VamosSampo-hankkeen vertaismentoritoiminta käynnistynyt

Diakonissalaitoksen VamosSampo-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa, missä myös Turun kaupunki on mukana. Syksyllä 2020 hankkeessa koulutettiin ensimmäiset vertaismentorit.

Vertaismentorikoulutukseen voivat hakea 18-35 –vuotiaat, joilla on itsellä taustalla tilanne, jossa he ovat tarvinneet ja saaneet apua omaan hyvinvointiinsa liittyen. Mentorina voi toimia suoritettuaan vertaismentorikoulutuksen.

Vertaismentorikoulutuksen keskiössä on oma tarina sekä itseen ja toisiin koulutettaviin tutustuminen. Koulutus on matka, jonka aikana jokainen koulutettava muodostaa itse oman tapansa olla vertaismentori. Koulutus tarjoaa eväitä vapaaehtoisena vertaismentorina toimimiseen toiselle nuorelle.  Koulutuksen sekä mentorina toimisen aikana mentorit saavat vertaismentoriyhteisön ja työntekijöiden tuen. Koulutuksen päätteeksi on myös mahdollista todeta, ettei mentorointi olekaan itselle sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto.

Vertaismentorikoulutus on rakennettu keväällä 2020 kehittämistyöpajoissa nuorilta ja ammattilaisilta kerätyn tiedon pohjalta. Koulutusta on kehitetty eteenpäin yhteistyössä Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjän Miina Savolaisen kanssa. Voimauttavan valokuvan menetelmä on työkalu, jolla vertaismentorikoulutuksen osallistujat saavat välineitä toisen ihmisen dialogiseen kohtaamiseen, omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamiseen sekä tukea omaan jaksamiseen.

Ensimmäiset vertaismentorit valmistuivat joulukuussa 2020 ja vuoden 2021 alussa käynnistyi vertaismentoritoiminta. Mentoritoiminta tulee muotoutumaan yhteiskehittämisen kautta tarpeen ja tarjonnan mukaan. Vertaismentorit toimivat tukena nuorille (18-29 -vuotiaille), jotka kaipaavat vapaa-aikaansa ihmistä, jonka kanssa lähteä vaikkapa kävelylle tai muuhun vapaa-ajan viettoon. Aiheesta kiinnostuneita kannustetaan olemaan yhteydessä.

Seuraava mentorikoulutus käynnistyy elokuussa 2021.

Mentoritoiminnasta vastaa Vamossampo-hankkeen valmentaja Piia Halla. Hankkeessa työskentelee kaksi valmentajaa, projektipäällikkö sekä kokemusasiantuntija tiiviissä yhteistyössä nuorten ja nuorten kanssa työskentelevien kanssa.

Lisätietoja antaa:
Piia Halla
Valmentaja/VamosSampo- hanke
Puh. 050 5022 558
piia.halla@hdl.fi

Julkaistu: 03.02.2021