Ajankohtaisia Palvelutietovaranto-uutisia järjestöille

Julkisten palveluiden luokitus muuttuu

VSLJ on ollut mukana valtakunnallisessa PTV-palveluluokitusten kehittämistyössä, jossa PTV-palveluluokituksia on pyritty muokkaamaan järjestöystävällisemmiksi. Julkisten palveluiden luokitus päivittyy 31.10. Julkisten palveluiden ja järjestöpalveluiden luokitukseksi. Noin 40 palveluluokan nimeä ja yli 100 palveluluokan kuvausta on muutettu kattamaan myös järjestöjen palvelut. Kaikki muutokset löydät täältä.

Jokaisen järjestön tulisi tarkistaa muutosten vaikutukset omiin palvelukuvauksiin 31.10. jälkeen. Samalla on hyvä käydä läpi muutkin aiemmat kirjaukset uusin silmin. Palvelun julkaisemisen lisäksi myös tekstin laatu ja asiakaslähtöisyys kannattaa vielä tarkistaa yhdessä viestinnästä vastaavan kanssa.

Suomi.fi PTV-ohjeistukset järjestöille

Syksyn aikana tuotetaan järjestöjä varten myös erillinen ohje palveluluokituksen käyttöön. Ohje julkaistaan Suomi.fi-sivulla: Miten järjestöt pääsevät osaksi Palvelutietovarantoa.

Suomi.fi järjestää 15.11. klo 9-11 PTV-koulutuksen järjestöille. Lisätietoa koulutuksesta Suomi.fi-sivuilta: Palvelutietovarannon tulevat koulutukset ja klinikat.

Aiempien koulutusten tallenteet löydät täältä.

Mikäli PTV on järjestössänne vielä vieras asia, on hyvä lähteä liikkeelle eOppivan PTV-ajokortista.

VSLJ:n tuki Palvelutietovaranto-asioissa

VSLJ on tukenut jäsenjärjestöjä PTV-asioissa vuodesta 2022 järjestämällä mm. koulutuksia sekä tiedottamalla ajankohtaisista muutoksista. Vuoden 2023 aikana jäsenjärjestöt ovat voineet varata itselleen Teams-klinikan omiin tarpeisiinsa.

Jatkamme jäsenjärjestöjen tukemista kaikissa PTV-kysymyksissä viestitse, puhelimitse, Teams-klinikoilla sekä jäsenjärjestöjen perhekeskuskehittämisen tapaamisissa. Jos teillä pohditaan vielä alkuun pääsemistä, avainsanojen valintaa tai vaikka jo tehtyjen kuvausten laatua, olkaa yhteydessä koordinaattori Salli Siltaseen: salli.siltanen@vslj.fi.