Hae terveyden edistämisen määrärahaa 14.6. mennessä

Terveyden edistämisen määräraha on lakisääteinen hankeraha, jonka tavoitteena on tukea terveyden edistämistä sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyä ja vähentämistä. Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia kunnille, hyvinvointialueille, järjestöille, säätiöille ja muille toimijoille. Vuoden 2025 määrärahakehys on 11 300 000 euroa. Hakuaika on 13.5.-14.6.2024.

Vuoden 2025 hanke-ehdotuksen tulee kohdistua yhteen seuraavista painopisteistä:

•    Hyvinvointijohtaminen ja ehkäisevä päihdetyö
•    Huumevalistustyö
•    Nuorten katuväkivallan ehkäisy
•    Iäkkäiden sekä omaishoitajien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen

Ehdotus voi kuitenkin käsitellä myös muiden painopisteiden sisältöjä.

Terveyden edistämisen määrärahalla rahoitetaan kokeilu- ja kehittämishankkeita, joissa tavoitteena on terveyden edistämisen toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen. Terveyden edistämisen määräraha on tarkoitettu enemmän kehittämishankkeille kuin puhtaasti tutkimushankkeille. Interventiotutkimushankkeet ovat tyypillisesti kuitenkin voineet saada rahoitusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Lisätietoja painopisteistä, hanke-ehdotuksen valmistelusta ja hakemisesta THL:n sivuilla.