Anna ääni lapselle kuntavaaleissa 2021!

Kuntavaaleissa 18.4.202tehdään isoja päätöksiä siitämillaista tulevaisuutta kohti Suomi suuntaa koronapandemian jälkeen. Viime vuosi on syventänyt kuntien ennestäänkin vaikeaa taloustilannetta, ja paineita leikkauksiin on valtion tukitoimista huolimatta. Jos talouden tasapainoa haetaan leikkaamalla lasten, nuorten ja perheiden palvelujen laadusta, kriisin jäljet näkyvät vielä vuosikymmenten päästä sekä kuntalaisten hyvinvoinnissa että kuntataloudessa. 

Lapsi- ja perhejärjestöt ovat koonneet voimansa yhteisen Anna ääni lapselle -kampanjan taakse varmistaakseen, etteivät kunnat leikkaa lasten hyvinvoinnista tulevalla valtuustokaudella. Kampanjaan voi osallistua kuka tahansa lasten hyvinvoinnista kiinnostunut yksityishenkilö, kuntavaaliehdokas tai organisaatio tilaamalla, levittämällä ja hyödyntämällä kampanjan vaikuttamismateriaalejaKuntavaaliehdokkaat voivat myös julkisesti sitoutua kampanjan tavoitteisiin, jolloin he saavat käyttöönsä kampanjassaan, verkkosivuilla ja somessa hyödynnettävää materiaalia sekä hyviä esimerkkejä lapsiystävällisestä päätöksenteosta. 

Kuntavaaleissa 18.4.2021 on valittava päättäjiä, jotka huolehtivat lasten edun toteutumisesta talouden paineista huolimatta. Säästö lapsen peruspalveluiden laadusta nyt käy tulevaisuudessa kalliiksi –niin hyvinvoinnin kuin kuntataloudenkin näkökulmasta. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat suoraan siihen, miten lapsi voi, millaiseksi aikuiseksi hän kasvaa ja millaisia mahdollisuuksia hänellä on tulevaisuudessaSilloin, kun talouon tiukalla, on erityisen tärkeää turvata lapsille hyvät eväät elämään. 

Anna ääni lapselle -kampanjan kuntapoliittiset tavoitteet: 

1. Lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet tulee varmistaa kunnan valinnoilla

Kunta, joka lisää toimillaan päämäärätietoisesti lasten yhdenvertaisuutta, on hyvä paikka kasvaa. Kunnalla ja sen tuottamilla palveluilla on suuri vaikutus siihen, miten lapsi kasvaa osaksi yhteiskuntaaLapsille hyvä kunta tarjoaa tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa, huolehtii perheiden palveluista sekä huomioi päätöksenteossaan erilaiset perheet, lapsiryhmät ja elämäntilanteet. 

2. Lapset ja nuoret ovat kuntalaisia ja heitä täytyy kuunnella 

Lapset ja nuoret ovat kunnan asukkaita. Heidän mielipiteellään on merkitystä, ja heillä on myös oikeus siihen, että heitä kuunnellaan heitä koskevissa päätöksissä. Lasten osallistamiseen kuntapolitiikassa on monia hyväksi havaittuja menetelmiä, joita kampanja tulee esittelemään. Näitä ovat esimerkiksi osallistava budjetointi, nuorisovaltuuston toiminta sekä eri lapsiryhmien kuuleminen palveluissa ja osana päätöksentekoa. 

3. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadusta ei saa säästää

Kunnat ovat säästöpaineissa jo nyt kohdistaneet leikkauksia perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen resursseihin. On kestämätöntä, että lasten ja perheiden välille syntyy eriarvoisuutta asuinpaikan perusteella. Jokaisen perheen tulisi voida luottaa siihen, että lähikoulun tai -päiväkodin palvelut ovat laadukkaita ja niissä on riittävä ja koulutettu henkilökunta, sopivan kokoiset lapsiryhmät ja puhdas sisäilma. 

4. Lapsivaikutusten arviointi on tiedolla johtamista

Kunnan päätöksillä on aina suoria tai välillisiä vaikutuksia lapsiin. Liian usein käy niin, että useat erilliset päätökset yhdessä vaikuttavat lasten tai perheiden arkeen ennakoimattomasti. Juuri nyt kaikkien päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on erityisen keskeistä, jotta koronapandemian pitkäaikaiset, negatiiviset vaikutukset voidaan torjua. Lapsivaikutusten arviointiin on tarjolla paljon materiaalia ja hyväksi havaittuja työkaluja, joita Anna ääni lapselle -kampanja nostaa kevään aikana esille. 

Anna ääni lapselle -kuntavaalikampanjassa on mukana 35 järjestöä ja sitä koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto. Kampanja on poliittisesti sitoutumaton ja tähtää ainoastaan lasten hyvinvoinnin varmistamiseen.  

Lasten vaalipaneeli 17.2.2021 

Anna ääni lapselle -kampanja järjestää yhdessä Helsingin Sanomien Lasten uutisten kanssa vuoden tärkeimmän kuntavaalipaneelin, Lasten vaalipaneelin! Mukaan ovat ilmoittautuneet Li Andersson (Vas.), Sari Essayah (KD), Harry Harkimo (Liik.), Anna-Maja Henriksson (RKP), Sanna Marin (SDP), Jussi Halla-Aho (PS), Maria Ohisalo (Vihr.), Petteri Orpo (Kok.) sekä Annika Saarikko (Kesk.). Paneelissamme kysymykset kysyvät lapset ja juontajana toimii Lasten uutiset. 

Lasten vaalipaneeli järjestetään koronaturvallisesti hybridimuotoisesti Helsingin keskustakirjasto Oodissa 17.2.2021 klo 14:3015:30, ja se striimataan Helsingin Sanomien Lasten uutisten kanavissa. 

Lue lisää: www.lskl.fi/aanilapselle tai seuraa kampanjaa Twitterissä: @AaniLapselle. Kampanjaan mukaan voi ilmoittautua täällä: www.lyyti.fi/reg/anna_aani_lapselle