Vertti-toiminnan ryhmänohjaajakoulutus

Ajankohta: 20.–21.1., 17.–18.2. ja 16.–17.3. klo 8.30–15.30
Paikka: Jyväskylä
Kouluttaja: VTM, sosiaalityöntekijä ja sosiaalipsykologi Bitta Söderblom. Tlp -menetelmien kouluttaja ja työnohjaaja.
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä muut lapsiperheitä, lapsia tai vanhempia työssään kohtaavat toimijat.

Vertti-ryhmänohjaajakoulutuksen sisältö

Koulutus perehdyttää Vertti-ryhmätoimintaan, jolla voidaan tukea lapsia ja heidän vanhempiaan silloin, kun vanhemmuutta varjostaa erilaiset vaikeudet esim. mielialahäiriö tai päihteiden liikakäyttö. Vertti-ryhmätoiminta lisää yhteistä ymmärrystä ja avointa vuorovaikutusta perheen tilanteesta sekä vahvistaa lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä arjessa.

Lähestymistapa on toiminnallinen. Keskeistä mallissa on lasten ja vanhempien osallistuminen toimintaan yhdessä. Opittua voi soveltaa myös muille kohderyhmille.

Koulutus rakentuu kuudesta Vertti-ryhmätoimintaan perehdyttävästä koulutuspäivästä, joihin sisältyy luentotyyppisiä osioita, ryhmätapaamisten työstämistä ja tarvittaessa myös työnohjauksellista työskentelyä. Koulutuksen teemoina mm. perhekohtaiset alku- ja loppukeskustelut, ryhmätyöskentely, ryhmien elämänkaari ja ohjaajien rooli, toiminnallinen lähestymistapa.

Hinta: 570 €
Ilmoittautuminen: 16.12.2019 mennessä ilmoittautuminen Vertti-ryhmänohjaajakoulutukseen.
Lisätiedot: sähköpostitse kesayo@jyu.fi, p. 044 760 3726
Lataa koulutusesite

 

Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset – FinFami ry:n Vertti-ryhmä

Julkaistu: 27.09.2019