Kaksi uutta jäsenjärjestöä: Äimä ry ja Elämäntaidon ja Vanhemmuuden tuki ry

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n hallitus on hyväksynyt kaksi uutta järjestöä uusiksi jäsenjärjestöiksi: Äimä ry:n ja Elämäntaidon ja vanhemmuuden tuki ry:n. Nyt jäsenjärjestöjen lukumäärä on jo 36.

Äimä ry

Äimä ry eli Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on yhdistys, joka auttaa synnytyksen jälkeistä masennusta sairastavia naisia ja heidän perheitään. Lisäksi se auttaa raskauden aikaisesta masennuksesta kärsiviä naisia sekä lapsivuodepsykoosin kokeneita äitejä. Samalla se auttaa puolisoita ja vauvoja. Järjestön tarjoaa vertistukea niin ryhmissä kuin puhelimitse sekä tiedottaa synnytysmasennuksen eri vaiheista ja kokemuksista niin ammattilaisia kuin heidän asiakkaitaan.

Äimä ry:n verkkosivut

Elämäntaidon ja vanhemmuuden tuki ry

Elämäntaidon ja vanhemmuuden tuki ry:n toiminnan tavoitteena on kriisiin joutuneen kodin ja perheen voimaannuttaminen. Perhettä tuetaan kokonaisvaltaisesti niin, että lapsen elämän kannalta tärkeimmät arkielämän rutiinit, sen perustoiminnot ja varhaiset turvalliset kiintymys- suhteet pystytään säilyttämään. Tavoitteeseen pääsemiseksi yhdistyksen keskeisintä toimintaa ovat arjen hallintataitojen harjoittaminen sekä lasten huolenpidon ja vastuullisen vanhemmuuden tukeminen. Keskeisintä toiminnassa on riittävän tuen antaminen perheen arkeen sekä ajallisesti että perheen tarpeet huomioon ottaen. Yhdistys pyrkii tarjoamaan perheille konkreettista apua arkeen, kodinhoitaja -mallia noudattaen tavoitteena siten estää huostaanottojen kriisiytyminen ja niiden lisääntyminen.

Elämäntaidon ja vanheemmuuden tuki ry:n verkkosivut

Julkaistu: 07.09.2018