• Turun tyttöjen talon logo

  Auralan Nuoret ry / Tyttöjen talo

  Palvelut/toiminta

  • Turun Tyttöjen Talo: Avointa yhteisöllistä toimintaa, kasvu- ja taitoryhmiä ja yksilötukea, Pop in -seksuaalineuvontaa sekä keskustelutukea seksuaaliväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille
  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, koululaisten kesätoiminta, vapaa-ajan kerhotoiminta
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Tyttöjen Talo keskusta: 12–28-v. tytöt ja nuoret naiset sukupuolen moninaisuus huomioiden. 13–29-vuotiaat seksuaaliväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet tytöt ja nuoret naiset sekä heidän läheisensä
  • Tyttöjen Talo Varissuo: 10–16-v. tytöt ja nuoret naiset sukupuolen moninaisuus huomioiden sekä 10–16-vuotiaiden tyttöjen äidit
  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kesätoiminta ja kerhotoiminta: Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa, erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret
  www.mimmi.fi www.auralannuoret.fi

  • Keskusteluapua seksuaalisuuteen, aikuiseksi kasvuun ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa 12–28-vuotiaille tytöille ja naisille
  • Seksuaaliväkivaltatyötä 13–29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille, jotka ovat kokeneet erimuotoista seksuaaliväkivaltaa
  • Tukea nuorille alle 24-vuotiaille äideille

  www.mimmi.fi

  • Lukukausittain vaihtuvat ryhmät erilaisissa elämäntilanteissa oleville tytöille ja nuorille naisille mm. nuoret äidit, ujot tytöt, itsenäistyvät nuoret naiset ja maahanmuuttajataustaiset
  • Tyttöjen talon keskustan toimipisteessä 12-28-v. ja Varissuon toimipisteessä 10-16-v. tytöt ja naiset

  www.mimmi.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Auralan Setlementti ryn logo.

  Auralan Setlementti ry

  Palvelut/toiminta

  • Päiväkoti
  • Kansalaisopiston opintoryhmät lapsille ja nuorille
  • Alueolohuonetoimintaa perheille ja kaikille yhteisöllistä toimintaa kaipaaville
  • Safe-työ: kunniaan liittyvät väkivalta- ja konfliktitilanteet
  • Kansalaisopiston opetusta aikuisille, kerhotoimintaa senioreille sekä suomen kielen kursseja ja työllisyyttä edistävää neuvontaa maahanmuuttajataustaisille

  Kohderyhmät

  • Lapset, nuoret, nuoret aikuiset, aikuiset, seniorit ja yksinäisyyttä kokevat
  • Safe-työ: kuka tahansa kunniaan liittyvää väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut tai muu konfliktin osapuoli. Kulttuurisella tai uskonnollisella taustalla ei ole väliä.
  www.aurala.fi  www.safework.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • Auta Lasta ry:n logo

  Auta Lasta ry / Veturointi

  Palvelut/toiminta

  • Nuoret aikuiset kokemustoimijat lastensuojelun piirissä olevien ja olleiden nuorten ja heidän lähiverkostojensa tukena
  • Yksilöllinen tuki, ryhmämuotoinen toiminta, tapahtumat, koulutukset ja valmennukset
  • Monitasoinen vaikuttamistyö
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • 13–25-v. lastensuojelun asiakasnuoret ja heidän perheensä ja muut lähiverkostot
  • 20–29-v. lastensuojelun kokemuksen omaavat nuoret aikuiset
  • Lastensuojelun ammattilaiset
  www.veturointi.fi

  • Valmennusta ja vertaistukea lastensuojelun kokeneille n. 20-29-vuotiaille kokemusasiantuntijoille eli Vetureille
  • Vertaistuellista tukea lastensuojelun kokemusasiantuntijoilta n. 13-25-vuotiaille lastensuojelun nuorille
  • Yksilö-, ryhmä- ja etätoimintaa; ryhmätoiminta nuorten toiveiden mukaisesti ja eri palvelimilla

  www.veturointi.fi

  • Lastensuojelun nuorten aikuisten kokemusasiantuntijoiden (Vetureiden) tukea noin 13–25-vuotiaille lastensuojelun piirissä oleville nuorille sekä lähiverkostoille
  • Veturointiin osallistuvalle nuorelle tukea, kannustusta ja rohkaisua yksilöllisesti esimerkiksi arjen asioihin, vapaa-aikaan, tulevaisuuden pohdintoihin tai muihin tärkeisiin asioihin

  www.veturointi.fi

  • Valmennusta ja vertaistukea lastensuojelun kokeneille n. 20–29-vuotiaille kokemusasiantuntijoille eli Vetureille
  • Vertaistuellista tukea lastensuojelun kokemusasiantuntijoilta n. 13–25-vuotiaille lastensuojelun nuorille
  • Yksilö-, ryhmä- ja etätoimintaa; ryhmätoiminta nuorten toiveiden mukaisesti ja eri palvelimilla

  www.veturointi.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Barnavårds Föreningen logo

  Barnavårdsföreningen i Finland rf

  Samtalsstöd, kamratstöd, föreläsningar och utbildningar

  Stöd till familjer vid separation och till bonusfamiljer

  • Stödsamtal för vuxna och barn vid separation
  • Stödsamtal för vuxna och barn som lever i bonusfamilj
  • Vanhemman Neuvo kurs-stöd i föräldraskapet efter separation
  • Chattgrupp för separerade föräldrar
  • Stödgrupp för barn till separerade föräldrar
  • Workshop för ungdomar med separerade föräldrar

  Stöd i föräldraskapet

  • Samtalsstöd för par
  • Diskussionsgrupp för nyblivna föräldrar
  • Föräldrachatten
  • Familjeläger
  • Föreläsningar

  Målgrupp

  • Barnfamiljer
  • Professionella
  • Personer intresserade av svenskspråkig verksamhet i Egentliga Finland
  www.bvif.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • Diakonissalaitos / Vamos Turku -logo

  Diakonissalaitos / Vamos Turku

  Palvelut/toiminta

  • Yksilövalmennus, tarvittaessa kotiin vietävää tai etäyhteyksin
  • Matalan kynnyksen Mindset-ryhmätoiminta
  • Nuottivalmennus, Kela; apua myös tarvittaessa tuen hakemisessa
  • Vapaaehtoisten kummien opetusapua matematiikan ja ruotsin opiskeluihin
  • Vertaismentorointi ja vertaismentorointikoulutus
  • Oppilaitosyhteistyö
  • Erilaisia ammattilaisten vetämiä ryhmiä nuorten tarpeista
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Pääasiassa 16–29-vuotiaat nuoret, jotka työn ja koulutuksen ulkopuolella tai ne ovat vaarassa keskeytyä
  • Mindset- ryhmätoiminta pelkästään Turkulaisille nuorille, muut palvelut varsinaissuomalaisille
  • Kummitoiminta 12–29-vuotiaille nuorille
  www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku/

  • Oman valmentajan antamaa intensiivistä tukea ja keskusteluapua 16–19-vuotiaille nuorille
  • Yksilövalmennuksen lisäksi nuorella mahdollisuus osallistua vertaistuellisiin ryhmiin
  • Koulutuksen käyneiden nuorten vertaismentoreiden antamaa tukea ja keskusteluapua vapaa-aikaan 18–29-vuotiaille nuorille

   

  www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku

  • Matalan kynnyksen Mindset-ryhmätoiminta 16-29-vuotiaille turkulaisille nuorille, joilla on haastava elämäntilanne, ja jotka tarvitsevat tukea toimintakyvyn vahvistamiseen
  • Vertaismentorien tukea ja keskusteluapua 18-29-vuotiaille nuorille. Vertaismentori koulutuksen käynyt nuori, joka itse aiemmin ollut avun piirissä
  • Nuorten tarpeista lähteviä ryhmiä

  www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku/

  Lue lisää Lue vähemmän
 • EHJÄ ry:n logo

  Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

  Palvelut/toiminta

  • Nuorten tuetun asumisen toiminta
  • Ammatillinen tukihenkilötoiminta
  • Koulutustoiminta mm. lastensuojelun tukihenkilö- ja tukiperhekoulutukset
  • Koira-avusteinen vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta
  • Perhetyö
  • Jälkihuolto
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Nuoret 14–29-vuotiaat
  • Nuoret vanhemmat ja lapsiperheet
  • Itsenäistyvät nuoret
  • Maahan muuttaneet nuoret
  • Koira-avusteinen vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta 7–17-vuotiaille
  www.ehja.fi www.ressutoiminta.fi

  • Koira-avusteinen vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta: 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on lastensuojelun avohuollon asiakkuus tai sosiaalihuoltolain mukainen arvioitu tarve tukeen
  • Ammatillinen tukihenkilötoiminta erityistä tukea tarvitseville 7–20-vuotiaille, tarvittaessa 29-vuotiaaksi saakka. Tarkoitettu lapsille ja nuorille, joille alueellisen sosiaalityön tarjoama tuki ei ole riittävä. Toiminnan tavoitteena lapsen tai nuoren kokonaisvaltainen tukeminen eri elämän osa-alueilla

  www.ehja.fi

  www.ressutoiminta.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • VSLJ logo

  Fingerroosin säätiö

  Tiedot päivittyvät. Lisätietoja: fingerroos.net
  Lue lisää Lue vähemmän
 • Folkhälsans Förbund rf:n logo

  Folkhälsans Förbund rf

  Verksamhet

  • Familjecaféer
  • Gruppverksamhet; Babydags, baby- och knatterytmik
  • Doula verksamhet
  • Vänelevsverksamhet samt förebyggande verksamhet i skolor
  • Seniorer i skolor, eftis och daghem
  • Lokalföreningar: dagshemverksamhet samt en mångfald av frivilligverksamhet

  Målgrupp

  • Barn, barnfamiljer samt även andra åldrar
  • Personer intresserade av svenskspråkig verksamhet i Egentliga Finland
  www.folkhalsan.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • Hope ry:n logo

  Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry

  Palvelut/toiminta

  • Avustustoiminta (vaate- ja tavaralahjoituksia, harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä)
  • Vapaaehtoistoiminta

  Kohderyhmät

  • Vähävaraiset lapsiperheet
  www.hopeyhdistys.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • ICDP Suomi ry:n logo

  ICDP Suomi ry

  Palvelut

  • ICDP – Kannustava vuorovaikutus -ohjelman levittäminen ja kehittäminen
  • Koulutukset, seminaarit, materiaalit suomeksi ja ruotsiksi

  Kohderyhmä

  • Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset
  www.icdp.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • KOTA ry:n logo

  KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry

  Palvelut/toiminta

  • Luontolähtöiset KOTA-kerhot 4.–6. luokkalaisille lapsille yhteistyössä koulujen kanssa
  • Seikkailukasvatuksellinen ryhmätoiminta yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien yhteisöjen kanssa
  • Seikkailukasvatuksen, arjen hallinnan ja ryhmänohjauksen asiantuntijapalvelut sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisille

  Kohderyhmät

  • Tuen tarpeessa olevat lapset, nuoret ja perheet
  • Lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt, kunnan perhepalvelut ja peruskoulut
  www.kota.fi    

  • Toiminnalliset ryhmät tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille seikkailukasvatuksen menetelmiä soveltaen
  • Tavoitteena osallistujien toimijuuden ja osallisuuden vahvistuminen
  • Ryhmiin ohjautuminen ja toteutus yhteistyössä kunnan perhepalveluiden ja/tai oppilashuollon kanssa
  • Toteutus suunnitellaan ryhmän, paikan ja tilanteen mukaan

  www.kota.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • VSLJ logo

  Koulutus Elämään Säätiö sr

  Tiedot päivittyvät. Lisätietoja: Koulutus Elämään Säätiö.
  Lue lisää Lue vähemmän
 • Martat ry:n logo

  Lounais-Suomen Martat ry

  Palvelut/toiminta

  • Kotitalousneuvontaa ja arjen hallinnan koulutuksia
  • Koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa
  • Lasten kesäkerhot Turussa
  • Arkiapupalvelu Turussa
  • Työllistämistoiminta; pitkäaikaistyöttömien työhönvalmennus, työkokeilupaikat, kuntouttava työtoiminta
  • Harrastustoiminta paikallisyhdistyksissä
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Lapset, nuoret, perheet
  • Kaikki ruoasta, ravitsemuksesta, kodinhoidosta ja muusta arjen hallinnasta ja näiden taitojen oppimisesta kiinnostuneet
  www.martat.fi/lounais-suomi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • SYLI ry:n logo

  Lounais-Suomen-SYLI ry

  Palvelut/toiminta

  • Vertaistukiryhmät
  • Neuvonta ja palveluohjaus
  • Yleisöluennot
  • Koulutuspalvelut
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Syömishäiriötä sairastavat
  • Syömishäiriötä sairastavien läheiset
  • Ammattilaiset
  www.syliin.fi

  • Vertaisryhmät syömishäiriöitä sairastaville
  • Vertaisryhmät syömishäiriötä sairastavien läheisille

  www.syliin.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen logo

  Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

  Palvelut/toiminta

  • Lapset puheeksi -keskustelut, lasten ja nuorten tunnetaitoryhmät, keskusteluapu, vertaisryhmätoiminta, Tunteet verkkoon -ryhmät
  • Nuorten nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja lopettamisen tuki (NIKO-projekti)
  • Lasten turvallisen aurinkokäyttäytymisen edistäminen (Aurinkoagentti 2.0 -toiminta)
  • Kurssit syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen
  • Ammattilaisten koulutukset
  • Järjestöjen palvelut eri alueille vievä terveysbussi (Touko-terveysbussi)
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Perheet, joissa vanhempi tai lapsi sairastaa syöpää
  • Nuoret, nuorten vanhemmat, nuorten kanssa toimivat ammattilaiset ja urheiluseurat (NIKO-projekti)
  • Varhaiskasvatuksen ammattilaiset (Aurinkoagentti 2.0 -toiminta)
  lounais-suomensyopayhdistys.fi

  • Keskusteluapua ammattilaisen kanssa perheille vanhemman tai lapsen sairastuessa syöpään
  • Keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa ammattilaisen kanssa nuorelle terveyden edistämiseen tai nikotiinituotteiden käyttöön liittyen

  www.lounais-suomensyopayhdistys.fi

  www.hymyahuuleen.fi

  • Lasten ja nuorten tunnetaitoryhmät
  • Valtakunnalliset Tunteet verkkoon -verkkoryhmät vanhempansa syöpään menettäneille lapsille ja nuorille
  • Vertaistukihenkilöitä aikuisille syöpää sairastaville tai heidän läheisilleen
  • Väestöliiton Hyvä kysymys -alustalla vertaisryhmächattejä 7–12-vuotiaille lapsille, joiden vanhempi sairastaa syöpää ja 13–17-vuotiaille nuorille, joiden vanhempi sairastaa syöpää

  www.lounais-suomensyopayhdistys.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Maria Akatemian logo.

  Maria Akatemia

  Palvelut/toiminta

  • valtakunnallinen, kestävää hyvinvointia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää yksilön ja yhteisöjen henkistä kasvua ja eettisesti kestävää ihmisyyttä.
  • keskeiset toiminta-alueet ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointi- ja työelämätoiminta sekä ammatilliset koulutuspalvelut.
  • Maria Akatemia on erikoistunut naiserityiseen työhön.

  Kohderyhmät

  • lapset ja vanhemmat
  • nuoret aikuiset
  • haastavat elämäntilanteetmariaakatemia.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • MIELI Lounais-Suomen mielenterveys ry:n logo

  MIELI Lounais-Suomen Mielenterveys ry / Turun kriisikeskus

  Palvelut/toiminta

  • Keskusteluapu kriisitilanteissa
  • Vertaisryhmät vaikeisiin elämäntilanteisiin joutuneille
  • Vertaistukihenkilötoiminta lapsen menettäneille
  • Koulutus- ja työnohjauspalvelut ammattilaisille
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Menetyksiä kohdanneet tai läheisiä menettäneet
  • Onnettomuuksien tai rikosten uhrit
  • Ihmissuhde- tai parisuhdekriisistä kärsivät
  • Seksuaali- tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneet
  • Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret
  www.turunkriisikeskus.fi      

  Kriisiapu

  Turun kriisikeskus tarjoaa apua ja tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin joutuneille. Palveluun voi hakeutua ilman lähetettä ja myös nimettömästi. Kriisiapua antavat sekä ammattilaiset että koulutetut vapaaehtoiset. Kriisiapu on suunnattu aikuisille ja yli 13-vuotiaille lapsille ja nuorille. Yhteystiedot: www.turunkriisikeskus.fi ja 040 822 3961.

  Turun kriisikeskuksen eroryhmä

  Vertaisryhmässä jaetaan eroon liittyviä kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Katsetta suunnataan myös kohti tulevaisuutta. Ammattilaisten ja koulutettujen vapaaehtoisten ohjaama eroryhmä on suunnattu erokriisissä oleville tai jo eronneille aikuisille.

  Yhteystiedot: www.turunkriisikeskus.fi ja 040 822 3961.

  • Keskusteluapua aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille kriisitilanteissa, kuten läheisen menetys, parisuhdekriisi, seksuaaliväkivalta, lähisuhdeväkivalta, maahanmuuttokriisi, ero, onnettomuus tai muu elämän muutostilanne
  • Yksilö- ja ryhmämuotoista tukea sekä pari- ja perhetapaamisia ammattilaisten tai koulutettujen vapaaehtoisten kanssa
  • Valtakunnallinen kriisipuhelin sekä Tukinet-verkkokriisikeskus

  www.turunkriisikeskus.fi

  • Koulutettu vapaaehtoinen tukihenkilö avohuollon tukitoimena lapselle tai nuorelle, tai kotoutumisvaiheessa olevalle maahanmuuttajalle.

  www.turunkriisikeskus.fi

  • Sururyhmät lapsensa menettäneille vanhemmille ja isovanhemmille
  • Lasten sururyhmä
  • Keho ja mieli -ryhmät maahanmuuttajille
  • Odottavien äitien ryhmä
  • Eroryhmä
  • Delfins-ryhmä lapsena koetun seksuaalisen väkivallan uhreille ja heidän läheisilleen
  • Löydä Oma Tarinasi -ryhmät omaa tietään etsiville nuorille
  • Löydä Omat Vahvuutesi -ryhmät aikuisille

  www.turunkriisikeskus.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Miessakit ry:n logo

  Miessakit ry

  Palvelut/toiminta

  • tukea ja opastusta miehille ero-ongelmien käsittelyyn ja niistä selviämiseen
  • apua isille masennusoireisiin tai niiden kohtaamiseen perheessä
  • apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille
  • apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille
  • työelämään keskittyvää mentoritoimintaa ja keskusteluryhmätoimintaa maahanmuuttajamiehille
  • sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä tukevia vertaistoimintoja miehille
  • vertaisryhmätoimintaa ja henkilökohtaista tukea vaikeassa elämäntilanteessa oleville yrittäjämiehille
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Eroa harkitsevat ja eronneet miehet
  • Väkivaltaa kokeneet ja käyttäneet miehet
  • Maahanmuuttajamiehet
  • Masennuksesta kärsivät isät ja isät ylipäätään
  • Ylivelkaantuneet yrittäjämiehet
  • Miehet
  • Miestyötä tekevät ja miehiä kohtaavat ammattilaiset ja opiskelijat
  www.miessakit.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton logo.

  MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry

  Palvelut/toiminta

  • Kaveri- ja Perhekummi- sekä Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta
  • Avoimet kohtaamispaikat Varsinais-Suomessa
  • Vertaisryhmätoiminta
  • Nuorisotoiminta: tukioppilastoiminta, ennaltaehkäisevä päihdetyö, mediakasvatus
  • Perhepalvelut: lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevä perhetyö, ympärivuorokautinen lasten kotihoito, valvotut tapaamiset, ammatillinen tukihenkilötoiminta ym.
  • Lastenhoitotoiminta
  • Koulutuspalvelut
  • Varsinais-Suomessa 66 paikallisyhdistystä ja toimintaa joka kunnassa
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Lapset, nuoret ja heidän perheensä
  varsinaissuomenpiiri.mll.fi  

  • Lasten ja nuorten puhelin ja chat, joihin voi ottaa yhteyttä missä tahansa mieltä askarruttavassa asiassa
  • Vanhempainpuhelin ja chat, joihin voi ottaa yhteyttä missä tahansa vanhemmuuteen liittyvässä asiassa
  • Facebookissa toimiva Turun Seudun Mamit (TSM) ryhmä kaikkien varsinaissuomalaisten äitien avoin kohtaamispaikka ja vertaistuen kanava, jossa saa myös ammatillista keskusteluapua
  • Keskusteluapu avoimessa kohtaamispaikkatoiminnassa

  www.mll.fi

  www.facebook.com/turunseudunmamit

  • Odottaville vanhemmille mm. Raskaustreffit, Vauvatreffit
  • Ryhmiä vauvaperheille mm. Tanssitan Vauvaa, Vauvahieronta, Vauvatreffit
  • Esikoisvauvan perheille mm. Kasvu Vanhemmuuteen -ryhmät
  • Vahvuutta Vanhemmuuteen -ryhmät
  • Yhdessä Vanhempana -parisuhdetoiminta
  • Ryhmiä murrosikäisten lasten vanhemmille
  • Avoimet vertaisryhmät eri kohderyhmille, kuten Jututtamot
  • ABC vanhemmuusryhmät ja perhetoiminta verkossa

  www.varsinaissuomenpiiri.mll.fi

  • Kaveritoiminta: Ennaltaehkäisevää toimintaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 6–17-vuotiaille lapsille ja nuorille
  • Nuorten tukihenkilötoiminta: Ehkäisevä avohuollollinen lastensuojelun tukitoimi varhaisen puuttumisen näkökulmasta 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille
  • Perhekummitoiminta: Ennaltaehkäisevää toimintaa odottaville ja pikkulapsiperheille
  • Ystäväksi maahanmuuttajaäidille-toiminta: Vapaaehtoistoimintaa maahanmuuttajaäitien kotoutumisen ja kielenoppimisen edistämiseksi
  • Ammatillinen tukihenkilötoiminta alle 18-vuotiaalle lapselle tai nuorelle. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen vapaa-aikana, edistää arjessa selviytymistä, rakentaa sosiaalista verkostoa sekä motivoida lasta tai nuorta harrastuksiin

  www.varsinaissuomenpiiri.mll.fi

  www.olettärkeä.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Mvkk:n logo

  Monikulttuurinen varhaiskasvatus, koulu ja koti ry

  Palvelut/toiminta

  • Vanhempien ja varhaiskasvatuksen/koulun välisen yhteistyön tukeminen: yksilöohjaus
  • Lasten tasapainoisen identiteetin syntymisen tukeminen: ryhmätoiminta, yksilöohjaus
  • Monikielisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen edistäminen: keskustelutilaisuudet ja vanhempainillat, yksilötapaamiset
  • Perheiden yhteenkuuluvuuden lisääminen mukavan yhdessä tekemisen kautta: leirit, retket, perhekerhot
  • Ala- ja yläkoulujen lisäresurssina toimiminen
  • Vanhempainyhdistystoiminnan tukeminen

  Kohderyhmät

  • Monikieliset ja -kulttuuriset lapset, nuoret ja heidän perheensä
  • Monikielisten oppilaiden parissa työskentelevät henkilöt
  • Turun ala- ja yläkoulut
  mvkk.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • Punaisen Ristin Nuorten turvatalon logo

  Nuorten Turvatalo Varsinais-Suomi, Suomen Punainen Risti

  Palvelut/toiminta

  • Kriisiapu / yöpyminen
  • Ohjaus ja neuvonta
  • Keskusteluapu
  • Läheisneuvonpito ja Akuuttineuvonpito
  • Verkostotyö
  • Näppis-keskustelu
  • Sekasin-chat
  • Palveluohjaus
  • Läheissovittelu ja perheasioiden sovittelu
  • Purkukeskustelut
  • Itsenäistyvien nuorten tuki
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmä

  • Lapset, nuoret ja lähiverkostot
  www.nuortenturvatalo.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • Pelastakaa Lapset ry:n logo

  Pelastakaa Lapset ry

  Palvelut/toiminta

  • Tukiperhetoiminta (SHL ja LSL mukaan)
  • Adoptioneuvonta ja adoption jälkeinen tuki
  • Perhehoito
  • Sijaishuolto (Suvilinna)
  • Perhekuntoutus (Suvikumpu)
  • Muut asiantuntijapalvelut
  • Ennaltaehkäisevät palvelut: Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta, Sporttikummitoiminta, Paikallisyhdistysten vapaaehtoistyö mm. Eväitä Elämään -ohjelma
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Tukea tarvitsevat lapset ja lapsiperheet
  www.pelastakaalapset.fi

  • Keskustelua mieltä askarruttavista asioista luotettavan aikuisen kanssa valtakunnallisessa nuorisotalo Netarissa

  www.netari.fi

  • Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta: Tukihenkilöt esim. kuuntelu- ja keskustelukumppaneita, lapsen harrastuskavereita tai apuna läksyjen teossa
  • Sporttikummitoiminta 4–17-vuotiaille: Vapaaehtoinen aikuinen, joka kannustaa lasta liikkumaan monipuolisesti ja tapaa lasta yhteisen tekemisen parissa. Tarvittaessa mukana lapsen harrastuksessa tai auttaa lasta harrastuksen aloittamiseen
  • Tukiperhetoiminta
  • Ammatillista tukihenkilötoimintaa kunnille, toteutetaan kotiin tehtävien palveluiden

  www.pelastakaalapset.fi

   

   

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Perhekuntoutuskeskus Lauste logo

  Perhekuntoutuskeskus Lauste

  Palvelut/toiminta

  • Sijaishuollon palvelut: perhehoito, laitoshoito, päihdekuntoutus, kiireelliset sijoitukset, jälleenyhdistämispalvelu ja erityinen huolenpito
  • Avohuollon tukitoimenpiteenä tehdyt sijoitukset
  • Koulupalvelut
  • Jälkihuoltopalvelut
  • Avopalvelut: kotona tehtävä työ, tukihenkilötoiminta, neuropsykiatrinen valmennus
  • Perheiden arviointi- ja kuntoutuspalvelut
  • Sijais- tai jälkihuollossa olevien nuorten työ- tai koulutuspolkujen tukeminen (Palvelukeskus Telakka)
  • Kokemuskumppanit lastensuojeluperheiden tueksi ja parantamaan palvelujen vaikuttavuutta (Asiakkaasta kumppaniksi -hanke)
  • Työnohjaus, koulutus- ja konsultaatiopalvelut
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Huostaanotetut, kiireellisesti sijoitetut tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetut lapset
  • Itsenäistymisvaiheessa olevat sijoitetut lapset
  • Jälkihuollon asiakkaat
  • Avohuollon palveluita tarvitsevat lapset ja perheet
  • Erityistä tukea tarvitsevat perheet
  www.lauste.fi

  • Ammattilaisten sekä kokemusasiantuntijoiden antamaa keskusteluapua lastensuojelun asiakasvanhemmille
  • Palvelut kunnan asiakkailleen hankkimia

  www.lauste.fi

  • Palvelukeskus Telakka: Vertaistukihenkilöiden tarjoamaa apua sijais- tai jälkihuollossa oleville nuorille suunnan löytämiseen työ- tai koulutuspolulla Varsinais-Suomessa
  • Ammatillista tukihenkilötoimintaa 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus. Tiivistä tukea arkeen, tavoitteena esim. koulunkäynnin tukeminen, arjen askareet tai yhdessä harrastaminen

  www.lauste.fi

  • Palvelukeskus Telakka: Apua sijais- tai jälkihuollossa oleville nuorille suunnan löytämiseen työ- tai koulutuspolulla Varsinais-Suomessa
  • Asiakkaasta kumppaniksi -hanke: Kokemuskumppaneiden tukea lastensuojelun piirissä oleville vanhemmille. Toimivat puolestapuhujana sekä tukevat vuorovaikutuksessa ammattilaisen ja vanhemman välillä. Vertaistukisuhteen solmimisesta päättää sosiaalityöntekijä

  www.lauste.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Sateenkaari Koto ry logo

  Sateenkaari Koto ry

  Palvelut/toiminta

  • Päivähoito ja perhetyö
  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Opetuskotitoiminta (avoin kohtaamispaikkamaahanmuuttajanaisille ja -lapsille, suomen kielen ja arjen taitojen opetusta sekä kulttuuritietoista palveluohjausta)
  • Kuntouttava työtoiminta
  • Vapaaehtois- ja vertaistoiminta
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Lapsiperheet
  • Maahanmuuttajaperheet
  www.sateenkaarikoto.fi

  • Maahanmuuttajaperheille, erityisesti kotiäideille
  • Keskusteluapua toteutetaan tapaamisissa, puhelimessa sekä opetuskotien toiminnassa

  www.sateenkaarikoto.fi

  • Vertaistukea pienryhmissä matalalla kynnyksellä maahanmuuttajaperheille ja -naisille opetuskodeissa ja Energiaa naisille -ryhmissä

  www.sateenkaarikoto.fi

  • Mentoritoimintaa maahan muuttaneille naisille. Toiminnalla edistetään maahan muuttaneiden naisten ja perheiden hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta omalla asuinalueellaan

  www.sateenkaarikoto.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • SOS Lapsikylän logo

  SOS-Lapsikylä

  Palvelut/toiminta

  • Sijaishuolto: perustason lastenkoti Kaarinan lapsikylässä (Kirre)
  • Perhehoito, myös kiireelliset sijoitukset
  • Jälkihuoltopalvelut
  • Laitosmuotoinen perhekuntoutus
  • Avopalvelut: kotiin tehtävä perhekuntoutus, tukiperhetoiminta, perhekumppanipalvelu
  • Asiantuntijapalvelut: lakimiespalvelut, koulutukset
  • SOS-kumppanuus: konsultatiivinen palvelu kunnille ja maakunnille
  • Ennaltaehkäisevä toiminta: Mummun ja vaarin tupa -toiminta perheille, Unelmista totta -harrastustuki (Turku, Kaarina), SOS-Kehittäjänuoret alueellinen ryhmä, Digitaaliset palvelut (Apuu-chat, LäksyApuu, LäxHjälpen, Let’s Chat, MentorApp)
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Huostaan otetut ja avohuollon tukitoimena sijoitetut lapset; lapset, joiden vanhempien jaksamisessa ja voimavaroissa haasteita; erityistä tukea tarvitsevat lapset
  • Perheet, joissa huostaanoton uhka tai jälleenyhdistämistä suunnitellaan
  • Lastensuojelun ammattilaiset
  • Turun ja Kaarinan alueen lapset, nuoret ja perheet sekä SOS-kehittäjänuoret Varsinais-Suomen alueelta
  www.sos-lapsikyla.fi

  • Apuu-chat 7–15-vuotiaille lapsille tilanteeseen, jossa kokee olonsa huolestuneeksi, turvattomaksi tai uhatuksi ja tarvitsee apua
  • Päivystää joka päivä klo 9–22
  • Ukrainankielinen Let’s chat, tukea sotaa paenneille lapsille ja nuorille ukrainaksi

  www.sos-lapsikyla.fi/apuu-chat/
  letschat.fi
  tietoa Let’s chatistä suomeksi 

  • Vertaistapaamiset sijaisvanhemmille
  • Ylitse MentorApp: viestipohjainen sovellus, joka yhdistää vertaismentorin ja ongelmia läpi käyvän ihmisen

  www.sos-lapsikyla.fi

  • Tukiperhetoiminta

   

  www.sos-lapsikyla.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Punainen Risti Varsinais-Suomen piirin logo

  Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri

  Palvelut/toiminta

  • Lasten leirit
  • LäksyHelppi-toiminta
  • Kotoutumista tukeva toiminta (kielikerho)
  • Ystävätoiminta
  • Harrastustoiminta (kerhot, ensiapuryhmät)
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Lapset, nuoret ja heidän perheensä
  www.punainenristi.fi/varsinais-suomi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • Suomen Uusperheiden Liitto ry:n logo

  Suomen Uusperheiden Liitto ry

  Palvelut/toiminta

  • Vertaisryhmät uuspareille
  • Parisuhdekurssit uuspareille
  • Uusperheneuvojakoulutus ammattilaisille
  • Luennot uuspareille ja ammattilaisille
  • Uusperheneuvonta ja -konsultaatio
  • Perhelomat ja -tapahtumat
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Kaikki uusperheen jäsenet
  • Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset
  www.supli.fi

  • Uusperheneuvontaa puhelimitse ja etäyhteydellä uusperheellisyyteen liittyvissä tilanteissa, neuvojina toimivat uusperheneuvojakoulutuksen käyneet uusperheneuvojat
  • Vertaistukipuhelin, puhelimessa päivystää uusperheellinen, Suplin kouluttama vertaisohjaaja

  www.supli.fi

  • Voimaa uusperheen arkeen -kurssit uuspareille
  • Voimaa uusperheen arkeen -teemaillat
  • Vertaistoimintaa myös verkossa
  • Bonusvanhemmuus-chat
  • Vertaistukipuhelin, puhelimessa päivystää uusperheellinen, Suplin kouluttama vertaisohjaaja

  www.supli.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Suomen Valkonauhaliiton logo

  Suomen Valkonauhaliitto

  Palvelut/toiminta

  • Yksilökeskustelut etäyhteyksin
  • Perheasioiden sovittelu etäyhteyksin
  • Seminaarit
  • Ryhmämuotoista vertaistoimintaa

  Kohderyhmät

  • Päihde- ja mielenterveysongelmaiset sekä ongelmista kärsivien läheiset
  • Avo/avioeron kokeneet tai eroa harkitsevat
  • Erilaisista riippuvuuksista kärsivät
  www.suomenvalkonauhaliitto.fi

  • Ryhmämuotoista toimintaa
  • Keskustelun lisäksi esim. kirjallisuus-, taide- ja musiikkiterapiaa sekä elämänkertakirjoittamista
  • Kohderyhminä päihde- ja mielenterveysongelmaiset sekä ongelmista kärsivien läheiset, erilaisista riippuvuuksista kärsivät sekä avo-/avioeron kokeneet

  www.suomenvalkonauhaliitto.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Tukenasi ry:n logo

  Tukenasi ry

  Palvelut/toiminta

  • Tukihenkilötoiminta, koutsaus ja verkostotyö
  • TUAS – Tukea asumiseen
  • Oma Koutsi – Tukea kohti tutkintoa ja työelämää

  Kohderyhmät

  • Itsenäistymisessä ja omilleen muutossa tukea tarvitsevat nuoret (18–25 v.)
  • Opiskelussa ja työelämään siirtymisessä tukea tarvitsevat nuoret (17–29 v.)
  www.tukenasi.fi

  • TUAS – Tukea asumiseen: tukihenkilötoimintaa itsenäistyville 18–25-vuotiaille nuorille
  • Oma Koutsi: valmennusta 17–29-vuotiaille nuorille, joilla haasteita opinnoissa tai työelämään siirtymisessä

  www.tukenasi.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Turun 4H yhdistyksen logo

  Turun 4H-yhdistys ry

  Palvelut/toiminta

  • Kerho- ja leiritoiminta
  • Taito- ja taidekurssit
  • Nuorten työllistämistoiminta
  • 4H-yrityskurssit
  • Halisten nuorisotilatoiminta Huudi
  • Lastenhoito- ja lemmikkienhoito
  • Kotisiivous ja pihatyöpalvelu
  • Vapaaehtoistoiminta
  • Viljelypalstojen välitys
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Lapset, nuoret ja perheet
  www.turku.4h.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • Tuentu logo

  Turun ensi- ja turvakoti ry

  Palvelut/toiminta

  • Turun ensikoti
  • Ensikodin avopalveluyksikkö
  • Pidä kiinni® ensikoti Pinja
  • Pidä kiinni® avopalveluyksikkö Olivia
  • Turun Turvakoti ja nettiturvakoti
  • Lähisuhdeväkivaltatyö Pilari
  • Tapaamispaikka Tenavatupa
  • Eroauttamistyö Silta
  • Perheryhmäkoti
  • Rikosuhripäivystys
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Vahvaa tukea tarvitsevat vauvaperheet ja vauvaa odottavat perheet
  • Päihdeongelmaiset raskaana olevat naiset ja vauvaperheet
  • Väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneet ja väkivaltaa käyttävät aikuiset ja lapset
  • Lapset, nuoret ja etävanhemmat
  • Eroa harkitsevat, eronneet lapsiperheet
  • Alaikäiset pakolaisnuoret
  • Rikosten uhrit, läheiset ja rikosasiassa todistavat
  www.tuentu.fi

  Apuaeroon.fi

  Sivustolle on koottu tietoa erosta ja lapsen huomioimisesta erotilanteessa. Sivustolta löytyy mm. verkkopelejä lapsille ja nuorille, vanhemmuussuunnitelma lapsen asioiden sopimisesta sekä Apua eroon – chat. Palveluhaulla voi hakea oman alueensa eropalveluita.

  Apuaeroon.fi

  Eroauttamistyö Silta

  Yksilö-, pari- ja perhemuotoista luottamuksellista keskustelutukea eroa pohtiville tai eronneille vanhemmille ja heidän lapsilleen. Yhteystiedot: www.tuentu.fi  050 477 5576 ja 050 476 2990

  Erovertaisryhmät
  Aikuisille ja lapsille suunnatuissa erovertaisryhmissä on mahdollisuus käsitellä eroon liittyviä kokemuksia. Aikuisten ryhmässä vanhemmat saavat tukea erosta selviämiseen vertaisuutta hyödyntäen. Lasten erovertaisryhmissä lapsia tuetaan käsittelemään vanhempien eroa omista kysymyksistä käsin ja vertaisuutta hyödyntäen. Vertaisryhmä tarjoaa lapsille tilan ja paikan käsitellä vanhempien eroa ilman lojaliteettiristiriitaa ja tukee lasta hyväksymään vanhempien eron osaksi omaa elämäänsä. Yhteystiedot: www.tuentu.fi 050 575 6229

  • Ammattilaisten antamaa lyhytkestoista apua väkivallan tai sen uhan käsittelyyn yksilö-, pari- ja perhetyöskentelyssä väkivaltaa käyttäneille tai väkivallalle altistuneille aikuisille tai lapsille
  • Perheen eri osapuolille mahdollisuus pohtia eron herättämiä ajatuksia, tunteita ja käytännön asioita ammattilaisen kanssa
  • Asiakkaaksi voi hakeutua yksin, yhdessä toisen vanhemman kanssa tai koko perheenä

  www.tuentu.fi

  www.nettiturvakoti.fi

  • Vertaisryhmätoiminta väkivaltaa kokeneille naisille
  • Eroneuvoillat, eronneille ja eroa harkitseville

  www.tuentu.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Icehearts logo

  Turun Icehearts ry

  Palvelut/toiminta

  • Pitkäkestoista ja ammatillista kasvun tukea joukkueurheilun keinoin lapsille, joista on erityinen huoli
  • Jokainen joukkue 12 vuotta kestävä yhteinen matka

  Kohderyhmät

  • Lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä
  www.icehearts.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • Turun NMKY – YMCA Turku -logo

  Turun NMKY – YMCA Turku

  Palvelut/toiminta

  • NMKY-Tukiasunnot TASKU
  • Nuorten kohtaamispaikka – TOIVO
  • Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaus
  • Ohjaajakoulutustoiminta nuorille
  • Musiikki- ja liikuntakasvatus
  • Katusovittelu
  • Kiusaamista ehkäisevä työ kouluissa
  • Leiritoiminta
  • Isä-lapsi- ja perhetoiminta
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Kouluikäiset lapset
  • Nuoret sekä itsenäistyvät ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja nuoret aikuiset
  • Lapsiperheet
  • 20–40-vuotiaat maahanmuuttajat
  • Päihde- ja mielenterveysongelmaiset nuoret aikuiset
  www.ymcaturku.fi

  • Keskusteluapua maahanmuuttajille intensiivisen palveluohjauksen keinoilla. Rinnalla kulkemista ja ohjausta muutoksen tai kriisin keskellä.
  • Nuorten kohtaamispaikka Toivo: kohtaamisia, tukea ja ohjausta 17–28-vuotiaille nuorille aikuisille Mahdollisuuksia keskustella ohjaajan kanssa kahden sekä yhdessä muiden nuorten kanssa itselle tärkeistä asioita. Kohtaamispaikkatoimintaan voi osallistua voi myös Discord-palvelimella

  www.ymcaturku.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n logo

  Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry

  Palvelut/toiminta

  • Vertaistuki
  • Koulutukset, luennot ja seminaarit
  • Kerho- ja harrastetoiminta
  • Leiri- ja virkistystoiminta
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Autismikirjon ja ADHD-henkilöt (kaikki ikäryhmät) sekä heidän läheisensä
  www.aistiyhdistys.fi

  • Avoimia ryhmiä autismikirjon ja ADHD-henkilöille sekä heidän läheisilleen (vanhemmat, puolisot, isovanhemmat)

  www.aistiyhdistys.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • YVPL logo

  Turun Seudun Yksinhuoltajat ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

  Palvelut/toiminta

  • Eroinfopuhelin
  • Neuvontaa lakiasioissa
  • Vertaistukitoiminta
  • Kerhotoiminta
  • Leiri- ja virkistystoiminta
  • Koulutus
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Eronneet tai eroa harkitsevat vanhemmat
  • Yhden vanhemman perheiden kaikki perheenjäsenet, yksin odottavat
  www.turunseudunyh.fi www.yvpl.fi

  Eroinfopuhelin 020 774 9800

  Valtakunnalliseen numeroon voi soittaa, kun haluaa keskustella ammattilaisen kanssa mm. elatusavusta tai lapsen asumiseen, huoltoon ja tapaamisiin liittyvistä asioista. Palvelu on maksullista (0,08 €/puhelu + 0,17 €/min).

  Vanhempien eron ABC-ilta  

  Illan tarkoituksena on tarjota tukea ja tietoa vanhemmille erotilanteessa lapsia koskevissa asioissa. Illassa käsitellään lapsen huoltoa, asumista, tapaamisia sekä elatussopimuksia koskevia asioita. Mukana järjestön työntekijä ja juristi. Yhteystiedot: www.yvpl.fi ja 040 541 5294. 

  Hyvä ero -ryhmä  

  Ryhmä auttaa osallistujia ymmärtämään omaa eroprosessiaan ja siihen liittyviä tekijöitä. Ryhmä on suunnattu jo eronneille aikuisille. Ryhmiä järjestetään Turussa ja lähiympäristössä. Lastenhoito järjestetty. Yhteystiedot: www.yvpl.fi ja 040 541 5294 Maksullinen. 

  YH-olohuoneet
  YH-olohuoneet on tarkoitettu yksin- ja yhteishuoltajavanhemmille sekä heidän lapsilleen. Olohuoneessa voi viettää aikaa ja keskustella muiden vastaavassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Toimintaa järjestävät koulutetut vapaaehtoiset. Yhteystiedot: www.turunseudunyh.fi

  • Alueelliset vaihtuvat teemalliset vertaisryhmät vanhemmille eroon liittyen
  • Hyvä ero -ryhmä eronneille vanhemmille eroprosessin käsittelyn tueksi

  www.turunseudunyksinhuoltajat.com

  www.yvpl.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Turun Valkonauhan logo

  Turun Valkonauha ry, Kaikkien Naisten Talo

  Palvelut/toiminta

  • Tukea paperittomille ihmisille, jotka uhassa jäädä yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle
  • Ohjausta ja neuvontaa oleskelulupiin liittyvissä asioissa (turvapaikka, työ- ja opiskelu, sekä muu oleskelulupa)
  • Palveluohjausta paperittomille ihmisille uskontoon, etnisyyteen taikka seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta

  Kohderyhmät

  • Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, joilla ei oleskelulupaa tai turvapaikkaa
  www.kaikkiennaistentalo.fi/

  • Tukea paperittomille ihmisille
  • Palveluohjausta paperittomille ihmisille uskontoon, etnisyyteen taikka seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta

  www.kaikkiennaistentalo.fi/

  • Vertaistukiryhmiä paperittomille toimijuuden edistämiseksi
  • Kokemusasiantuntijatoiminta, kahden vertaisen välinen toiminta

  www.kaikkiennaistentalo.fi/

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n logo

  Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

  Palvelut/toiminta

  • Tietoa ja tukea mielenterveys- ja päihdeomaisille sekä perheille
  • Keskustelutuki ja vertaistuki
  • Lapset puheeksi -keskustelu ja Vertti-toiminta perheille, joissa vanhemmalla mielenterveysongelmia
  • Kurssit
  • Tukihenkilöitä kaikenikäisille
  • Yleisöluennot ja teemaillat
  • Virkistystoiminta
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Mielenterveys- ja päihdeomaiset sekä perheet
  www.vsfinfami.fi

  • Ammattilaisten antamaa keskusteluapua mielenterveys- ja/tai päihdeomaisille
  • Kaikille, joilla huoli läheisen tai perheenjäsenen mielenterveydestä tai päihteiden käytöstä

  www.vsfinfami.fi

  • Vertaisryhmiä monille ryhmille: perheille, puolisoille, omaisille, joilla on huoli omasta jaksamisesta ja tarvitsevat tietoa, kun läheisellä on mielenterveys- tai päihdeongelmia
  • Omaisneuvonnassa mahdollisuus saada vertaisomainen tapaamiseen mukaan

  www.vsfinfami.fi

  • Tukihenkilöitä kaikille yli 7-vuotiaille mielenterveys- ja päihdeomaisille ja läheisille (lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset) 

  www.vsfinfami.fi  

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry:n logo

  Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys ry

  Palvelut/toiminta

  • Perhe- ja pariterapia- ja työnohjauspalvelut
  • Perhe- ja pariterapiakoulutukset
  • Vaikuttamistyö ja jäsentapahtumat
  • Palvelutuottajarekisteri terapia- ja työnohjauspalveluista

  Kohderyhmät

  • Perhe- ja pariterapiaa sekä työnohjausta tarvitsevat
  • Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset
  www.vspy.fi
  Lue lisää Lue vähemmän
 • VSLJ logo

  Varsinais-Suomen Sijaisperheet Silava ry

  Palvelut/toiminta

  • Vertaistuki
  • Virkistystoiminta
  • Koulutustoiminta

  Kohderyhmät

  • Perheet, joihin on sijoitettu lapsia
  • Ammattilaiset
  Lue lisää Silavan toiminnasta tästä linkistä.

  • Vertaisryhmiä vanhemmille, jotka toimivat sijaisvanhempina

  www.silava.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Yhteiset Lapsemme ry:n logo

  Yhteiset Lapsemme ry

  Palvelut/toiminta

  • Vertaistoiminta adoptiovanhemmille ja -perheille
  • Adoptiovalmennuskurssit
  • Adoptiokuraattoritoiminta
  • Adoptoidun ääni -podcast
  • Koulutus- tapahtuma- ja seminaaritoiminta
  • Kehittämishankkeet ja vaikuttaminen
  • Kotouttava toiminta
  • Ole rohkea ja reilu -työpajat
  • Moninaisuuskoulutukset
  • Tienoo.fi -kotoutumisen mobiilisovellus
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Ulkomailta adoptoineet perheet
  • Adoptionhakijat
  • Adoptoidut
  • Sijaishuollon asiakkaat
  • Monikulttuuriset ja maahanmuuttajaperheet
  • Sosiaali-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset
  • Päiväkodit, koulut ja työyhteisöt
  www.yhteisetlapsemme.fi

  • Adoptioperheiden perhekerho

  www.yhteisetlapsemme.fi

  • Adoptiokuraattorin antamaa keskusteluapua sekä neuvoja kaikissa adoptioon liittyvissä asioissa
  • Adoptiosta kiinnostuneille sekä adoptio-odotuksen eri vaiheissa oleville hakijoille, adoptiovanhemmille, adoptoiduille ja heidän läheisilleen sekä ammattiryhmille, jotka työskentelevät adoptioon liittyvien asioiden parissa

  www.yhteisetlapsemme.fi

  Lue lisää Lue vähemmän
 • Äimä ry:n logo

  Äimä ry

  Palvelut/toiminta

  • Vertaistukea synnytyksen jälkeiseen tai raskauden aikaiseen masennukseen ja vauva-ajan psykooseihin vertaisryhmissä, tapaamisissa, puhelimitse tai chatissä
  • Myös digipalveluita

  Kohderyhmät

  • Synnytyksen jälkeiseen tai raskauden aikaiseen masennukseen ja vauva-ajan psykooseihin sairastuneet äidit sekä perheet ja läheiset
  www.aima.fi    

  • Avoin vertaistukiryhmä kaikille pienen vauvan tai lapsen äideille, joilla on todettu synnytyksen jälkeinen masennus tai oma jaksaminen huolestuttaa
  • Vertaistukiäititoimintaa ja etävertaistukiäititoimintaa lasta odottaville tai pienen vauvan äideille, joita oma vointi ja jaksaminen mietityttää

  www.aima.fi

  Lue lisää Lue vähemmän

Lastensuojelujärjestöjen palvelupaketti

Kokoamme jäsenjärjestöjemme alueen toiminnan ja palvelut sähköiseen palvelupakettiin.

VSLJ:n jäsenyys

Onko järjestönne VSLJ:n jäsen tai haluaisitteko liittyä osaksi kasvavaa joukkoa?