IdiXii – pelillinen sovellus nuorten itsetuntemuksen tarkasteluun

VSLJ:n Linkki-toiminta on kehittänyt yhteistyössä ScholarBearin kanssa nuorille suunnatun IdiXii-sovelluksen. Pelillisessä sovelluksessa nuori voi tarkastella omaa elämäänsä ja vahvuuksiaan. Maksuton sovellus löytyy Google Playsta ja App Storesta, eikä sen käyttö edellytä rekisteröitymistä.

Sovellus on laadittu osaksi myöhemmin julkaistavaa yläkouluikäisten IdiXii-vertaisryhmämenetelmää, mutta se toimii myös täysin itsenäisenä omana kokonaisuutenaan. Sitä voi hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi nuori itsekseen, kaverin tai aikuisen kanssa taikka nuorten pienemmissä tai suuremmissa ryhmissä, kuten koululuokassa. IdiXii on kehitetty tukemaan itsetuntemusta, omia vahvuuksia ja tulevaisuuden haaveita. Suunnittelussa on ollut mukana eri-ikäisiä nuoria, ja heiltä tulleet IdiXet on saatu matkalle mukaan.

Teemat

IdiXiissä pelaaja kulkee tähtikartastolla etsimässä ja löytämässä vastauksia elämän tärkeisiin asioihin. Sovelluksen minipelit liittyvät nuoren oman elämän eri aihealueisiin, joita ovat:

  • Voimavarojen tunnistaminen
  • Arjen vastuuaskareiden ja onnenhetkien tasapainottaminen
  • Elämänvaiheet lapsuudesta tulevaisuuteen
  • Arvot ja niiden mukainen elämä
  • Sosiaalinen verkosto
  • Ystävyys- ja seurustelusuhteet
  • Tunteiden tunnistaminen ja merkitys
  • Sosiaalisen median käyttö osana muuta elämää
  • Tulevaisuus ja unelmat

Minipelien vastauksia on mahdollista käydä tarkastelemassa ja muokkaamassa jälkikäteen. Tämä mahdollistaa asioihin palaamisen esimerkiksi ryhmätilanteessa tai myöhemmin aikuisen kanssa. Muokkaamisen mahdollisuus ottaa myös huomioon nuoruuden kasvu- ja kehitysvaiheen, jolloin ajatukset omasta elämästä ja asioista voivat muuttua nopeastikin.

Lisätoiminnot

Sovellus ohjaa tunnistamaan omia vahvuuksia osana minipelejä. Sovelluksen vahvuuksien tunnistamisen ja tallentamisen toimintoa voi kuitenkin hyödyntää myös pelaamatta minipelejä. Vahvuuksien tunnistaminen on paitsi mukavaa myös hyödyllistä: vahvuuksiaan käyttävät ihmiset ovat yleensä tyytyväisempiä kuin ne, joiden vahvuudet ovat löytämättä. IdiXiissä on valmiina 150 eri vahvuutta, mutta niitä voi keksiä itse lisää.

Samaan tapaan pelaamatta minipelejä toimivat myös sovelluksen rentoutus- ja tietoisuusharjoitukset, joita on yhteensä yhdeksän eli jokaisesta minipelin teemasta omansa. Rentoutus- ja tietoisuusharjoitukset ovat kuunneltavissa sovelluksesta, mutta ne ovat myös itse luettavissa teksteinä. Näin harjoituksia voi toteuttaa esimerkiksi ryhmä- tai luokkatilanteessa ohjaajan tai opettajan lukemana. Sovellukseen on tehty oma äänimaailmansa, mutta äänet saa asetuksista pois esimerkiksi luokkatyöskentelyä varten.

IdiXii-sovellus Google Playssa

IdiXii-sovellus App Storessa

Tutustu sovelluksen tietosuojaan tästä.

Lisätietoja sovelluksesta antaa Linkki-toiminnan vastaava asiantuntija ja ohjaaja Tiina Lamminen (tiina.lamminen@vslj.fi / 044 7355 103).