Ääni lapselle päätöksentekoon

Kuntavaalien alla eri eturyhmien äänet voimistuvat ja kilpalaulanta huomiosta kiihtyy vaalien lähestyessä. Vaaleissa saavat äänestää täysi-ikäiset suomen kansalaiset sekä täysi-ikäiset muun valtion kansalaiset, joiden kotikunta on ollut kyseinen kunta yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta ennen vaalipäivää. Varsinais-Suomen äänestysprosentti oli viime vaaleissa noin prosentin korkeampi kuin koko Suomen ja toivon mukaan äänestysvilkkaus ei tule maakunnassamme laskemaan, sillä edessä on suuria muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan lasten ja lapsiperheiden elämään tulevallakin vaalikaudella SOTEsta huolimatta. Ja lasten asioista päätetään nimenomaan kuntatasolla.

Ääni lapselle -kampanjassa peräänkuulutetaan lapsiperheiden palveluiden merkitystä kuntien tuottavuustekijänä. Lapsista huolehtiminen laadukkailla peruspalveluilla vähentää tulevaisuuden korjaavia kustannuksia. Pitkän aikavälin investointi kannattaa taloudellisesti. Lapsuus on lyhyt aika ihmisen elämässä ja lapsuutta eletään nykyhetkessä. Tämän takia lapsilla tulee olla oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa, osallistua ja tulla huomoiduksi päätöksenteossa. Kuulemisen myötä lapsesta kasvaa oman arvonsa tunteva aktiivinen kansalainen, joka edistää tulevaa hyvinvointia. Taloustermein voisi siis ajatella, että ajan investoiminen lasten kuulemiseen ja osallistamiseen maksaa itsensä takaisin tulevaisuuden kunnassa.


Lapsiystävällinen kunta

Suomen Unicefilla on käytössä Lapsiystävällinen kunta -malli, jossa lapsiystävällisyys tarkoittaa lasten oikeuksien toteutumista kunnassa. Turun kaupunki on mukana Lapsiystävällinen kunta -valmistelussa Suomen Unicefin kanssa ja saanee tunnustuksen vuoden 2017 lopulla. Valmisteluprosessi on käynnistetty vuonna 2014 eli prosessi on pitkä suuren kaupungin koneistossa. Kuitenkin valmisteluprosessi itsessään on tuonut mukanaan positiivisia vaikutuksia jo ennen itse tunnustuksen saamista, mistä kertoo vahvasti se, että Turun kaupungin varhaiskasvatus on ottamassa lapsivaikutusten arviointia käyttöön oma-aloitteisesti. Lisäksi aihe on poikinut pyyntöjä asian esittelyyn naapurikuntiin Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -valmistelussa vastuussa olevalle Anri Niskalalle. Tämä on erinomaisen vahva positiivinen signaali, mikä toivon mukaan tuo mukanaan uusia aloitteita lasten oikeuksien huomioimiseen kunnallisessa päätöksenteossa.

SOTE-uudistus kummittelee uutisissa ja vie huomiota pois siitä tosiasiasta, että kuntiin tulee jäämään päätöksenteko liittyen lapsen arkeen ja elinympäristöön, jotka määrittelevät hyvin vahvasti lapsen hyvinvoinnin edellytyksiä. Tulevista muutoksista huolimatta lapsi elää elämäänsä tässä ja nyt. Tämän takia on tärkeää äänestää lapsen puolta pitäviä poliitikkoja. Ääni lapselle -kampanjan työsarka ei lopu vaaleihin. Yhdessä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa vetoamme äänestäjiä ja päättäjiä pitämään lapsen puolta.

Lapsuus on tässä ja nyt

Anna Rantasuo
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry