Mitä teemme

Teemme työtä niin kansallisella tasolla kuin maakunnallisissa ja paikallisissa foorumeissa, joissa pyrimme tuomaan jäsenjärjestöjemme ääntä kuuluviin. Asiantuntijatyö sisältää niin järjestöjen äänen tuomista kuuluville esim. hyvinvointialueen toimijoille kuin myös järjestöjen välisen ja sisäisen osaamisen tukemista. Tuomme esiin jäsenjärjestöjen työtä ja osaamista lukuisissa ohjausryhmissä, minkä lisäksi olemme mukana asiantuntija- ja vaikuttajaroolissa niin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kuin valtakunnankin tasolla.

Vaikutamme lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin Varsinais-Suomessa tuottamalla ja jakamalla tietoa. Nostamme esiin järjestöjen havaintoja sekä tutkimukseen perustuvia huomioita lapsen oikeuksien toteutumiseksi. Otamme kantaa ja osallistumme alueelliseen keskusteluun, eri työryhmiin ja verkostoihin. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Isä pitää pientä lasta kädestä kiinni. Kuvassa ei näy kasvoja.

Ryhmät ja verkostot, joissa olemme mukana

  • Lastensuojelun Keskusliiton hallitus
  • Lastensuojelun Keskusliiton lapsi- ja perhepoliittinen neuvottelukunta
  • Lastensuojelun Keskusliiton lastensuojelun neuvottelukunta
   (edustajana: Perhekuntoutuskeskus Lauste)
  • Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskusverkosto
  • THL:n kansallinen perhekeskus- ja kohtaamispaikkaverkosto
  • Varhan alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä
  • Varha lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosryhmän (LANUPE) -ohjausryhmä
  • Varsinais-Suomen perhekeskuksen kehittämisryhmät
  • 113 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen neuvottelukunta
  • Järjestöprojektiryhmä
  • Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto (edustajana: Folkhälsans Förbund rf)
  • Turun kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointiverkosto
  • Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyn työryhmä Pakka
  • Turun alueen nuoret -verkosto ja verkoston työrukkanen
  • Eroauttajaverkosto
  • Koulusegregaation vähentäminen Turussa -hankkeen ohjausryhmä
  • Turun vauvaverkosto
  • Turun ammattikorkeakoulun terveys- ja hyvinvointisektorin Master School neuvottelukunta
  • VSLJ:n vaikuttajakummit
  • Perhekuntoutuskeskus Lausteen Asiakkaasta kumppaniksi -ohjausryhmä
  • Sateenkaari Koto ry:n Sä osaat -hankkeen ohjausryhmä
  • Perhekeskuskehittämisen järjestötapaamiset
  • Lastensuojelujärjestöjen kokemustoimijaverkosto
  • KOY Heidekenin hallitus
  • Kotoa kouluun -hankkeen ohjausryhmä

Medialle

Olemme lapsen oikeuksien toteutumisen alueellinen asiantuntija. Edustamme lastensuojelujärjestöjen yhteistä ääntä ja autamme tarvittaessa löytämään oikeat yhteyshenkilöt.

Heidekenin tiedekummit

Heidekenin tiedekummit vahvistavat johtavaa asemaamme lastensuojelun asiantuntijoina Varsinais-Suomessa. Tiedekummit ovat Turun yliopiston ja Åbo Akademin eri tieteenalojen tutkijoita ja avainhenkilöitä, jotka toimivat linkkeinä tiedeyhteisöön.