Jäsenjärjestöesittelyssä: Suomen Uusperheiden Liitto ry

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi pyysimme jäsenjärjestöjä kertomaan tarkemmin toiminnastaan. Suomen Uusperheiden Liitto ry on ollut VSLJ:n jäsen vuodesta 2001, jolloin alueen lastensuojelujärjestöt perustivat neuvottelukunnan ennen rekisteröitymistä yhdistykseksi.

Mitä järjestönne tekee ja mikä on tavoitteenne? 

Suomen Uusperheiden Liiton toiminnalla on kaksi perhepoliittista päätavoitetta: Uusperheen lapsilla on oikeus kaikkiin merkityksellisiin vanhempiinsa sekä biologisiin että sosiaalisiin. Toinen tavoite on, että uusperheen aikuisten parisuhde on perheen kantava voima. 

Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) tarjoaa uusperheille neuvontatyön lisäksi vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, vapaaehtoistyöntekijöille suunnattua koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollisuutta olla mukana yhteiskunnallisessa tutkimus-, koulutus- ja vaikuttamistyössä. 

Pidämme tärkeänä, että uusperheiden tarpeet huomioitaisiin niin perheiden palveluissa kuin yhteiskunnan rakenteissa. Vanhemmuuden yhteiskunnallinen arvostus, vanhempien ja lasten turvallisen suhteen tukeminen sekä ammattilaisten ymmärrys monimuotoisten perheiden tarpeista ovat perheiden hyvinvoinnin kulmakiviä. 

Liiton tehtävänä on tarjota tukea ja tutkittua tietoa uusperheen hyvinvointiin sekä perheytymiseen liittyen. 

Uusperheille suunnatun tuen lisäksi tarjoamme ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille uusperheiden perhedynamiikkaan, haasteisiin ja voimavaroihin liittyen. Uusperheneuvojakoulutus (30 op) ja StepApp-valmentajakoulutus (8 op) ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattuja koulutuksia. Järjestämme lisäksi tilauskoulutuksia ja ammatillisia kohtaamisia perheiden kanssa työskenteleville sekä vuosittain uusperheneuvojien jatkokoulutuspäivän. 

Lausumme ja otamme kantaa uusperheiden lapsia, nuoria ja perheitä koskevaan päätöksentekoon. Vaikutamme päättäjiin perheystävällisen sekä lapsi-, parisuhde- ja vanhemmuusmyönteisen yhteiskunnan puolesta. Olemme perheystävällinen työpaikka ja kannustamme esimerkillämme muita organisaatioita edistämään perhemyönteistä kulttuuria. 

Ketkä teillä työskentelevät tavoitteen eteen?  

Ammattilaiset, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset ja vaikuttajat 

Kenelle toiminta tai palvelut on tarkoitettu tai kuka voi tulla mukaan toimintaan? 

Jäseniksi ja tapahtumiin ovat tervetulleita uusperheelliset sekä kaikki asiasta kiinnostuneet. Koulutuksia tarjoamme sosiaali-, terveys- ja kasvatussalan ammattilaisille. 

Minkä Varsinais-Suomen kuntien asukkaille toimintaa tai palveluitanne on tarjolla joko paikan päällä tai diginä? 

Uusperheille tarjoamamme palvelut ovat valtakunnallisia. Myös uusperheneuvojakoulutus on valtakunnallista, olemme kouluttaneet jo yli 300 uusperheneuvojaa ympäri Suomen. 

StepApp-valmennusta on tarjolla Raision, Ruskon, Naantalin, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Kaarinan ja Salon alueella. 

Voivatko ammattilaiset olla teihin yhteydessä? Missä asioissa? 

Kyllä, kaikissa uusperheisiin liittyvissä asioissa. 

Mikä on erityistä juuri teissä? Mitä puuttuisi, jos teitä ei olisi olemassa? 

Olemme 25 vuoden ajan toimineet ainoana valtakunnallisena uusperheiden hyvinvointia edistävänä asiantuntija- ja kansalaisjärjestönä. Toimintamme ydinajatuksena on alusta asti ollut toimia aktiivisesti tasa-arvoisen, lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan edistämiseksi. Tärkeimpinä toimintamuotoinamme ovat tuen ja tiedon tarjoaminen uusperheellisille neuvonnan sekä monipuolisen, aktiivisen vertaistoiminnan muodossa. 

Tuomme julki uusperheiden ääntä ja uusperheitä koskettavien epäkohtien näkyväksi tuominen aktiivisella vaikuttamistyöllä onkin tärkeä osa toimintaamme. 

 

"Uusperheiden problematiikka eroaa monella tapaa ydinperheen problematiikasta. Tämän monimuotoisen dynamiikan ymmärtäminen on auttajalle tärkeää ja vaatii erityistä tietämystä. Erityisesti ennakkoluulojen poistamisessa on vielä Suomessa paljon työtä tehtävänä."

- Uusperheneuvojaksi valmistunut -

 

Suomen Uusperheiden Liitto ry:n löydät seuraavista kanavista: 

Suplin verkkosivut

Facebook @supliry

Instagram @supliry

LinkedIn Suomen Uusperheiden Liitto ry 

 

Kokoamme kaikki mukaan lähteneet järjestöt yhdelle sivulle, josta voit tutustua tarkemmin siihen, mistä kussakin järjestössä on kyse. Julkaisemme uuden järjestöesittelyn viikoittain. Voit tutustua kaikkiin VSLJ:n jäsenjärjestöihin myös täältä.

#VSLJ20 #LastenHyväksi