Jäsenjärjestöesittelyssä: KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi pyysimme jäsenjärjestöjä kertomaan tarkemmin toiminnastaan. KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry on ollut VSLJ:n jäsen vuodesta 2001, jolloin alueen lastensuojelujärjestöt perustivat neuvottelukunnan ennen rekisteröitymistä yhdistykseksi. 

Mitä järjestönne tekee ja mikä on tavoitteenne? 

Tehtävämme on edistää tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja toimijuutta kehittämällä ja soveltamalla seikkailukasvatuksen menetelmiä. Toteutamme perustehtäväämme yhteistyöhankkeissa sekä tuottamalla kurssi- ja ohjaustoimintaa sekä asiantuntijapalveluita. Tällä hetkellä toiminnan pääpaino on koulussa syrjään jääville alakoululaisille suunnatun KOTA-kerhotoiminnan toteutuksessa ja laajentamisessa. 

Ketkä teillä työskentelevät tavoitteen eteen?  

KOTA ry:n työntekijät. Työntekijöillä on sosiaali- tai kasvatusalan koulutus, pitkä työkokemus ryhmänohjauksesta ja osaamista luonto- ja seikkailutoiminnan ohjaamisesta. 

Kenelle toiminta tai palvelut on tarkoitettu tai kuka voi tulla mukaan toimintaan? 

Toiminta on kohdistettu tuen tarpeessa oleville lapsille, nuorille ja perheille. Yhteistyökumppani voi olla esimerkiksi lastensuojelu- tai vammaisjärjestö, kunnan perhepalvelut tai peruskoulu. Kokonaisuus rakennetaan aina ryhmän, paikan ja tilanteen mukaan. Toiminta on aina ryhmämuotoista ja toimintaan ohjaudutaan yhteistyökumppanin kautta. 

Minkä Varsinais-Suomen kuntien asukkaille toimintaa tai palveluitanne on tarjolla joko paikan päällä tai diginä? 

KOTA-kerhotoiminta toteutetaan yhteistyössä Turun perusopetuksen tai muiden Turun lähialueen kuntien kanssa. Lapset ohjautuvat ryhmiin koulujen kautta. Ohjaustyö tapahtuu koulujen lähiluonnossa.  

Lisäksi ohjaamme leirikouluja ja toimintapäiviä yhteistyössä koulujen ja järjestöjen kanssa kurssi- ja leirikeskuksissa. 

Voivatko ammattilaiset olla teihin yhteydessä? Missä asioissa? 

Kyllä. Ryhmätoiminta on tarkoitettu tuen tarpeessa oleville lasten, nuorten ja perheiden ryhmille, esimerkiksi koululuokille, perhepalveluiden ryhmille tai kuntoutusryhmille. Säännöllinen pienryhmätoiminta tai yksittäinen toimintapäivä toteutetaan yhteistyössä koulun, perhepalveluiden, oppilaitoksen tai toisen järjestön asiantuntijoiden kanssa. 

Mikä on erityistä juuri teissä? Mitä puuttuisi, jos teitä ei olisi olemassa? 

KOTA ry:n historia on suomalaisen seikkailukasvatuksen historiaa. KOTA ry:n erityisyys on kehittämishankkeissa, joissa on sovellettu seikkailukasvatusta sosiaali- ja kasvatusalalla jo kolmekymmentä vuotta. KOTA ry:n työssä yhdistyvät aina luontolähtöiset toiminnalliset menetelmät, toiminnan tuominen osallistujien asuinalueelle sekä toiminnan osallistavuus, kokemuksellisuus ja ryhmämuotoisuus. Osallistujien toimijuus ja osallisuus vahvistuu ohjatun toiminnan, luontokokemusten ja turvallisen vertaisryhmän kautta.  

KOTA ry:n työntekijöillä on pitkä kokemus seikkailukasvatuksen soveltamisesta toimintakyvyn vahvistamiseen mm. vammaisjärjestöjen kanssa toteutetussa kuntoutustoiminnassa. KOTA ry on pieni ja ketterä yhdistys, joka on aina valmis uusiin seikkailuihin! 

 

 “Hienoa, ennaltaehkäisevää toimintaa! Upeat vetäjät keksivät mahtavaa, toiminnallista ohjelmaa lähiympäristöä hyödyntäen. KOTA-kerho tukee lasten itsetunnon kasvua, kaveritaitojen kehittymistä ja sosiaalisia valmiuksia mahtavalla tavalla. Olemme kiitollisia!”  

- Yhteistyökoulun opettaja/KOTA-kerhotoiminta -

 

KOTA ry:n löydät seuraavista kanavista: 

 KOTA ry:n verkkosivut

 Instagram @kota_ry 

 

Kokoamme kaikki mukaan lähteneet järjestöt yhdelle sivulle, josta voit tutustua tarkemmin siihen, mistä kussakin järjestössä on kyse. Julkaisemme uuden järjestöesittelyn viikoittain. Voit tutustua kaikkiin VSLJ:n jäsenjärjestöihin myös täältä.

#VSLJ20 #LastenHyväksi