Jäsenjärjestöesittelyssä: Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi pyysimme jäsenjärjestöjä kertomaan tarkemmin toiminnastaan. Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on ollut VSLJ:n jäsen vuodesta 2008. 

Mitä järjestönne tekee ja mikä on tavoitteenne? 

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on vuonna 1983 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka työ painottuu lastensuojelun jälkihuoltoon, maahanmuuttajataustaisten nuorten tukitoimintaan, perhetyöhön sekä vapaaehtoiseen ja ammatilliseen tukihenkilötyöhön. Tehtävämme on, että haastavassa elämäntilanteessa olevat lapset ja nuoret kokevat elämänsä mielekkäänä ja turvallisena sekä luottavat hyvään tulevaisuuteen.  Visiomme on, että jokainen lapsi ja nuori Suomessa on osallinen omassa elämässään ja saa tarvittaessa vaikuttavaa tukea kehitykseensä. 

Ketkä teillä työskentelevät tavoitteen eteen?  

Järjestössämme toimii ammattilaisia, vapaaehtoisia ja kokemusasiantuntijoita. 

Kenelle toiminta tai palvelut on tarkoitettu tai kuka voi tulla mukaan toimintaan? 

Järjestömme tarjoaa ostopalveluita, jotka ovat saatavilla sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain, lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista tai lain kotoutumisen edistämisestä mukaisina palveluina. Kohderyhmäämme ovat lapset, nuoret, nuoret aikuiset ja perheet.  

Ostopalveluiden lisäksi meillä on STEA-rahoitteisia toimintoja ja projekteja, joiden kohderyhmänä ovat lapset ja/tai nuoret. Omilleen-toiminta on vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa sijaishuollosta itsenäistyville nuorille pääkaupunkiseudulla. Mukaan voi hakeutua oman sijaishuoltopaikan/sosiaalityöntekijän kautta. Omilleen-toimintaan kuuluu Omilleen-asiantuntijaryhmä, joka koostuu kokemusasiantuntijanuorista. Omilleen-asiantuntijat osallistuvat vapaaehtoisten koulutukseen sekä toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja markkinointiin.  

Ressu-toiminta on vapaaehtoista tukikoirakkotoimintaa 7–17-vuotiaille lapsille/nuorille. Toimintaa järjestetään Turun seudulla, Porin seudulla ja Espoossa. Lapset ohjautuvat toimintaan sosiaalitoimen/lastensuojelun kautta. Kokkolassa ylläpidämme yhteistyössä Soiten kanssa Kokemusta Rikkaammat -kokemusasiantuntijaryhmää. Ryhmän tavoitteena on vaikuttaa lastensuojeluun niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla.  

Raisiossa, Järvenpäässä, pääkaupunkiseudulla, Kokkolassa ja Vaasassa toimii maahanmuuttajataustaisten nuorten avoin tukitoiminta, joka on alkuvaiheen toimintaa ja tavoitteellista sosiaaliohjausta 14–29-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimivassa DigiAvoin-projektissa (2021–2023) tarjotaan yksilöllistä tukea maahanmuuttajataustaisille 14–29-vuotiaille nuorille puhelimitse, soveltuvilla verkkoalustoilla ja tarvittaessa kasvokkain. Toiminnan tavoitteena on nuorten arjenhallintataitojen vahvistaminen sekä palveluohjaus. Vaasassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa järjestettävä Kannustavat Kokemukset -toiminta tukee 14–29-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia nuoria löytämään ensimmäiset työ-/työharjoittelupaikat. 

Minkä Varsinais-Suomen kuntien asukkaille toimintaa tai palveluitanne on tarjolla joko paikan päällä tai diginä? 

Varsinais-Suomen alueella toimii DigiAvoin-projekti, jossa tarjotaan yksilöllistä tukea maahanmuuttajataustaisille 14–29-vuotiaille nuorille puhelimitse, soveltuvilla verkkoalustoilla ja tarvittaessa kasvokkain Raisiossa sijaitsevalla toimistollamme.  

Pääasiallisesti Raision ja Turun alueella järjestämme myös maahanmuuttajataustaisten nuorten avointa tukitoimintaa, joka on alkuvaiheen toimintaa ja tavoitteellista sosiaaliohjausta 14–29-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille. 

Voivatko ammattilaiset olla teihin yhteydessä? Missä asioissa? 

Meillä on erityisosaamista mm. nuorten kotoutumiseen, jälkihuoltoon ja tuettuun asumiseen liittyen. Järjestämme lasten ja nuorten vapaaehtoisten tukihenkilöiden ja tukiperheiden 16 tunnin koulutuskokonaisuuksia ja tukihenkilöiden jatkokoulutuksia yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Meiltä löytyy tilattavaa materiaalia. Esimerkiksi Ikkunoita Ihmemaahan -tarinoita syömishäiriöistä toipumisen poluilla -opas on käytännön työväline syömishäiriön vertaistukiryhmien toteuttamiseen. Tilattava materiaalimme löytyy verkkosivuiltamme. 

Meillä on omia tukiasuntoja nuorille Helsingissä, Kirkkonummella, Järvenpäässä, Kokkolassa, Raisiossa, Turussa ja Vaasassa. 

Teemme mielellämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kohderyhmäämme liittyen. Meiltä löytyy toimipisteet pääkaupunkiseudulta (Helsinki ja Espoo), Länsi-Uudeltamaalta (Kirkkonummi), Keski-Uudeltamaalta (Järvenpää), Varsinais-Suomesta (Raisio), Satakunnasta (Pori), Pohjanmaalta (Vaasa ja Pietarsaari), Keski-Pohjanmaalta (Kokkola) ja Pohjois-Savosta (Kuopio). 

Mikä on erityistä juuri teissä? Mitä puuttuisi, jos teitä ei olisi olemassa? 

Yli viidenkymmenen työntekijän ja yli viidenkymmenen vapaaehtoisen muodostamat merkitykselliset ihmissuhteet, joissa lapsi/nuori kohdataan ainutlaatuisena yksilönä. Jokainen näistä ihmissuhteista on rakentunut ainutlaatuiseksi omassa vuorovaikutuksessaan ja tarjoamme alustan näille ihmissuhteilla kasvaa ja kehittyä. 

 

"Tuettuun asumiseen siirtyminen on hyvä ratkaisu, kun haluaa itsenäistyä eli ottaa vastuuta kotitöistä ja laskujen maksamisesta. Olen kokenut, että ohjaajalta saisi apua varmasti jokaiseen asiaan." 

- Asiakasnuori-

 

Ehjä ry:n löydät seuraavista kanavista: 

 Ehjä ry:n verkkosivut   

 Facebook @ehjary     

 Instagram @ehjavs

Twitter @ehjary 

 

Kokoamme kaikki mukaan lähteneet järjestöt yhdelle sivulle, josta voit tutustua tarkemmin siihen, mistä kussakin järjestössä on kyse. Julkaisemme uuden järjestöesittelyn viikoittain. Voit tutustua kaikkiin VSLJ:n jäsenjärjestöihin myös täältä.

#VSLJ20 #LastenHyväksi