Löydä järjestöjen palvelut

Varsinaissuomalaiset lastensuojelujärjestöt tekevät arvokasta työtä perheiden hyvinvoinnin edistämisen hyväksi. Haluamme tuoda jäsenjärjestöjemme palvelut helposti saataville ja tätä varten tuotamme palvelukarttoja, joista ammattilaiset löytävät lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnatun järjestöjen toiminnan ja palvelut. Jäsenjärjestömme esittelevät toimintaansa myös vuosittain järjestettävillä järjestömessuilla. Vakiintunut tapahtuma kerää paikalle satoja lastensuojelujärjestöjen työhön tutustuvia ammattilaisia ja opiskelijoita.

Palvelukartat

Tuotamme ja ylläpidämme myös paperisia palvelukarttoja, joiden tarkoituksena on helpottaa ammattilaisia löytämään asiakkailleen alueen järjestöjen toimintaa ja palveluja. Karttoja voi tilata maksutta tästä tai poikkeamalla Perhetalo Heidekenillä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toimistolla.

Päivitämme parhaillaan palvelukarttoja. Uusien karttojen arvioitu valmistumisaika on elokuussa.

Iso palvelukartta

Isoon palvelukarttaan on koottu yhteen kaikki jäsenjärjestöjen tarjoama toiminta ja palvelut lapsille, nuorille ja perheille. Palvelukartasta käy ilmi myös palveluiden kohderyhmät ja yhteystiedot.

Kuva palvelukartasta

 

 

 

 

Tukihenkilötoiminnan palvelukartta

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, yhteisiin laatukriteereihin perustuvaa vapaaehtoistoimintaa. Toiminnassa noudatetaan vapaaehtoistyön eettisiä periaatteita. Toiminnan lähtökohtana ovat lapsen ja nuoren etu sekä vanhemmuuden tukeminen.

Kuva palvelukartasta

 

Vertaisryhmätoiminnan palvelukartta

Vertaistoiminta on luottamuksellista ja perustuu kokemusten jakamiseen. Ohjaajina toimivat joko ammattilaiset tai ammatillisesti ohjatut vapaaehtoiset ja vertaiset. Vertaisryhmiä on tarjolla lapsille, nuorille, lapsiperheille, vanhemmille ja pariskunnille.

Kuva palvelukartasta

 

 

 

Keskusteluavun palvelukartta

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöt tarjoavat monenlaista keskusteluapua aina vertaistukipohjaisesta neuvonnasta psykoterapiaan. Järjestöissä annettava keskusteluapu ei ole diagnoosipohjaista vaan perustuu enimmäkseen elämäntilanteisiin liittyviin kriiseihin ja haasteisiin. Kaikkia keskusteluapua antavia henkilöitä, sekä ammattilaisia että vapaaehtoisia, sitoo vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoja keskusteluavusta saat ottamalla yhteyttä suoraan palvelua tarjoavaan järjestöön.

Kuva palvelukartasta

Eropalveluiden palvelukartta

Ero? Et ole yksin. Erosta voi selviytyä. Eropalveluiden palvelukarttaan on koottu jäsenjärjestöjen tarjoamat eropalvelut. Palvelut on jaoteltu julisteen toiselle puolelle kahteen osioon: Tietoa- ja tukea sekä Yhdessä muiden eron kokeneiden kanssa.

Eropalveluiden palvelukartta