset. Hankkeessa kehitetään vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, luodaan uudenlaisia vanhemmuutta tukevia toimintamalleja, lisätään ja tuetaan osallisuutta avoimessa kohtaamispaikassa ja järjestetään ammatillisesti ohjattuja vertaisryhmiä.

Vapaaehtoiset mentorit voivat toimia apuna ja tukena maahan muuttaneen naisen kotoutumisessa ja elämässä eteenpäin pääsemisessä. Maahanmuuttajataustainen nainen voi kaivata mentorin tukea esimerkiksi suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumisessa, opiskelu-, työ- tai harrastusmahdollisuuksien löytämisessä tai vanhemmuudessa.

Kaikki mentorit saavat koulutuksen, jonka jälkeen he voivat toimia mentoreina maahanmuuttajataustaisille naisille. Mentoriksi voivat ryhtyä kaikenikäiset naiset Kaarinan, Turun ja Raision alueelta. Edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito sekä suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus. Tärkeää myös on oma kiinnostus ja mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan.

Yhdessä oppien -hankkeen mentorikoulutukset

Ensimmäinen mentorikoulutus järjestettiin lokakuussa 2020. Koulutuksessa oli 11 osallistujaa, joista kaikki jäivät mukaan toimintaan. Mentoritoiminta on käynnistynyt Kaarinassa ja Raisiossa, jossa mentoriparit ovat aloittaneet tapaamiset.

Seuraava mentorikoulutus järjestetään maaliskuussa. Koulutuksen kesto on  yhdeksän tuntia. Koulutuksessa käydään läpi mentoritoiminnan ja vapaaehtoistyön periaatteet sekä kulttuurisensitiivistä toimintatapaa. Koulutukseen sisältyy kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot sekä Sateenkaari Koto ry:n ja Opetuskotien toiminnan esittelyä. Koulutuksen käyminen ei edellytä mentoriksi ryhtymistä.

Lisätietoja antaa:
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Tiina Kylämäki
Yhdessä oppien kohti tulevaa -hanken(STEA)
tiina.kylamaki@sateenkaarikoto.fi
045 7833 1822

Julkaistu: 17.02.2021