Toimintamme

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen alueellinen asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö.

Vaikuttaminen

Vaikutamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin Varsinais-Suomessa tuottamalla ja jakamalla tietoa, ottamalla kantaa sekä keskusteluun, eri työryhmiin ja verkostoihin osallistumalla. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Yhteistyö ja kumppanuus

Teemme aktiivisesti työtä edistääksemme kuntien ja järjestöjen yhteistyötä sekä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Tuomme alueen lastensuojelujärjestöjen työtä tunnetuksi mm. palvelukarttojen ja Lastensuojelun järjestömessujen avulla. Tavoitteena on tiiviimpi turvaverkko maakunnan lapsille, nuorille ja lapsiperheille vaikuttavamman yhteistyön ja laajempien kumppanuuksien kautta.

Kehittämistyö

Teemme aidosta tarpeesta lähtevää kehittämistyötä yhdessä jäsenjärjestöjemme ja yhteistyökuntien kanssa. Yhteisen kehittämistyön tuloksena on syntynyt mm. murrosikäisten ja heidän vanhempiensa hyvinvointia edistävä Linkki-toiminta, joka sai vuoden 2016 alussa RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen.

Osaamisen tukeminen

Tarjoamme jäsenjärjestöille koulutusta ja mahdollisuuksia oman osaamisen jakamiseen järjestämällä kohtaamisen paikkoja, linkittämällä järjestöjä yhteen sekä viestinnällä.

Lue myös

 

Lastensuojelujärjestöjen toiminta vuonna 2019

Eletään syksyä 2020, mutta moni varmasti jakaa tunteen siitä, että vuosi on jo kestänyt tavallista kauemmin. Keskellä viime kevään poikkeusoloja toteutimme jäsenjärjestöillemme vuosittaisen tunnuslukukyselyn, joka…

Lue lisää
 

Kotoa kouluun -perhevalmentajat avuksi koulupoissaoloihin Turussa

Kotoa kouluun -toiminta on tarkoitettu Turussa koulua käyville alakoululaisille ja heidän perheilleen, kun lapsella on myöhästelyjä, hankaluutta lähteä kouluun tai jatkuvia poissaoloja. Poissaoloja voi olla…

Lue lisää
 

Perhelinja mahdollistaa järjestöjen avun seutukuntien lapsiperheille

Perheiden mahdollisuudet saada lastensuojelujärjestöjen matalan kynnyksen tukea ja apua vaihtelevat suuresti asuinpaikan mukaan. Järjestöjen palveluiden keskittyminen Turun seudulle, pitkät välimatkat, perheenjäsenten aikataulujen yhteensovittaminen ja tietämättömyys…

Lue lisää