Katso Kotoa kouluun -toiminnan esittelyvideo

Yksilöllistä tukea yksilöllisiin haasteisiin

Kotoa kouluun -perhevalmentajat ovat käytettävissä, kun koulupoissaolot herättävät huolta ja perhe kaipaa kotiin tukea tilanteeseen. Poissaoloja voi olla kertynyt vasta vähän tai jo enemmänkin. Koulupoissaolot alkavat usein kouluun lähtemisen hankaluutena ja myöhästelynä, joten myös tässä vaiheessa voi perhevalmentajilta saada apua. Apua saa myös ruotsiksi.

Kotoa kouluun -työskentelyn tarkoitus on auttaa lapsia palaamaan kouluun sekä lisätä vanhempien ja perheiden voimavaroja. Yhdessä lapsen ja hänen perheensä kanssa perhevalmentaja selvittää yksilöllisesti syitä koulupoissaoloihin. Perhevalmentaja auttaa näiden syiden korjaamisessa, jotta koulupoissaolot vähenisivät. Työskentely räätälöidään jokaiselle lapselle ja perheelle sopivaksi.  

Työskentely voi olla esimerkiksi arkirutiinien tarkastelua, vuorovaikutuksen lisääminen ja vahvistaminen ja vanhemmuuden tuki. Tapaamisia voidaan järjestää kotona, koulussa sekä Perhetalo HeidekenilläPerhevalmentaja yhdessä perheen kanssa tekee yhteistyötä opettajan ja muun koulun henkilökunnan kanssa, sekä mahdollisten muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa. 

”Erittäin hyvä kokemus. Perhettä kuunnellaan, asioihin puututaan heti ja rakentavalla tavalla. Me olemme saaneet tukea enemmän kuin osasin edes toivoa.”

Lapsen vanhemman palaute

Perheille maksutonta ja vapaaehtoista

Perhevalmentajaan voi ottaa yhteyttä huoltaja, koulun henkilökunta (perheen luvalla) tai muu perheen kanssa työskentelevä taho (perheen luvalla)   

Perheille toiminta on maksutonta ja täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Toiminta tapahtuu Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n alaisuudessa sekä tutkimusyhteistyössä järjestön tiedekummien kanssa. 

Toiminnan tavoitteena on perheiden yksilöllisen auttamisen ja koulupoissaolojen vähentämisen lisäksi luoda tulevaisuuden työskentelymalli kouluakäymättömyyden ehkäisemiseksi ja varhaiseen puuttumiseen. 

Kotoa kouluun –toimintaan on saatu rahoitusta vuosina 2021-2022 kolmelta turkulaiselta säätiöltä (Johanna och G.A. Petrelius Stiftelsen, C.G. Sundells Stiftelse ja Stiftelsen Echnerska Frilasarettet) ja 2023-2024 STEAlta. Lisäksi Turun kaupunki on rahoittanut toimintaa vuodesta 2021 alkaen.

"Yhteistyö on ollut antoisaa. Tämän perheen kohdalla olen erityisen tyytyväinen yhteistyön ja yhdessä tekemisen lisääntymiseen eri toimijoiden välillä."

Yhteistyökumppanin palaute

Kotoa kouluun -toiminnan esitteet

 • Kotoa kouluun -toiminnan esite suomeksi

  Lataa
 • Kotoa kouluun -toiminnan esite ruotsiksi

  Lataa
 • Tutkimusraportti Kotoa kouluun -toiminnan vaikutusten analyysista (2024)

  Kotoa kouluun -toiminnan vaikutusten analyysista tehdyssä tutkimusraportissa esitellään Kotoa kouluun -toimintamalli, sekä tarkastellaan erilaisia koulunkäynnin haasteita ja niiden taustasyitä sekä kuullaan millainen vaikutus toiminnalla on ollut niin lapsiin kuin heidän vanhempiinkin. Raporttia varten haastateltiin 12 vanhempaa ja seitsemää koulunkäynnin ammattilaista, jotka ovat työskennelleet Kotoa kouluun -perhevalmentajien kanssa vähintään muutamia kuukausia vuosien 2022–2023 aikana.

  Lataa
 • Minna Huunonen

  Perhevalmentaja, Kotoa kouluun -toiminta (sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja)

  puh. 044 5355 143 minna.huunonen@vslj.fi
 • Monica Essén

  Perhevalmentaja, Kotoa kouluun -toiminta (sairaanhoitaja (YAMK), lastenhoitaja, nepsyvalmentaja, FM). Också på svenska and in English.

  puh. 044 5355 156 monica.essen@vslj.fi

Muu kehittämistyö

Tutustu VSLJ:n muuhun kehittämistyöhön ja hankkeisiin.