Auta Lasta ry hakee projektisuunnittelijaa

Auta Lasta ry on Oulussa kotipaikkaansa pitävä vuonna 1969 perustettu lastensuojeluyhdistys. Yhdistys ylläpitää Oulussa lastenkoti Heinäsalmikotia sekä päiväkoteja Eväsreppu ja Laululintu. Yleishyödyllisenä toimintana yhdistys toteuttaa monipuolista kehittämistyötä lasten, nuorten ja perheiden tueksi. Auta Lasta ry työllistää vuosittain yli 50 työntekijää.

Auta Lasta ry hakee PROJEKTISUUNNITTELIJAA

Turkuun ja Varsinais-Suomen alueelle STEA:n tuella vuosina 2017–2020 osana Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa toteutettavaan Veturointi-toimintaan.


Veturointi-toiminnassa lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat toimivat nuorten sekä perheiden ja muiden lähiverkostojen tukena elämän muutosvaiheissa. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä. Veturointi-toimintaa on kehitetty Oulun seudulla vuosina 2015–2017 toteutettavassa Veturointi-hankkeessa (katso: www.autalasta.fi/veturointi), jonka pohjalta kehittämistyötä jatketaan Oulun/Pohjois-Pohjanmaan sekä Turun/Varsinais-Suomen alueilla.

Projektisuunnittelija vastaa hankkeen aluetyön kehittämisestä, suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä Oulussa työskentelevän projektipäällikön, hankkeen toiminnassa mukana olevien kokemusasiantuntijoiden ja alueellisista yhteistyökumppaneista koottavan yhteistyöryhmän kanssa. Projektisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu mm. Vetureina toimivien kokemusasiantuntijoiden valmentaminen, tukeminen ja ohjaaminen, hankkeen toiminnasta viestiminen ja alueellisen yhteistyöverkoston koordinoiminen.

Hakijalta toivomme:

-Yhteistyötaitoja, osallistavaa työotetta ja innostusta työskennellä nuorten kanssa
-Kokemusta lastensuojelutyöstä ja/tai nuorten kanssa työskentelystä ja/tai järjestötyöstä
-Vahvaa hankeosaamista ja organisointitaitoja
-Verkostoitumis-, koulutus- ja esiintymistaitoa
-Soveltuvaa korkea-asteen koulutusta (esim. sosiaaliala, yhteiskuntatieteet tai kasvatusala)

Työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä, mutta projektityö edellyttää ajoittain myös ilta- ja viikonlopputyöskentelyä sekä matkustamista. Työsuhde alkaa syyskuussa 2017 sopimuksen mukaan ja kestää vuoden 2020 loppuun, kuitenkin enintään niin kauan kuin STEA:n avustusta toiminnalle myönnetään.

Palkkaus yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan (koulutus ja työkokemus).

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan ma 31.7. mennessä sähköpostilla osoitteeseen autalasta[at]autalasta.fi tai postitse osoitteeseen Auta Lasta ry, Mustasaarentie 7, 90510 OULU (otsikkokenttään/kuoreen merkintä: hakemus/Veturointi-toiminta). Työhaastattelut pidetään Turussa Perhetalo Heidekenissä to 10.8. ja pe 11.8. Haastatteluun valittaviin hakijoihin ollaan yhteydessä tarkemman haastatteluajan sopimiseksi vk 31 aikana.

Lisätietoja tehtävästä saat Veturointi-hankkeen projektipäällikkö Mervi Väisäseltä p. 044 562 9805 to 22.6. ja pe 14.7. klo 9-15.

STEAn avustusehdotuksessa hankkeelle ehdotetaan rahoituksen myöntämistä. Hanke käynnistyy ja työsuhde aloitetaan edellyttäen, että STM:n avustuspäätös on myönteinen. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen rekisteriote.

Julkaistu: 15.06.2017