Toimintamme

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen alueellinen asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö.

Vaikuttaminen

Vaikutamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin Varsinais-Suomessa tuottamalla ja jakamalla tietoa, kantaa ottamalla sekä keskusteluun, eri työryhmiin ja verkostoihin osallistumalla. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Yhteistyö ja kumppanuus

Teemme aktiivisesti työtä edistääksemme kuntien ja järjestöjen yhteistyötä sekä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Tuomme alueen lastensuojelujärjestöjen työtä tunnetuksi mm. palvelukarttojen, Hakulaari.fi -palvelun ja Lastensuojelun järjestömessujen avulla. Tavoitteena on tiiviimpi turvaverkko maakunnan lapsille, nuorille ja lapsiperheille vaikuttavamman yhteistyön ja laajempien kumppanuuksien kautta.

Kehittämistyö

Teemme aidosta tarpeesta lähtevää kehittämistyötä yhdessä jäsenjärjestöjemme ja yhteistyökuntien kanssa. Yhteisen kehittämistyön tuloksena on syntynyt mm. murrosikäisten ja heidän vanhempiensa hyvinvointia edistävä Linkki-toiminta, joka sai vuoden 2016 alussa RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen.

Osaamisen tukeminen

Tarjoamme jäsenjärjestöille koulutusta ja mahdollisuuksia oman osaamisen jakamiseen järjestämällä kohtaamisen paikkoja, linkittämällä järjestöjä yhteen sekä viestinnällä.