Aluevaltuutetut ja lastensuojelujärjestöt aloittavat yhteistyön Varsinais-Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdeksän Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettua aloittaa yhteistyön Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) kanssa. Tavoitteena on Suomen lapsiystävällisin hyvinvointialue. Täysin uudenlaisessa vaikuttajakummitoiminnassa tehdään yhteistyötä yli puoluerajojen.

Omia valtuustoryhmiänsä edustavien vaikuttajakummien ja alueen lastensuojelujärjestöjen yhteistyön perustana on sitoutuminen alueellisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kumppanit jakavat näkemyksen siitä, että hyvinvointialue on rakennettava alusta lähtien lapsen oikeuksia vahvistavaksi. Yhteistyössä pyritään edistämään lapsiystävällistä päätöksentekoa, lasten ja nuorten äänen esiin tuomista sekä ajankohtaisten havaintojen ja tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. 

— Jotta jokainen alueen lapsi ja nuori voisi hyvin, tarvitaan uudenlaisia yhteistyön muotoja ja rakenteita. On lasten edun mukaista pyrkiä löytämään raja-aitojen sijaan yhdyspintoja, toteaa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toiminnanjohtaja Miia Hänninen.

Vaikuttajakummeja ovat Sanna Vauranoja (Kokoomus), Jouni Mutanen (Keskusta), Sofia Virta (Vihreät), Piia Elo (SDP), Timo Furuholm (Vasemmistoliitto), Åsa Gustafsson (RKP), Laura Kaarniharju (Perussuomalaiset), Jouni Lehikoinen (KD) ja Laura Riski (Liike Nyt). Edustettuina ovat kaikki Varsinais-Suomen aluevaltuuston puolueet.

— Edustamme kukin eri puoluetta, mutta alueen lasten ja nuorten asiat ovat meistä jokaiselle keskeisiä. Yhteinen tahtotilamme on luoda Varsinais-Suomesta lapsiystävällisin hyvinvointialue, kommentoivat vaikuttajakummit.

Lasten ja nuorten palvelut ovat alueella osittain pirstaloituneita ja myös yhdenvertaisuuteen alueen sisällä tulee kiinnittää huomiota. Uusien toimintamallien ja rakenteiden luomisen edessä on muistettava, että myös hyvinvointialueita velvoittaa Lapsen oikeuksien sopimus. 

Sopimukseen sisältyy jo itsessään paljon sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä velvoitteita, mutta yleisperiaatteet tulee huomioida kaikissa lapsia koskevissa asioissa. Lapsen oikeudet eivät kuitenkaan toteudu itsestään, vaan vaativat aktiivisia toimia. Valmiiden toimintamallien lisäksi on kyettävä luomaan myös uudenlaisia, mahdollisimman vaikuttavia ja tehokkaita ratkaisuja lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteisiin. 

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen jäsenjärjestöt kohtaavat vuosittain kymmeniätuhansia lapsia, nuoria ja perheitä. VSLJ:n kautta vaikuttajakummeille pystytään välittämään ajankohtaista tietoa ja havaintoja lasten ja nuorten arjesta. Järjestön tiedekumppanit, Heidekenin tiedekummit, taas toimivat portteina tutkittuun tietoon. 

Hyvinvointialueen tiedon hyödyntämisen ja päätöksenteon tukemisen lisäksi vaikuttajakummitoiminnan yhteistyön muotoja voivat tulevaisuudessa olla esimerkiksi yhteisesti tuetut lapsen oikeuksia edistävät valtuustoaloitteet. Vaikuttajakummit ja lastensuojelujärjestöt odottavat innolla täysin uudenlaista yhteistyötä alueen lasten hyväksi.

Lisätietoja:
Miia Hänninen, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
puh. 044 5355 131
miia.hanninen@vslj.fi