Jäsenjärjestöesittelyssä: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi pyysimme jäsenjärjestöjä kertomaan tarkemmin toiminnastaan. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys on ollut VSLJ:n jäsen vuodesta 2020. 

Mitä järjestönne tekee ja mikä on tavoitteenne? 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry on yksi Suomen Syöpäyhdistyksen 12 alueellisesta syöpäyhdistyksestä. Yhdistys harjoittaa omalla toimialueellaan terveydenedistämis- ja ehkäisytyötä, tarjoaa syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen kokonaisvaltaista tukea, toimii monipuolisena koulutus- ja kurssitoiminnan toteuttajana sekä tukee myös syöpätauteihin ja muihin kasvaimiin kohdistuvaa tutkimustyötä.  

Terveydenedistämis- ja ehkäisytyötä toteutetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja lapsiperheille suunnatussa Aurinkoagentti 2.0 -toiminnassa sekä nuorten terveyttä edistävässä NIKO-projektissa.   

Aurinkoagentti 2.0 -toiminnan tavoitteena on lisätä lasten, vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten tietoa auringon riskeistä ja auringolta suojautumisesta sekä edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta. 

NIKO-projektin päätarkoituksena on kehittää terveyden edistämisen malleja ja nuorten ympäristöihin jalkautuvaa toimintaa nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi, lopettamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Syöpään sairastuneille lapsille/nuorille ja perheille, joissa vanhempi sairastaa syöpää on tarjolla:   

  • ohjausta ja tukea 
  • Lapset puheeksi –keskustelua, jossa vanhemmat voivat pohtia yhdessä työntekijän kanssa lapsen tai nuoren elämäntilannetta syöpäsairauden muuttaessa perheen arkea 
  • kuntoutuskursseja kaikenikäisille syöpää sairastaville ja heidän perheilleen  
  • vertaistukea esimerkiksi tapaamisin tukihenkilön kanssa  

Syöpää sairastaville ja syövän sairastaneille noin 18–40–vuotiaille nuorille aikuisille ja heidän läheisilleen on tarjolla vertaistukikahvilatoimintaa, nuorten aikuisten päiviä ja kuntoutuskursseja. 

Ketkä teillä työskentelevät tavoitteen eteen?  

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksessä toimii ammattilaisia, vapaaehtoisia ja sen lisäksi on vertaistukitoimintaa syöpään sairastuneille. 

Kenelle toiminta tai palvelut on tarkoitettu tai kuka voi tulla mukaan toimintaan? 

Lounais-Suomen (Varsinais-Suomi ja Forssan seutu) alueen asukkaat ja ammattilaiset. 

Minkä Varsinais-Suomen kuntien asukkaille toimintaa tai palveluitanne on tarjolla joko paikan päällä tai diginä? 

Kaikille Varsinais-Suomen kuntien asukkaille. 

Voivatko ammattilaiset olla teihin yhteydessä? Missä asioissa? 

Aurinkoagentti 2.0-toimintaan liittyen (koulutukset, päiväkotivierailut, materiaalit). 

NIKO-projektin toimintaan liittyen (koulutustilaisuudet, koulu-, urheiluseura- tai nuorisotilavierailut, materiaalit). 

Erilaisista tuen ja ohjauksen mahdollisuuksista, kun lapsi/nuori sairastaa syöpää tai lapsen/nuoren perheessä vanhempi sairastaa syöpää.

Mikä on erityistä juuri teissä? Mitä puuttuisi, jos teitä ei olisi olemassa? 

Tarjoamme matalan kynnyksen maksutonta, jatkuvasti kehittyvää toimintaa, joka edistää terveyttä, hyvinvointia ja syövän ehkäisyä sekä edistää sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää. 

Aurinkoagentti 2.0 -toiminnassa lisätään lasten, vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten tietoa auringon riskeistä ja auringolta suojautumisesta sekä edistetään lasten omatoimista aurinkorasvausta.   

NIKO-projektissa toteutetaan nuorten ympäristöihin (koulu, harrasteet) jalkautuvaa terveydenedistämisen toimintaa nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi, lopettamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.  

Syöpään sairastuneille lapsille/nuorille ja perheille, joissa vanhempi sairastaa syöpää on tarjolla monenlaista tukea, ohjausta ja neuvontaa. 

 

"Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta."

- Syöpäjärjestöjen yhteinen visio -

 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen löydät seuraavista kanavista: 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen verkkosivut   

Facebook @lssyopajarjestot 

Instagram @lssyopajarjestot 

Twitter @lssyopajarjesto 

LinkedIn Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Aurinkoagentti 2.0 -toiminta: Instagram @aurinkoagentti, Facebook @aurinkoagentti 2.0 

NIKO-projekti: Instagram @hymyahuuleen, Facebook @hymyhuuleen, TikTok @hymyahuuleen

 

Kokoamme kaikki mukaan lähteneet järjestöt yhdelle sivulle, josta voit tutustua tarkemmin siihen, mistä kussakin järjestössä on kyse. Julkaisemme uuden järjestöesittelyn viikoittain. Voit tutustua kaikkiin VSLJ:n jäsenjärjestöihin myös täältä.

#VSLJ20 #LastenHyväksi