Jäsenjärjestöesittelyssä: Majakan Valo -säätiö

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi pyysimme jäsenjärjestöjä kertomaan tarkemmin toiminnastaan. Majakan Valo -säätiö on ollut VSLJ:n jäsen vuodesta 2016. 

Mitä järjestönne tekee ja mikä on tavoitteenne? 

Majakan Valo -säätiö tuottaa sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluita, kuten mm. toimeksiantosuhteista perhehoitoa, tukiperhetoimintaa, ammatillista tukihenkilötoimintaa, jälkihuoltoa, perhetyötä, Steady Course -ennakkovalmennusta sekä sosiaalityön asiantuntijapalveluita. 

Tavoitteenamme ovat laadukkaat, vaikuttavat ja muutokseen tähtäävät yksilölliset palvelut, joita toteutamme dialogisesti asiakkaan sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Ketkä teillä työskentelevät tavoitteen eteen?  

Säätiössämme työskentelee kokeneita sosiaalialan ammattilaisia sekä ennakkovalmennettuja sijais- ja tukiperheitä. 

Kenelle toiminta tai palvelut on tarkoitettu tai kuka voi tulla mukaan toimintaan? 

Tuotamme palveluita lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Palveluihimme ohjaudutaan oman kunnan (ja tulevan hyvinvointialueen) sosiaalitoimen kautta. 

Minkä Varsinais-Suomen kuntien asukkaille toimintaa tai palveluitanne on tarjolla joko paikan päällä tai diginä? 

Olemme valtakunnallinen toimija ja tuotamme palveluita Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille. 

Voivatko ammattilaiset olla teihin yhteydessä? Missä asioissa? 

Ammattilaiset voivat olla meihin yhteydessä niin palvelun tarpeen, uusien ideoiden ja yhteistyöehdotusten kuin konsultaatiotarpeen kanssa.  Palvelutarpeen ei tarvitse aina olla selkeä, vaan voimme myös yhdessä pohtia millainen räätälöity palvelu vastaisi lapsen, nuoren tai perheen tarvetta. 

Mikä on erityistä juuri teissä? Mitä puuttuisi, jos teitä ei olisi olemassa? 

Olemme pieni organisaatio ja sen ansiosta olemme hyvin joustavia ja ketteriä. Pystymme räätälöimään palveluita hyvin yksilöllisesti ja tarvekohtaisesti. Palvelumme on hyvin ”henkilökohtaista” niin kunnalle kuin asiakkaalle. 

Haluaisitteko nostaa jotain muuta esiin? 

Rekrytoimme jatkuvasti myös uusia sijais- ja tukiperheitä. Olehan yhteydessä mikäli olet kiinnostunut tukemaan lapsia, nuoria ja perheitä kanssamme! 

 

Palvelu on ollut juuri meidän perheelle oikeanlaista. En voi kylliksi kiittää tästä avusta ja tuesta, mitä olemme Majakan Valon kautta saaneet. Ihmisläheistä, ammattitaitoista ja ystävällistä palvelua. 

- Palvelussa olleen lapsen huoltaja -

 

Majakan Valo -säätiön löydät seuraavista kanavista: 

Majakan Valo -säätiön verkkosivut 

Facebook @majakanvalo 

Instagram @majakanvalosaatio

Twitter @MajakanValo 

 

Kokoamme kaikki mukaan lähteneet järjestöt yhdelle sivulle, josta voit tutustua tarkemmin siihen, mistä kussakin järjestössä on kyse. Julkaisemme uuden järjestöesittelyn viikoittain. Voit tutustua kaikkiin VSLJ:n jäsenjärjestöihin myös täältä.

#VSLJ20 #LastenHyväksi