Virtuell temakväll om mentalisering i familjen 12.5.2020

Under kvällen får du veta vad mentalisering är och varför en god mentaliseringsförmåga är extra viktig i dessa undantagstillståndstider. Vi funderar även på frågorna:

  • vad behöver barn av oss föräldrar för att känna sig trygga och för att utvecklas och må bra?
  •  vad menas med trygg anknytning? Vad kan jag göra för att bygga upp en god relation till mitt barn?
  •  får man som förälder bli arg på sitt barn? Är det farligt att visa sina känslor framför barnen?

Då vi som föräldrar mentaliserar försöker vi aktivt förstå både oss själva och det som vårt barn känner, istället för att enbart reagera på det som barnet gör. Genom att försöka förstå hur barnet upplever situationer har vi som föräldrar lättare att besvara barnets behov på ett lyhört sätt och skapa en trygg anknytningsrelation. Det gör vårt umgänge smidigare och mera hanterbart.

Varje litet barn och varje förälder är en egen person, med egna tankar, känslor och strävanden. Vad ett barn upplever kan vara svårt att förstå och som förälder frågar man sig ofta varför ens barn beter sig eller reagerar på ett visst sätt. Ofta kan även de egna reaktionerna som förälder vara överraskande.

Under kvällen får du lära dig mer om vår fantastiska mentaliseringsförmåga, vad som påverkar den och varför den ibland brister.

Som föreläsare fungerar ped.mag. Liisa Jungar som arbetar med hälsofrämjande för väntande och småbarnsföräldrar på Folkhälsan.

Temakvällen ordnas via progrmmet Zoom. Länken skickas per e-post åt alla som anmält sig innan den 11.5.2020.

Välkommen med!

Tider:

12.5.2020 kl. 17.00 – 18.30

Anmälningar 

Kontakt:
Liisa Jungar
liisa.jungar@folkhalsan.fi
Folkhälsans förnund rf
Tfn. 050 345 7040

Mer information

Luento järjestetään yhteistyössä Perhelinjan kanssa.

Julkaistu: 24.04.2020