Jäsenjärjestöesittelyssä: Tukenasi ry

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry täyttää tänä vuonna 20 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi pyysimme jäsenjärjestöjä kertomaan tarkemmin toiminnastaan. Tukenasi ry on ollut VSLJ:n jäsen vuodesta 2002. 

Mitä järjestönne tekee ja mikä on tavoitteenne? 

Tukenasi ry on Turun alueen vanhin yhä toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys tekee kansalaistoiminnan lähtökohdista käsin työtä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten ja 60+ -vuotiaiden parissa. Nuorten tukitoiminnassa tavoitteena on vahvistaa nuorten aikuisten itsenäisen asumisen taitoja sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia vapaaehtoistyön keinoin. 

TUAS - Tukea asumiseen -toiminnan tavoitteena on tukea itsenäistyviä, yksin asumista aloittelevia nuoria aikuisia ammatillisesti ohjatun tukihenkilötoiminnan ja poikkisektorillisen verkostotyön keinoin. Kukin toiminnan piirissä oleva nuori saa oman vapaaehtoisen tukihenkilön rinnalla kulkijakseen arkeen.  

Oma Koutsin toiminta perustuu myös koulutettujen vapaaehtoisten tukeen, mutta tuen painopiste on opintoihin ja työelämään liittyvissä teemoissa ja taidoissa. Kukin tuen piirissä oleva nuori saa oman vapaaehtoisen koutsin, jonka kanssa pohditaan opintoihin liittyviä asioita, harjoitellaan työelämätaitoja ja suunnitellaan tulevaisuutta. 

Ketkä teillä työskentelevät tavoitteen eteen?  

Yhdistyksessä työskentelee tällä hetkellä 11 palkattua työntekijää sekä n. 200 vapaaehtoista, joista noin puolet toimivat nuorten aikuisten kanssa ja puolet +60-vuotiaiden tukitoiminnassa. Lisäksi yhdistyksessä toimii asiakasraadit sekä nuorten aikuisten että +60-vuotiaiden puolella. Raadeissa kokemusasiantuntijat tekevät alueella merkittävää vaikuttamis- ja kehittämistyötä kohderyhmien äänen ja tarpeiden esiin tuomiseksi. 

Kenelle toiminta tai palvelut on tarkoitettu tai kuka voi tulla mukaan toimintaan? 

TUAS - Tukea asumiseen -toiminta on tarkoitettu 18–25-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka ovat muuttamassa omilleen ja lähtevät harjoittelemaan itsenäistä elämää. Nuori saattaa kaivata tukea asunnon etsimiseen ja siihen liittyvien käytännön asioiden hoitamiseen, talousasioiden selvittelyyn, kodin kunnossapitoon ja ruoanlaiton harjoitteluun sekä mielekkään vapaa-ajan ja harrastuksen pohtimiseen.  

Oma Koutsi -toiminta on tarkoitettu 17–29-vuotiaille nuorille aikuisille opiskeluun ja työelämään liittyvissä haasteissa. Nuori voi esim. opiskella ammattikoulussa, lukiossa tai korkeakoulussa ja kaivata tukea opintojen edistämiseen, valmistumiseen sekä työelämään siirtymiseen. Nuori voi olla myös työtön työnhakija, jonka tavoitteena on suunnata kohti uusia opintoja, tuettua työtoimintaa tai palkkatöitä. 

Minkä Varsinais-Suomen kuntien asukkaille toimintaa tai palveluitanne on tarjolla joko paikan päällä tai diginä? 

Nuorten tukitoiminta on suunnattu Turussa ja lähialueilla (Kaarina, Lieto, Raisio, Naantali) asuville nuorille aikuisille. Tapaamiset toteutuvat paikan päällä toimistolla sekä vapaaehtoisten kanssa viikoittain nuoren omassa arjessa ja kotona.  

Etänä tarjotaan myös nuoren toiveiden mukaan etäkoutsausta, jossa tuki toteutuu viikoittain vapaaehtoisen kanssa videoyhteydellä/puhelimitse. Syksyllä 2022 pilotoimme myös nuorten kanssa heille etäyhteydellä/hybridisti tarjottavaa asumis- ja talousvalmennusta. 

Voivatko ammattilaiset olla teihin yhteydessä? Missä asioissa? 

Asiakasohjauksessa kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä meihin työntekijöihin, niin pohditaan yhdessä voisiko toimintamme sopia asiakkaalle. Teemme myös palveluohjausta sekä laaja-alaista verkostotyötä nuorten palvelupolkujen sujuvoittamiseksi sekä kehittämiseksi. 

Meiltä voi myös tilata työntekijöille nuorten raadin Kohtaamiskoulutuksen, joka on nuorten itsensä kehittämä koulutusmalli sote-alan ammattilaisille. Koulutus kestää 2,5h ja kouluttajina toimivat yhdistyksen kokemusvaikuttajanuoret. Kohtaamiskoulutusten tavoite on opettaa ammattilaisia kohtaaman nuoret ennakkoluulottomasti ja aidon kiinnostuneesti sekä tarjoamaan palveluja joustavasti nuorten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lisätietoa: kohtaamiskoulutus.fi 

Mikä on erityistä juuri teissä? Mitä puuttuisi, jos teitä ei olisi olemassa? 

Meidän yhdistyksen erityisyys on upeiden vapaaehtoisten tarjoamassa varhaisessa ja kokonaisvaltaisessa tuessa! Tukea tarjotaan tavoitteellisesti ja ratkaisukeskeisesti yhdessä vapaaehtoisen ja työntekijän työparityöskentelynä. Meillä jokainen nuori kohdataan arvostavasti ja herkällä korvalla kuunnellen. 

Ilman meitä ja meidän vapaaehtoisia, alueelta puuttuisi ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki nuorille aikuisille, jotka kaipaavat säännöllistä, pitkäaikaista ja käytännönläheistä arkeen jalkautuvaa tukea elämän tärkeisiin käännekohtiin. 

 

"Täällä ei tunnu siltä, että sä oot pelkästään asiakas, vaan oikeesti sä oot kaikki mitä sussa on. Sä oot oikeesti ihminen, jota halutaan auttaa" 

- Asiakasnuori -

 

Tukenasi ry:n löydät seuraavista kanavista: 

 Tukenasi ry:n verkkosivut 

 Facebook Tukenasi ry   

 Instagram @tukenasi 

 Twitter @tukenasi 

TikTok @tukenasi 

 

Kokoamme kaikki mukaan lähteneet järjestöt yhdelle sivulle, josta voit tutustua tarkemmin siihen, mistä kussakin järjestössä on kyse. Julkaisemme uuden järjestöesittelyn viikoittain. Voit tutustua kaikkiin VSLJ:n jäsenjärjestöihin myös täältä.

#VSLJ20 #LastenHyväksi