Mitä teemme

Tiedekummien ja heidän takanaan olevien joukkojen kanssa teemme yhteistyötä edistääksemme lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa tehtävän työn perustumista tutkittuun ja uusimpaan tietoon. Lastensuojelujärjestöjen yhteistyöorganisaationa välitämme tiedekummien kautta myös tiedeyhteisöön lastensuojelun kentältä nousseita ajankohtaisia havaintoja, mikä auttaa suuntaamaan tutkimusta ja opetusta lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta keskeisiin asioihin ja ilmiöihin. Yhteistyöllä pyrimme vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka vaikuttavat alueen lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Yhteistyössä ovat mukana Turun yliopisto, INVEST ja Sote-akatemia. Tiedekummitoiminta käynnistyi vuonna 2019.

Toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet

 • Yhteistyömme on tarpeellista ja ketterää. Edistämme tutkitun tiedon viemistä käytäntöön ja otamme huomioon lasten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten työssä ja lastensuojelun kentältä nousevia ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen teossa ja koulutuksessa. Pyrimme rohkaisemaan tutkijoita ja alan ammattilaisia yhteiskehittämiseen.  

  Toimenpiteet

  • Vahvistetaan tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua konkreettisella toiminnan tasolla. 
  • Kehitetään tutkijoiden ja alan ammattilaisten valmiuksia yhteistyöhön ja yhteiskehittämiseen. 
  • Edistetään käytäntölähtöisen tutkimuksen kysymyksenasettelun tunnistamista ja kehittämistä. 
 • Vahva alueellinen kumppanuus syventää vuorovaikutusta. Edistämme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia erityisesti Varsinais-Suomen alueella. 

  Toimenpiteet

  • Vahvistetaan alueellisen yhteistyön keinoin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.
  • Edistetään asiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä ja alueellisen hyvinvoinnin edellytyksiä osaamista tukemalla.
  • Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua alueelliseen tutkimus- ja järjestötoimintaan.
  • Tuetaan työelämäosaamisen kehittymistä ja elinikäistä oppimista.
 • Toimintamme perustuu laadukkaaseen, tutkittuun tietoon. 

  Toimenpiteet

  • Edistetään ja tuetaan tutkimukseen pohjaavaa päätöksentekoa sekä tiedolla johtamista.
  • Tuetaan tutkimukseen pohjautuvaa osaamisen kehittämistä.

Esimerkkejä tekemästämme yhteistyöstä

 • Lapsen oikeuksien viikon tilaisuus 2019-
 • Tutkimuksesta asiantuntijoiden arkeen -webinaari 2021
 • Koulutus ammattilaisille yhteisö- ja yksilötason resilienssistä ja lapsen hädän kohtaamisesta 2022
 • Lastensuojelun järjestömessut ja koulutusaamu 2022
 • VSLJ:n Kotoa kouluun -toiminnan tutkimusyhteistyö
 • Yhteiset kannanotot alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilanteesta
 • Jäsenjärjestöjen sisältöjen tuominen osaksi osaamiskokonaisuuksia
Lapsi askartelee ja liimaa silkkipaperia.

Tiedekummitoiminnassa mukana

 • erikoistutkija, INVEST lippulaiva
  NEFER PI, INVEST Flagship Co-PI, Associate Professor (Docent) in Demography and in Economic Sociology
  Asiantuntijuusalueet
  • perhedynamiikka
  • lastensaanti
  • hedelmällisyys
  • sosiaalinen eriarvoisuus
  • rekisteriaineistot

   

  Lue lisää Turun yliopiston verkkosivuilta.

 • tutkimuspäällikkö, Lääketieteellinen tiedekunta
  FT (kansanterveystiede)
  Asiantuntijuusalueet
  • monialaisen koulutuksen kehittäminen
  • ammattien välinen oppiminen
  • Äitiys- ja lastenneuvolat
  • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • ehkäisevä terveydenhuolto
  • palvelujärjestelmätutkimus
  • monitieteinen tutkimus

   

  Lue lisää Turun yliopiston verkkosivuilta.

 • professori, Sosiaalityö
  Asiantuntijuusalueet
  • sosiaalipoliittiset mielipiteet
  • sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus
  • köyhyys
  • huono-osaisuus
  • sosiaalinen liikkuvuus
  • sosiaalityöntekijät
  • sosiaalityön opiskelijat
  • hyvinvointivaltion katutason byrokraatit

  Lue lisää Turun yliopiston verkkosivuilta.

 • INVEST lippulaiva
  erikoistutkija Sr.
  Sr. Research Fellow
  Asiantuntijuusalueet
  • perhepolitiikka
  • lasten elatusjärjestelmät
  • lasten ja lapsiperheiden köyhyys
  • yksinhuoltajuus

  Lue lisää Turun yliopiston verkkosivuilta.

 • Professori, Opettajankoulutuslaitos (Turku)
  Professori (Kasvatuspsykologia), Dosentti (Kasvatuspsykologia ja tilastomenetelmä)

  Asiantuntijuusalueet

  • kasvatuspsykologia
  • monitieteisyys, poikkisektoriaalisuus
  • tilastomenetelmät
  • rakenneyhtälömallinnus
  • lasten ja nuorten hyvinvointi
  • yksinäisyys
  • ostrakismi
  • sosiaaliset suhteet
  • vanhemmuus
  • sosioemotionaalinen kehitys
  • psykososiaalinen hyvinvointi

  Lue lisää Turun yliopiston verkkosivuilta.

 • apulaisprofessori II vaihe, Väestötutkimuskeskus
  MD, PhD
  FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus; Väestötutkimuskeskus

  Asiantuntijuusalueet

  • kohorttitutkimukset
  • varhainen stressialtistus
  • raskaudenaikainen stressi
  • stressi
  • depressio
  • lastenpsykiatria
  • nuorisopsykiatria
  • suoli-aivoakseli

  Lue lisää Turun yliopiston verkkosivuilta

 • erikoistutkija sr., oppimisanalytiikan keskus

  Lue lisää Turun yliopiston sivuilta.

 • professori, psykologia
  Psykoterapeutti, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi
  Tärkeimmät projektit: InterLearn-huippututkimusyksikkö, FinnBrain-projekti, PIPARI-projekti, Hyvän kasvun avaimet

  Asiantuntijuusalueet

  • lapsen kehitys
  • vanhemmuus
  • perhe
  • raskaus
  • ennenaikainen syntymä
  • perheinterventiot

  Lue lisää Turun yliopiston sivuilta.

 • tohtorikoulutettava, Sosiologia
  tohtorikoulutettava (tutkijakoulut), INVEST lippulaiva

  Asiantuntijuusalueet

  • sosiaalinen eriarvoisuus ja elämänkulku
  • sosiaalinen huono-osaisuus
  • huono-osaisuuden ylisukupolvisuus
  • haavoittuvien ryhmien hyvinvointi
  • kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

  Lue lisää Turun yliopiston verkkosivuilta.

 • INVEST lippulaiva
  yliopisto-opettaja, Sosiaalityö
  tohtorikoulutettava, Sosiologia

  Lue lisää Turun yliopiston verkkosivuilta.

 • palvelupäällikkö, Tutkimusrahoitus

  Lue lisää Turun yliopiston verkkosivuilta.

 • viestintäasiantuntija, Viestintä

  INVEST lippulaiva

  Lue lisää Turun yliopiston verkkosivuilta

Tutustu tutkimukseen, koulutukseen ja verkostoihin

Lue lisää tiedekummiyhteistyöstä ja tutustu asiantuntijakirjoituksiin

Medialle

Olemme lapsen oikeuksien toteutumisen alueellinen asiantuntija. Edustamme lastensuojelujärjestöjen yhteistä ääntä ja autamme tarvittaessa löytämään oikeat yhteyshenkilöt.

Vaikuttajakummit

Vaikuttajakummit ovat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettuja, jotka edustavat omia valtuustoryhmiään. Yhteistyön tavoitteena on Suomen lapsiystävällisin hyvinvointialue.

Asiantuntija- ja vaikuttamistyö

Olemme asiantuntijoina mukana useissa erilaisissa ohjausryhmissä, työryhmissä ja verkostoissa. Vaikutamme lapsen oikeuksien toteutumiseen Varsinais-Suomessa.