Veturointi-verstas 5.4. klo 8.30-12.00

Tule kuulemaan Oulun alueella toteutettavasta Veturointi-toiminnasta ja tuo mukanasi kokemusasiantuntijuudesta kiinnostuneita nuoria. Veturointiin osallistuva nuori saa ammatillisen tuen rinnalle kokemusasiantuntijan (Veturin) tukea, kannustusta ja rohkaisua yksilöllisesti esimerkiksi arjen asioihin, vapaa-aikaan, tulevaisuuden pohdintoihin tai muihin hänelle tärkeisiin asioihin. Yksilötoiminnan lisäksi Veturoinnissa järjestetään ryhmätoimintaa, jossa mukavan yhdessäolon lisäksi nuoret saavat toisiltaan vertaistukea sekä tietoa heitä kiinnostavista aiheista. Toimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat kokemusasiantuntijanuoret toimintaan osallistuvien nuorten kanssa.

Veturointi -hanke on STEA:n tuella toteutettava kehittämishanke, jossa lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon asiakkaina aiemmin olleet nuoret aikuiset sekä maahanmuuttajataustaiset nuoret aikuiset toimivat nuorten tukena itsenäistymisen ja kotoutumisen polulla.

Hanke toteutetaan Auta Lasta ry:nVuolle Setlementti ry:n, Oulun Kaupungin, Nuorten Ystävien ja muiden alueellisten toimijoiden yhteistyönä vuosina 2015-2017. Hankkeessa kehitettävän Veturointi-toiminnan tarkoituksena on tukea lastensuojelun jälkihuoltoon siirtyvän ja jälkihuollossa olevan nuoren sekä Suomeen turvapaikanhakijana saapuneen nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta. Veturoinnissa mahdollistetaan nuorten keskinäinen tuki ja kokemusten jakaminen.

Veturointi-verstaassa pääset kuulemaan Veturointi-toiminnasta lisää ja ideoimaan yhdessä, voisiko Veturointi-toimintaa toteuttaa Turun seudulla ja miten.

klo 8:30-8:45 Aamukahvit
klo 8:45-10:00 Veturointi-toiminnan kokemuksia ja konkretiaa matkan varrelta
klo 10:00-12.00 Veturointi-verstas

Tarkempi kuvaus

Päivä on osallistujille maksuton. Ilmoittautumiset 3.4. mennessä osoitteeseen toimisto@vslapset.fi

Julkaistu: 23.03.2017