Seminaari: Miten auttaa koulusta kieltäytyvää oppilasta takaisin kouluun?

Tämä seminaari on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet koulua käymättömien lasten ja nuorten kanssa. Koulua käymättömyys ja pitkittyneet poissaolojaksot ovat merkittävä haitta- ja riskitekijä nuoren elämässä. Tarvitsemme toimivia menetelmiä ja työkaluja auttaaksemme koulua käymättömiä oppilaita takaisin kouluun.

Aika: 29.4.2020 klo 9.00-16.00

Paikka: Turun suomenkielinen työväenopisto, Kaskenkatu 5, Turku

Hinta: 149 e + alv.

Avaa ilmoittautuminen ja lisätiedot

Seminaaripäivä sisältää teoriaa ja käytännön menetelmiä. Saat käyttöösi Magelungenin ”Hemmasittarprogrammet” -ohjelmasta menetelmiä, joita voit hyödyntää työssäsi lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Päivän aikana puhutaan mm. seuraavista asioista:

 • Koulua käymättömyys: teoria ja tutkimustieto
 • Yleiset koulunkäyntiin vaikuttavat asiat
 • Miten koulu voi ennaltaehkäistä poissaoloja
 • Kun oppilas on jo poissa koulusta
 • Kartoitusvaihe
  • Mitä tulee kartoittaa?
  • Kuka kartoittaa ja mihin tietoa käytetään?
 • Interventio
 • Hyvän yhteistyön rakentaminen oppilaan ja perheen kanssa
 • Hoidon suunnittelu ja toteutus
 • Koulua lähestytään asteittain
 • Minkälaisia muutoksia suunnitella
 • Miten motivoida perhe ja oppilas mukaan muutostyöskentelyyn
 • Miten tuloksista saadaan pysyvät

Kouluttajat:

Peter Friberg, Magelungen, koulutusvastaava (englanniksi)

Katarina Alanko, Åbo Akademi, tutkija, psykologian dosentti (suomeksi)

Katarina Alanko kuuluu myös Heidekenin tiedekummeihin. Lue lisää tiedekummeista.

Julkaistu: 10.03.2020