Mitä teemme

Meille on tärkeää, että kehittämistyömme koskettaa jäsenjärjestöjen arjen työtä ja hyödyttää niin järjestöjen kuin hyvinvointialueen ammattilaisten työtä. Kehittämistyötämme ohjaavat myös kansalliset ohjelmat ja kehittämishankkeet, järjestöjen ja kuntakumppaneiden strategiat sekä rahoittajien rahoituslinjaukset.

Kaikki toteuttamamme hankkeet ovat johtaneet konkreettisiin tuloksiin joko jatkohankkeen muodossa tai vakiintuneena toimintana, jota on monistettu moniin eri suuntiin.

Hankkeet

Kotoa kouluun

Kotoa kouluun -toiminta on tarkoitettu Turussa koulua käyville alakoululaisille ja heidän perheilleen, kun lapsella on myöhästelyjä, hankaluutta lähteä kouluun tai jatkuvia poissaoloja. Poissaoloja voi olla kertynyt vasta vähän tai jo enemmänkin.

Järjestön toteuttamia hankkeita

 • Halisten hanke oli lastensuojelujärjestöjen yhteinen hanke, jossa toiminta kohdistui Turun Halisten kaupunginosaan. Hankkeen puitteissa tehtiin yhteistyötä myös Turun kaupungin kanssa.

  Hankkeen mahdollisti Itämeren Terveet Kaupungit ry:n tekemä lahjoitus Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:lle. Lahjoitus kohdennettiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen Halisten alueella. Alueen asukkaat osallistettiin toiminnan ideoimiseen ja VSLJ:n jäsenjärjestöt toteuttivat toimintaa.

 • Perhelinja oli VSLJ:n ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen kumppanuushanke, joka tavoite oli saada lastensuojelujärjestöjen tarjoamaa tukea Varsinais-Suomessa lapsiperheiden saataville aiempaa laajemmin. Hakkeessa oli alun perin neljä pilottikuntaa (Turku, Uusikaupunki, Laitila ja Kemiönsaari), joista hanke laajeni vuonna 2021 kattamaan koko Varsinais-Suomen. VSLJ:n jäsenjärjestöjä oli mukana noin 10.

  Perhelinjassa kehitettiin järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Hankkeessa jalkautettiin järjestöjen tukea alueille seuraavien kokonaisuuksien alla: järjestöjen yksilö- ja perhetyön vastaanottotyö, ryhmämuotoinen toiminta, kaikille avoin toiminta, sekä ammattilaisille suunnattu yhteistyö mm. konsultaatio ja työparityöskentely.

  Hankkeen aikana palveluja tuotiin lähelle perheitä niin palveluohjausbussilla kuin etäyhteyksin. Hankkeen tuloksena yhteistyö tiivistyi niin järjestöjen välillä kuin kuntien kanssa, sekä lapsiperheet löysivät järjestöjen tuen piiriin aiempaa laajemmin maakunnan alueella. Hankkeen aikana saatiin myös hyviä kokemuksia jalkautumisesta ja etänä annettavasta tuesta, ja näitä käytäntöjä jäi myös toimintaan hankkeen jälkeen järjestöjen omassa työssä.

 • JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi oli varsinaissuomalaisten sote-järjestöjen yhteinen hanke, jolla vahvistettiin järjestöjen roolia osana tulevaa sote-aluetta ja maakuntaa. Numeroilla 113 viitattiin kolmannen sektorin hätänumeroon sote-uudistuksen myllerryksessä: hankkeen tavoitteena oli varmistaa, että järjestöt ovat mukana sote- ja maakuntavalmistelussa ja että kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ovat turvattuja peruskuntatasolla myös tulevaisuudessa. Hanke toteutettiin kolmen vastuujärjestön yhteistyönä. Mukana olivat Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Turun Kaupunkilähetys ry ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Lue lisää hankkeesta Innokylän verkkosivuilla.

   

  Hankkeesta juurtuneena toimintana jatkaa 113 Sote-järjestöjen neuvottelukunta. Tutustu neuvottelukunnan toimintaan ja tehtäviin Varsinais-Suomen sote-hankkeiden verkkosivulla. Lisäksi neuvottelukunnalla on käytössä seuraavat some-kanavat:

 • Murkkuneuvola-hankkeessa kehitettiin järjestölähtöiseen auttamistyöhön perustuvaa, ehkäisevää ja varhaisen tuen toimintaa 12–18 -vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen yhteistyössä kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa. Kehitetty matalan kynnyksen toimintamalli nimettiin Linkki-toiminnaksi. Hankkeen aikana kehitettiin muun muassa Murkkufoorumi™ – vanhempien vertaisryhmä ja RennoX™ – nuorten hyvinvointiryhmä, joita on levitetty edelleen ammattilaisten käyttöön ohjaajan oppaiden ja koulutusten avulla. Hankkeen merkittävimpänä tuloksena RAY myönsi Linkki-toiminnalle vuoden 2016 alusta kohdennetun toiminta-avustuksen.

 • Yhdessä enemmän -hankkeen aikana tehtiin kehittämistyötä järjestöjen palvelujen entistä paremmaksi löytämiseksi ja Perhetalo Heidekenin kehittämiseksi ehkäisevän työn osaamis- ja kehittämiskeskuksena. Hankkeen aikana aloitettiin vuosittaisten Lastensuojelun järjestömessujen järjestäminen Perhetalo Heidekenillä Lapsen oikeuksien päivän yhteydessä, kehitettiin ja tuotettiin uusia palvelukarttoja järjestöjen palveluista ja kehitettiin kunta- ja järjestökyselyt järjestöjen edunvalvonnan ja kuntien päätöksenteon tueksi.  Hankkeen aikana kehitettiin myös Hakulaari – sähköinen hakupalvelu, joka auttaa löytämään lastensuojelujärjestöjen tarjoamia palveluja ja toimintaa lapsille, nuorille ja perheille Varsinais-Suomessa.  Hankkeen seurauksena järjestöön saatiin vakinaistettua koordinaattorin toimi.

 • TUEXI-hankkeessa kehitettiin 12-18-vuotiaille nuorille suunnattua, ammatillisesti ohjattua tukihenkilötoimintaa yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja kuntien kanssa. Hankkeen keskeisimpiä tuotoksia olivat TUEXI-tukihenkilötoiminnan malli, tukihenkilötoiminnan palvelukartta ja yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa tehty Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi, jossa on kuvattu lastensuojelujärjestöjen tukihenkilötoiminnan periaatteet, arvot ja tärkeimmät prosessit. TUEXI-tukihenkilötoiminnan malli siirtyi jäsenjärjestöistä MLL:n Varsinais-Suomen piirin toiminnaksi vuodesta 2011 eteenpäin.

 • Järjestön ensimmäisessä, vuosina 2004-2008 toteutetussa Palveluohjaus-hankkeessa parannettiin lapsille, nuorille ja lapsiperheille tuotettavien palvelujen yhteensopivuutta, saatavuutta ja kustannustehokkuutta. Tarkoituksena oli tehdä järjestöjen palveluntarjontaa näkyväksi, kehittää palvelujen laatua ja lisätä järjestöjen ja julkisten palveluntuottajien yhteistoimintaa siten, että palveluprosessit toteutuvat sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti asiakkaiden näkökulmasta. Hankkeessa tuotettiin muun muassa palvelukartta Varsinais-Suomessa toimivien lastensuojelujärjestöjen palveluista sekä vapaaehtoistyön eettiset periaatteet järjestöille. Hanke toimi myös Perhetalo-hankkeen sisällöllisenä kehittäjänä ja toteuttajana.

Ammattilaisille ja opiskelijoille

Kokoamme jäsenjärjestöjemme palvelut yhteen alueen ammattilaisten työn tueksi. Tuotamme materiaaleja ja esittelemme järjestöjen toimintaa.